Homeopatie - vibrace zdraví

04.07.2018

Homeopatie není tak neprokazatelná, jak se může zdát. Je propojena s několika fyzikálními zákony a měřitelnými analogiemi. Působí pouze v jiném kontextu pozorování souvislostí, než jsme zvyklí předvídat z alopatické medicíny.

Důkazy tvoří zákon, se kterým jsem denně v kontaktu, působí na nás všechny. Žijeme v informačním poli a denně se nás něco dotýká, nebo jsme s něčím v rozporu, je to prostý zákon rezonance. Záleží, jak jsme naladění a co v daný moment vyzařujeme a co k sobě přitahujeme. Žijeme ve světě tónů, barev, vůní, vše má svou frekvenci a vibraci, vše působí a vše se navzájem ovlivňuje, různé podněty a frekvenční jevy na nás působí vyvolávají emoce, každý jsme si toho živého světa vědomí a nikdo to nemůže popřít.

Tisíce praktikujících homeopatů po celém světě, používají tuto prostou zákonitost ve své praxi. A není nutné dělat z homeopatie tabu. V následujících řádcích se vám pokusím co nejsrozumitelněji přiblížit, jak se základní přírodní a fyzikální zákony o životě prolínají s rozsáhlým homeopatickým oborem. Neboť to o čem tu píší se stalo již dávno mou neodmyslitelnou součástí.                              

Vrána k vráně sedá podobný podobného si hledá, každý známe význam tohoto přísloví a víme, co se tím myslí v praxi. Homeopatie působí na tomto principu na základě zákonu podobnosti. Kdy hledáme v přírodě co nejpodobnější ,,pralátku,, daným symptomům člověka, aby mohlo dojít k již zmíněné ,,rezonanci¨. To znamená využijeme toho, co fyzikálně působí, abychom se jako surfař svezl na ,,vlně,, moře. Ale všechno hezky popořádku...

Homeopatie - informace z přírody navracející zdraví

Homeopatie je forma alternativní medicíny s cílem působit na vitální energii (dynamis) člověka. Napravuje vnitřní disbalance směrem zevnitř ven, tudíž vykořeňuje potlačené na povrch a ulevuje tak celému organismu. Každý člověk je jedinečný a homeopatie to respektuje. Každý může dostat jiný lék na stejnou nemoc. Bere se zde v potaz celé spektrum aspektů. Specifičnost a subjektivnost pocitů, emocí, životní situace, okolností, specifičnost fyzických symptomů a vjemů přidružených. Tedy lék působí komplexně. Výběr vhodného Homeopatika může být alchymie a vyžaduje určitou formu umění, nejen hlubokou znalost léků. Homeopatika jsou vysoce zředěné přírodní substance, které dávají tělu impulz, aby se léčilo samo. Fungují na základě rezonance a zákonu podobnosti, kdy člověka doslova rozrezonují do jeho původní vibrace. Podobné s podobným rezonuje a tím vzniká určitá reakce či shoda. Homeopatika jsou informace z říše rostlin, minerálů či výměšků z nemocných tkání. Působí na obtíže akutního i chronického rázu. Lidí i zvířat.

Pokusme se teď na chvilku zastavit, společně naladit a vycházet z úvahy, že všeho je dostatek a zdraví už je zde. Že všechna moudrost už byla dávno otištěna do přírody a na nás je to uvidět a zažít. Příroda je jako Boží lékárna na dosah, kde každé jedno tělo je jedna příroda a v něm vrozený princip sebeléčení a regenerace.

Princip uzdravování je nejen o souladu duše a těla, ale v praxi také o tom, jak se dostat ke správným informacím a k vitální síle, která prostě proudí. Tepe v rytmech a specifických tónech. Stačí jedna kapka, jeden rytmus, jedna rezonance, pro všechny je všeho dost. Vzájemně tvoříme synergii. Homeopatie otvírá úplně jiný svět. Svět souvislostí, řeči rostlin, zvířat i minerálů. Vše má svého ducha. Vše k nám hovoří. Neustále. Vše je živé vědomí, propojená síť živoucí inteligence. Vstoupit do toku je méně únavné, než bojovat, vytvářet odpor, nátlak, ničení, to vše se děje jen ze strachu a nevědomosti. Homeopatie je určitá forma umění a má šamanského ducha.

Zakladatelem homeopatie je německý lékař Samuel Hahneman (1755-1843). Hahnemann pokračoval a stavěl na objevech otce lékařství Hippokrata (5.stol.př.n.l ) který poprvé uplatnil princip ,,podobné léčí podobné,, Tento princip ještě rozvinul otec chemie Paracelsus, který popsal, že vše co je v přírodě a její dílně má moc působit a ovlivňovat konkrétní choroby nejen svými aktivními látkami, ale také jejich vzhledem ,,teorie signatur,, jakožto ,,Boží podpis,, který naznačuje povahu jejích léčivých vlastností (například žluté šťávy rostlin, připomínají žluč, a proto budou léčit žlučníkové symptomy jako u Vlaštovičníku).

Hahnemann všechna tato učení použil a k tomu ještě přidal svůj objev účinku zředění (potence), který ještě doplnil o dynamizaci přeneseně ,,energetizaci,, protřepáváním původní rozředěné látky, čímž dochází uvolnění energie do vody. Látka se zředí, tak aby se zbavila toxických účinků a většinou už neobsahuje ani molekulu původní látky, pouze informaci, která je následně potřepáváním otištěna do vody a posléze aplikována na kuličky laktózy. Vysledoval, že chinovník vyvolává příznaky identické s příznaky malárie a začal úspěšně chinu používat na léčení malárie.

Podobné léčí podobné - similia similibus curantur

Zastává zcela opačný přístup. Co nemoc vyvolává, to jí také léčí. Alchymie jedu přeměněna na lék. Pokud nějaká látka vytvoří příznaky na zdravém jedinci a tyto stejné příznaky má nemocný jedinec, bude tato látka úspěšně léčit ony příznaky u nemocného. To není magie ani demagogie, ale přírodní zákonitost.

Potencování - ředění - dynamizace

Ředění neboli potencování, můžeme nazvat ,,zduchovňování hmoty,, Čím více zředíme, tím více zjemňujeme informaci a tím více se dotýká jemnějších úrovní v člověku, dotýkáme se úrovně pocitů, prožitků, myšlenkových struktur. 

Obr. signatury v běžném životě. ,,Signature,, - Boží podpis

Obr. Similia similibus curantur, podobné léčí podobné, co nemoc vyvolává umí jí léčit

Obr. potencování - centisimální ředění, 1 kapka původní tinktury se rozředí s 99 díly vody a vzniká 1C...

Rozdíl mezi potencování Decimálním 1:9 (označ.X) a Centisimálním 1:99 (označ.C)

Decimální je když se ředí jeden díl léku do devíti dílů ředidla (tím je voda nebo alkohol) a druhý centisimální, kdy jeden díl léku dáme do 99 dílů ředidla. Další potence jsou LM a K (Korsakova). Zde se pracuje pouze s jednou nádobou.

Proč podobné a ne opačné? Protože odpor tvoří odpor.

Jak v homeopatii tak v Craniosacrální terapii se jde s životem, nikoli proti němu. Na co tlačíme to se přirozeně brání, vytváří proti reakci či dokonce resistenci. A to i v poli sociálním, psychologickým, vztahovým, mikrobiologickým či masérským. Co nechci toho mám víc, čeho se bojím tím žiju, před čím utíkám to mě dohání, co nechci vidět, to se zviditelňuje více, jen jiným způsobem, co nepřijmu to nezměním.. A tak stále hledáme viníky a nemoc se propadá stále hlouběji a hlouběji, na důležitější orgány a zcela nedotčena. Léky přestávají účinkovat hostitel je více slabší. 

Symptom jako spojenec

Tělo je jevištěm, kde se odehrává nevědomé duševní dění. Symptom nechceme zničit nebo potlačit, naopak chceme ho zesílit, uvědomit si jeho ,,informační sdělení,, přijmout do vědomí ,,chybějící řád,, a integrovat uvědomění do života. To je ona hlubinná práce, práce se stíny a podvědomím (onen význam slova lycana). A to také vysvětluje přechodné ,,homeopatické zhoršení,, kdy je potřeba dát pacientovi prostor a prodýchávat strachy a emoce. Nechtít znovu potlačit mnohokrát potlačené, ale mít sílu tím projít a nechat dokončit proces uzavření. Léčivá krize je jako duchovní průvodce. Homeopatikum se stává spouštěčem onoho procesu a umožnuje dodat informaci, který chyběla a tím nastolit řád.

Homeopatie je založena na skutečnosti, že všechno je informace. Ať už se jedná o rostlinu nebo o kapku vody, pokud to není informace tak to nemůže existovat.

Voda má schopnost uchovávat informace.

Výzkumy japonského vědce Dr.Masaru Emota dokazují, jak lze změnit zásahem člověka přítomnost informací ve vodě. Vědomým působením na vodu se mění její struktura. Masaru prováděl výzkumy pomocí fotografování vody. Na lahev s vodou napsal informaci ,,krásy a vděčnosti,, nebo ,,zhnusení a odporu''. Vodu fotil v normální formě před působením a tu samou vodu s informací poté. Focení vody spočívalo v tom, že fotil zmražené krystalky vody, které utvářely dle působení buďto překrásné krystalové mandaly nebo neharmonické šmouhy. Pokud se na vodu působilo destruktivně. 


Zde je zachycená velká souvztažnost mezi Emotovými výsledky otisků informací do vody a homeopatiky, která také nesou informace a přeměňují tak struktury na jemněhmotné úrovni.

Zvukové vlny kreslí obrazce v písku

Další viditelný důkaz o existenci vibrujících informačních polí je ,,experiment Chladniho''. Ano i zvuk lze vidět, i zvuk působí, tvoří a ovlivňuje. V průběhu experimentu se malé množství písku nasypalo na tenkou kovovou desku. Chladni pak projížděl smyčcem po okraji desky a tím vytvářel určité vibrační kmitání, tzn. docházelo k šíření zvukové vlny. Původně chaoticky nasypaný písek se začal pohybovat po desce, čímž se vytvářely obrazy. Od jednoduchých, až po geometricky nejsložitější. Vliv má i mluvené slovo produkované hlasivkami. Chvění hlasivek ovlivňuje frekvenční pole. Psané slovo také ovlivňuje pole. Vidíme psané slovo na papíře nebo obrazovce, ale jsou to pouze holografické podoby vlnového elektrického a digitálního stavu. Napsaná slova jsou frekvence a mohou ovlivňovat jiná frekvenční pole.

Když to opět laicky vztáhnu do života, každý poznáme, když někdo nemá naladěnou kytaru. Nevyladěnost nástroje je stejná jako nevyladěnost člověka - a to je právě ta nemoc.

Zákon rezonance 

Všechno je informační pole, které se dá také nazvat ,,vibrační magnetismus'', kde elektromagnetická pole v různých informačních stavech se navzájem odpuzují nebo přitahují, neboli dochází či nedochází k synchronicitám (homeopatické rezonanci). To jsou ty náhody a ,,náhodná setkání,, či ,,náhodná uzdravení,,. To jen efekt, že se ,,to děje samo''.

,,Synchronicita je způsob, jak může Bůh zůstat v anonymitě''. Albert Einstein

Když vedle sebe umístíte dvě stejně naladěné ladičky a do jedné z nich udeříte, ta druhá se také rozezvučí. Když vedle sebe umístíte dvě zcela různě naladěné ladičky a do jedné udeříte, ta druhá se ani nezachvěje. V prvním případě vznikla rezonance, v druhém nikoliv. Hledáme lék, který by měl co nejpodobnější naladění, jako má pacient.


Co v tobě právě teď působí - že se tvé tělo nerozkládá?

Pokud by byl člověk skutečně jen souborem biochemických a fyziologických procesů, co způsobí, že toto tělo nepodlehne procesu rozkladu? Že zrovna teď se tělo nerozkládá, ale regenerují se opotřebené buňky? Co za dokonalou sílu to je? A to je přesně ta Síla na kterou působíme pomocí zákonu rezonance v homeopatii. Životní síla neboli dynamis. 

Na zdravém orgánu se patogen neuživí.

Soulad je vzájemné se podporování, vzájemně prospěšná koexistence, každý dělá co má a je na svém místě. Hledáme soulad a patogen automaticky nerezonuje se zdravou tkání, mizí, nebo se ani nemá proč objevit. Tedy nejde o to zabít bakterie živící postiženou mandlí (angína), nýbrž vyladit tělo - mandli tak, aby na ní neexistovaly podmínky pro jejich existenci.

Chemický rozbor knihy nevypovídá o informacích           v ní uložených.

Disketa do počítače, kterou necháme vědce rozebrat pro její složení, přinese maximálně zjištění, že se skládá z bakelitu, kovových částí a magnetického media. Chemicky však neprokáží informaci, která je na disketě zapsána.

Kulička cukru s informací nevypovídá o účinné látce v ní uložené. A proč v ní vůbec hledat účinnou látku? Proč mám přemýšlet jak něco zabít, usmrtit jít proti životu, když se mohu svést na vlně zdraví? Proč nemohu přemýšlet, jak obnovit vibraci zdraví, která existovala před napadením orgánu patogenem?

A co se týče dávkování homeopatik, odpovím analogicky: stačí jen jedna kniha, jedna disketa, nemusí jích být deset stejných, abychom přijaly jedno informační sdělení.

V jedné kuličce celá poliklinika

Pokud se obraz léku, kryje s obrazem symptomu, tedy pokud dostanete správně vybrané konstituční homeopatikum, to působí na úplně všechny části vašeho těla. Nosní, ušní, krční, gastro, ortopedo, urolo, gyneko, a jiné ,,logie,,. Neboť pokud se váš potenciál zdraví vyladí - tedy dostane tu správnou informaci - tělo se rozrezonuje samo a poradí si se vším co je potřeba.

Jak se odráží svět strategií přírodní říše do mentality člověka 

Jak pralesní rostlina toužící vyšplhat se na nejvyšší místo pro sluneční svit a výživu souvisí s vyčerpaným a nemocným manažerem toužícím dostat se na nejvyšší pozici ve firmě? Jak souvisí strategie pavouka a jeho sítě se stavem někoho, kdo je zlomen neopětovanou láskou? Jaká strategie bude hada s příměrem žárlivé ženy, která touží po pozornosti tak moc, že vyčkáváním znehybní své počínání a v pravou chvíli vystříkne jed do své sokyně? Příroda je naše zrcadlo, stačí se dívat a naslouchat. Ztišit se a vidět věci pod povrchem. Člověk je součástí přírody, a i když to tak nevypadá není ji nadřazen.

Jak se z 5000 let tradiční čínské medicíny vyrobila medicína ,,alternativní,,

Vyloučit tradiční medicínu, která už tu je přes 5000 let a funguje na přirozených principech a poslat ji na vedlejší kolej s nálepkou ,,alternativní,, jenom proto že korporát, který financuje farmaka je silnější dravec? Není to škoda? Za mě ano, ale vše má své opodstatnění, neboť s davem nemocných je tento průmysl silnější než s hrstkou zdravých. V čínské medicíně se lékařovi platilo za uzdravené jedince nikoli za nemocného. U současné moderní medicíny je to naopak a tvrdí se že je to normální. Proto umění lékařů je úžasné, bez chirurgie a mnoha dalších oborů jsme ,,nahraní,, ale přiznat si, že u některých chronických a degenerativních onemocnění se pouze vytlouká klín klínem, tedy léky lékama, opravdu nikam nevede, kromě závislosti.

Rozděl a panuj - trocha kontroverze 

Neboť se více a více lidí přiklání k ,,alternativě,, procházíme zákrokem proti pandemii otevírajících se myslí. Pošpinit terapeuty, léčitele a zejména doktory praktikující jinak než je předepsáno. Hon na čarodějnice pokračuje i v současném století. Strach ztratit moc nutí manipulovat.

Pakliže kupříkladu homeopatie podle současných vědců nefunguje, neboť stále není chemicky opodstatněná účinnost neexistujících látek, proti jakému nebezpečí nás tedy chtějí vlastně bránit? V kontextu s moderní medicínou se tedy nejspíše rozumí, že jde o to, aby každý jedinec včas podchytil závažnost své situace a vyhledal lékaře. A to by snad každý svéprávný jedinec mohl zvládnout. Homeopatie bude žít dál, její síla se nedá potlačit. Leda by nás všechny ,,vymýtili,, a upálili ve jménu propagandy o zdraví. 

Kooperace. I přes všechny domnělé ,,sváry,, má nejlepší zkušenost je být v kontaktu s lékaři, podstupovat vyšetření, diagnostiky a souběžně užívat homeopatii. To není nic proti ničemu. 

Homeopatika působí v úplně jiné úrovni než chemická léčiva a dřív nebo později se stejně na radu lékaře vysazují. Zdraví je prostě silnější.

Popřejme si vzájemně zdraví a respekt. Otevřeme se spolupráci. 

Otevřeme se možnostem jež navrací člověku sílu, zodpovědnost za své zdraví, soběstačnost, vyrovnanost a respekt k přírodě. Směru, jež nepodporuje testování na zvířatech, zatěžování těla i země chemií a mnoha dalším prospěšným hodnotám.

Protože cílem je sjednocovat a záměrem je zdraví!

        Zpracovala www.lycana.com