Svoboda slova

BLOG

Diagnóza je pojmenováním určitého druhu zkušenosti těla a duše. Ještě než zakonzervujeme svou vitální sílu do neměnného názvu, položme si pár otázek. Zkusme si nechat prostor mezi svým nepříjemným stavem a diagnózou pro vnitřní bádání. I vteřina před ztotožněním se s nemocí nám dává šanci proniknout mezi rozmanitými možnostmi dalšího odvíjení se...