Nechť moudrost povstane a osvítí klam lživých strategií!

22.10.2020

Dezinformace? Konspirace? Fake news? Ano! Přesně tak vyřvává ten, jež začíná být odhalován a marně nálepkuje probouzející se sílu lidstva. Všechno co neteče hlavním proudem těch, kteří vlastní media, vše co vybočuje volným plynutím člověčího bádání v souvislostech musí dostat punc konspirace, kým? No přece tím jež se bojí odhalení. Světlo bolí a červ temna se kroutí bolestí osvětlující jeho slizké tělo. O to víc musí zpřísnit vše co pomáhá světlo šířit. Ukažme si na ně, na konspirátory, narušitele řádu! Jakého řádu? Nového světového řádu. 

Slova nesou nejen informace, ale také vibrace. Slova mají moc se dotknout a zarezonovat, nebo vzbudit odpor. Některá umí oboje dohromady. Taková se dotýkají určitého prostoru tam někde uvnitř nás, taková nás rozpomínají a přitahují, někde totiž ve skrytu duše dobře víme že na každém šprochu pravdy trochu. A kdo ještě nevyhasl úplně tomu patří můj dnešní článek.

NASTAL ČAS PŘEBÍRÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA SEBE SAMA

Tentokrát už však nekompromisně bez časové prodlevy. Jakožto terapeuti, filosofové, myslitelé z nejrůznějších odvětví před tím varujeme velmi velmi dlouho. Pěkně v klídku, potichoučku, individuálně. Jenže ono to zkrátka nemá pandemický efekt. Pouze vesmírné zákony jsou spravedlivé a mohou nám důrazně ukázat jak si vedeme jako lidstvo. Jenže každý měl do teď svou hlavu svůj život a dotěrně ho to rušilo ze spánku nevědomosti a lahodného konzumu.

Jak dlouho však vydržíte být potichu, když vám někdo stojí na noze než mu to dojde? A jak dlouho vydržíte být potichu když vám průvan přivře prsty do dveří? Ano jakožto lidstvo poskládané z individualit už jsme v tom druhém případě. Začíná to být řev, neboť tolik nevědomosti už se prostě nadá vydržet trpělivým poukazováním a jemným nasměrováváním.

KDE SE VŮBEC VZALO SLOVO KONSPIRÁTOŘI

Je to jen další z nálepek pro rozpolcení na tábory lidí. V hlavních proudech jsou tímto označovány zejména ,,smyšlené - nepodložené - směšné - iracionální - paranoidní bizardní informace.'' Rozuměj, tedy jiné než výhodné pro ,,hladký chod matrixových nastavení''. Všechno rušivé je povšechně nazváno konspirace. Všechno co odporuje výzkumu vědců. Všechno co není matematicky podložené. Všechno co by mohlo být nadřazeno mrtvé hmotě nebo mrtvému kusu technologie se sevřením doteku chapadel ateismu. Všechno to, co se nehodí do krámu je nutné potlačit, zdiskreditovat, umlčet, v těle uříznout, vypnout mozku kontrolky poplachu kortikoidy a analgetiky, zabít bakterie antibiotiky. Umlčet všechno to, co brání egu člověka myslet si, že je lepší než Ten kdo život jemu dal. 

VŠECHNO RUŠIVÉ JE ZESMĚŠŇOVÁNO

Čímž se jenom člověk nechtěně přiznává ke své úrovni vědomí. Tím, že chce poručit větru dešti ještě nepochopil něco v skutku podstatného. Totiž je je ubohý červíček, kdy stačí jedna vlna, jeden záchvěv slunce, jeden silnější posun hmoty Země a uvidíme, kdo se tu bude komu smát. Jako lidstvo nejsme daleko od těchto záchvěvů, stejně tak jako každá vele-vyvinutá civilizace. Vyvinutá asi tak jako super moderní plastiky současné ženské pseudo krásy dokazující pouze bolest, méněcennosti a nevyvinutou Duši. Čím více jsme vychýlení pokoře, hodnotám a morálce, tím větší stín nám teď vyvstává před očima ve světě. O co vtipnější paradox, když chtějí zmanipulovaní lidé, hodit zhoubu lidstva na pár nenosičů roušek a později na nedo-očkované černé ovce, ''kvůli kterým se ten virus nikdy nezastaví''. Dokud budeme plačící oběť, ten diskomfort prostě nezmizí. 

TOTALITNÍ KONTROLA SVĚTA

Toto musí snad už vidět i slepí! I služebníci systému musí vnímat, že se schyluje k totální kontrole lidstva. Toto už není nějaké bláznivé potrhlé paranoidní pozorování, ale do očí bijící realita. Jsme svědky, jak přes jemná i drsná opatření přecházíme rovnou k totalitě a rázným příkazům pod pohružkou enormních pokut či vyčlenění ze sociálního života. Sami spiklenci už odhalují své karty do plošných celosvětových nařízení, a i přesto se vyskytuje nemálo těch, kteří popis reálných kroků ,,deep state'' pokládají za dezinformace? To má být vtip? 

Nebo ještě stále věříte, že my budeme věřit že nás tím chráníte? Celý svět vidí, že přecházíme k bezhotovostním platbám, platby mobilem, digitalizaci všeho, vše se zmenšuje do technologií, které řídí umělá inteligence, která mezi sebou komunikuje radio vlnami (silným radiačním zářením), 5G stožáry už se zároveň připravují na 6G, propojení má probíhat skrze čipy, další nové satelity jež je možná pozorovat na noční obloze. Zatím tu jde ,,jen'' o monitoring skrze e-aplikace, jinde skrze čipy v náramku sledující pohyb. Lidi nahrazují robotické stroje, kasy bez obsluhy, máme tu manipulace s lidskou genetikou (očkování, GMO potraviny - aneb co jsi nestvořil nemáš právo svévolně měnit!!!), covid agendu, prapodivné ,,testování'' s podivným roztokem a pěkně špachtlí do mozku rovnou k šišince - epiyfýze - neboli 3.oku, k intuici, k prostoru, který nám zprostředkovává právě mimosmyslové vnímání (rozuměj vnímání i jiné než omezených 5 smyslů tvořící vnímání reality matrixu). Mít na čele v úrovni třetího oka čip nebo znamení šelmy může být jedna z dalších tužeb pseudo tvůrce. Záměrem může být právě přijímání a vysílání určitých radiových vln, namísto vnímání nekonečných možností Zdrojové síly a svobodného rozhodování a konání lidské bytosti. Takové automatické loutkové divadlo, díky tomu co se právě vysílá. 

Stovky dalších souvislostí se nyní velmi razantně odhalují. A proto vy, kteří jste si už zvolili, nezlobte se prosím na nás, kteří jsme si zvolili něco jiného.

ŽIVOT V PARADOXECH

Co když právě ty pravé dezinformace jsou placené kanály parazitující na svobodném proudu různobarevných informačních toků? Pročpak tu nemáme rozpor pouze a jedině mezi TV kanály? Neboť ten kdo vlastní peníze světa vlastní i media - ten má jeden záměr - zde totiž není žádný rozpor! Zde je jedinečná shoda. Pak je jasné, že zmatený občan se vždycky uklidní když si doma s telkou potvrdí, že jde o paranoidní fake news šílence. Narušitele jeho zdraví. Přece by se sám nenamáhal. Škoda, že jen, že procitnutí přichází až když bude nucen čelit pravdě tváří v tvář na vlastní kůži. Jenže to už bývá pozdě.

CO JSOU TA PRAVÁ ,,MÉDIA''? Medium stromu jako návrat ke ,,kořenům a anténám''.

Jít do lesa a zavnímat stromy, odpojit se od informačních slupek matrixu a napojit se na MEDIUM stromu. Já vím pro někoho opět směšné. Jenže i ty ctěné valuty, které mají tu hlavní váhu ve světě jsou prostý papír, celulóza, strom. Peněz se nenajíš, ale ,,pojíst ze stromu'' můžeš.

DOSTÁVÁME VŠAK ŠANCI SE NAROVNAT

Ještě stále je čas chápat souvislosti, navrátit se k pokoře, přírodě, lidskosti a Stvořitelovi. Místo toho se Prý odkloňujeme od poslušnosti většiny. Místo toho se Prý moc ptáme, máme Prý věřit pouze jednomu člověku, Prý-Mulovi. Ten má zaručený recept na záchranu Čech. Pan Prý se svým Mulou jednají o ochraně českého občana špehováním, udáváním, plánovaným toxickým očkováním, zlikvidováním příjmu, podmíněným cestováním, nesmyslným a extrémně neobjektivním testováním, znemožněním svobodného projevu a potažmo se udušením na oxid uhličitý - to vše pro ochranu veřejného zdraví? Pro ochranu občana? Za jakou cenu a jakým právem? Vlastní moje tělo? Stvořil moje tělo? Kde nabyl dojmu že je odpovědný za moje zdraví a život? Zeptal se mě zda o jeho ochranu stojím? Nejsem členem armády plukovníka a tím ani jeho demagogii o nezodpovědném občanovi, kterého je nutné dostat do jeho armády nebo umlčet. Já mám jiné prostředky jak chránit svou babičku a své nejbližší, ne očkováním to opravdu není! Nezodpovědní bojovníci za svobodu jsou totiž přenašeči kovidu, netopýr s luskounem si už můžou oddychnout. 

TĚLO SE VŠAK OPRAVUJE NON STOP PŘIROZENĚ

A někde pod tím vším, uvnitř našeho dokonalého organismu si klokotá a drnčí v poklidu dokonale stvořené tělo, schopné poradit si ledačíms. Dokonale provádí miliony operací za vteřinu uvnitř našeho geniálního systému, který vůbec neumíme nikdo z nás kontrolovat svým rozumem, natož nějaký politik či plukovník. Proč se ptáte politiků na svou vnitřní rovnováhu? Nechcete se už opravdu probudit a přestat se bát?

TRPĚLIVOST S TĚMI KTEŘÍ JEŠTĚ PÍŠÍ REPARÁT

Každému co jeho jest - varování se dostalo do populace nespočetněkrát. Bylo vysmíváno. V pořádku.  Až se budou k smrti vyděšení spoluobčané účastnit ,,povinného'' očkování proti neustále mutujícímu viru je možné, že je v lepším případě postihnou pouze neurologická postižení, za které si bohužel ponesou následky sami, neboť žádný z těchto spasitelských eminencí jim z toho srabu pak nepomůže. Na to vezměte jed! Oni už ho vzali! Kolik marných článků rodičům malých dětí bylo publikováno jako varování před očkováním bezbranných důvěřivých tělíček? Kolik utrpení muselo nastat, aby se matky už vzbouřily, kolik poškozených se muselo vyrobit, aby se utvořily spolky a sdružení, lesní školky atd. Dřív jsem toto prožívala s hlubokým soucitem a zachraňovala oběti poškozené jak to šlo. Jenže pak mi došlo, že informace jsou velmi dlouho v oběhu a že je povinností člověka hledat si informace sám, že již dávno není čas autorit. 

TO MY DOVOLUJEME TO, CO SE VE SVĚTĚ DĚJE

A proto bychom měli být ochotni za tuto slepou důvěřivost nést následky. Už jsme vibračně jako planeta dál, jenže lidstvo se chce stále držet za ruku někoho, kdo nás povede. Stále nám nedochází odkud jsme přišli a kam směřujeme. A proto tápeme v temnotě a ptáme se druhých jak to tedy s námi je. Ta imunita je důvěra v úplně něco jiného než jen čistě věda popisující pouze výseč všech věcí a celého stvoření.


MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH

Běžná vědecká vědecká kapacita přemýšlí v souvislostech kauzálně: racio - racio - racio - racio když A tak B tak C tak D a naopak. Uvědomělá probuzená bytost naciťuje souvislosti spíše analogicky: tělo - racio - duše - duch - Stvořitel a naopak. Vše se prolíná. Nemůže se vyčlenit žádná složka abychom neztratily celek ,,skutečného''. A proto obviňovat vir z pandemie je důkaz racio uvažování. A obviňovat neočkovaného z nevymícení pandemie je holé neštěstí a úpadek nejen Ducha ale i toho racia. Kdo nechce trpět, musí trpět. Tak zní zákon harmonie. Co nechci toho mám nejvíce. Vesmírné zákony jsou velmi spravedlivé, neboť nic nezpracovaného prostě nezmizí.  Co nechci vidět - to se mi zesílí ještě více. A proto dívejte se plně a prsty posměšné ať ukazují dovnitř každého z nás! A už vůbec ať se farmaceutické firmy nevyvyšují nad vesmírné zákony!!!

ONEN ,,SPASITEL'' PŘIJDE SKRZE PROBUZENÁ VĚDOMÍ KOLEKTIVNÍ VĚTŠINY

Dlouho již mám dojem, že teď už nám z naší nevědomosti nebude odpuštěno ani trošek lenosti. Následky se v nadcházejících měsících a letech budou zesilovat a ještě více zviditelňovat. Sebevíc to budete chtít popřít. Teď už to nepůjde. Neboť to co vidíme teď, je dokonalá spravedlnost. Vyvážení. Moudrost vesmírných zákonů. Výsledek naší svobodné volby jež nám Stvořitel poskytl pro naše procesy. Nejdřív se nechat vychovat materialismem a závislostí na pohodlnosti, opustit všechny tradice a krásnou soběstačnost v nekonečně obnovitelné přírodě. Stát se nemocnými, toxickými a poddajnými na tom který nám s jeho posluhovači neustále nabízí zaprodaní svojí duše. 

Pořád ,,žereme'' ty Jablka poznání a stále jsme nepoznali. Tak možná konečně teď?

DRŽET SI ČISTÝ VNITŘNÍ PROSTOR. PEČOVAT O ČISTÉ MYŠLENKY A UDRŽOVAT SVOU INTEGRITU NEPORUŠENOU.

Jak moc je teď ,,pekelně'' důležité zachovat emocionální neutralitu. Neboť bojovník ochromen vlastním ohněm již dávno prohrál. Ano věnovat se radostem a tvořivým činnostem je teď základ ALE!!!! Druhá část procesu je udržení integrity svých hranic v neporušení. Neboli nikoliv kvílení bezbranného zvířete, ale rozhodné NE! Sem už nemůžete. Toto je můj prostor těla, kůže, nosu, krevního řečiště.. toto je můj prostor mysli, myšlenek, .. toto je můj prostor duše, hodnot.. Vždyť bdělost se nesčítá ale násobí! Samo směřování energie tvoří. Jenže i strach tvoří. Je ,,nebesky'' důležité si teď zvolit.. přeji všem probuzeným i probouzejícím se pevnou vůli, sílu odhodlání čelit antikristu a jeho poskokům. 

OTROCTVÍM KE SVOBODĚ?

I přesto že moje duše touží a vždy toužila po svobodě, moje svoboda zůstane bez podmínek, a proto hrát hru na svobodu pohybu či nákupu podmíněnou PCR testy, očkováním, placení chytrým telefonem, potažmo čipem pod kůží, abych se zase cítila svobodná hrát nebudu! 

,,Nechť síla otevřeného srdce beze strachu sežehne všechen balast a neřád, který se vydává za falešného přítele a pomocníka. Vezměme si zpět svou sílu!! 

S láskou Lycana''. 


UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR

Pokud čte tento článek někdo z posluhovačů temna, můžete ho rovnou považovat za bezpředmětný neboť je pouze zoufale konspirační. Vyhrazuji si však právo mít svůj vlastní názor na svých sebou sama placených webových stránkách, v demokratickém státě, jako lidská bytost, který má právo na svobodu slova a dýchá stejný vzduch jako ten který se mnou může nesouhlasit. Nezapomeňte prosím, že jsme si všichni rovni, ať už si myslíme cokoliv. Nezasahujte mi však do mého životního prostoru s touhou mě kontrolovat a diktovat mi vaše názory. Neboť já vám svoje pod pohružkou nediktuji.