Selekce započala - připravte se na jadrné prověření hodnot a změny!

26.07.2021

Započalo pronásledování a žitá propaganda proti hodnotám bytostné lidské svobody a zdravého rozumu. Je tu manipulace výhodami a manipulace strachem ze smrti. Manipulace vyvoláváním pocitů viny. Mánie pulace - mánie běsného pulce, který nechce ztratit svou družinu a pocit přijetí skupinou. Jsme v úrovni strategií dětí předškolního věku. Nesvéprávné bytosti podléhající nadutým autoritám s rádoby spasitelským syndromem motivovaným mocí.

Máme tu těžké téma současné doby a já ho povedu v mém pojetí mé vlastní duchovní motivace. Netvrdím co je pro druhé správně, mohu sdílet jen to, jak to mám já. A když se mohu ve svém placeném prostoru vyjádřit z plna hrdla, opřu se do toho tak jak je mi to vždy vlastní. Bez ser-vítek. Máme tu dobu legální modifikace a bio/technologické narušení božské integrity. Zcela před očima probíhá a natvrdo fascinující hra o člověka a jeho duši a to ve jménu pokroku a takzvané ochrany.

Neztratit světlo! Neztratit nadhled! Neztratit víru ve Stvořitele! Mám jen jednu radu, neztrať spojení s Tím který tě učinil dýchající bytostí, s Tím který rozhoduje zda další Tvůj nádech bude oživen duchem Nejvyšší moudrosti. Nezapomínej, to ne genetická mrna vakcína s příměsí oxidu grafenu, ale ta síla jež je přítomná právě teď a nedovolí Tvému tělu, aby se rozpadlo pod tíží fyziologických procesů. V první řadě jde o principy kosmu! V druhé řadě o vrozenou moudrost těla dle principů kosmu a někde na konci o argumenty mainstremové vředy pardon vědy, jako odraz úrovně mysli, která jen zneužívá svobodné volby a tím viditelně prokazuje nakolik stále není produchovnělá ve hře porovnávání se s Stvořitelem Jediným. Vědci a lékaři motivovaní pomocí člověku a ne svému kontu, jsou umlčování a diskreditováni, je jim vyhrožováno a málo kdo má kuráž v dnešní době se postavit proti globální šelmě. Je to tedy na nás jednotlivcích a každého osobní asertivitě shánět si informace a dělat potřebné kroky k uhájení vlastní svobody a přirozené imunity.

TĚLO JE ZÁZRAK

Tělo bylo vytvořeno jako samo sebe obnovující mechanismus. Nebylo zamýšleno stonat. Pakliže právě svobodnou vůlí do jeho automatických dějů nezasahujeme. To člověk sebe sám učinil nemocným! Svobodně svými myšlenkami a činy. Stejně tak v opačným směru se může uzdravovat. Proč sebe znásilňujeme, otravujeme toxiny a jsme líní a pohodlní se tím vším vůbec zabývat? Právě tělo skrze symptomy k nám mluví a mi ho ignorujeme ba co víc, nevhodnost jeho mluvy geneticky upravíme ať nám dá Boží prozřetelnost s jeho nároky na nás pokoj.

Nejtěžší na tom všem je, si přiznat, že i toto vychýlení a lidská kooperace se silami nečistých záměrů je dobrovolná. Ano, to co vidíme je spravedlnost. Výslednice našeho počínání. Každý dostal možnost volby a svým přístupem odhaluje ke komu se klaní, co je pro něj opravdu důležité, co je schopen obětovat pro úroveň svých hodnot. Každému co jeho jest. Zachránit se musí každý sám skrze poznání. Tento přístup chladí ohně mých emocí. Opravdové podstaty věcí nabývají na síle a zaujímají přirozeně svou pozici. Čemu věříš to dostáváš. Ovoce zaplétání se s modifikovanými geny a elektronickým programováním bio-hmoty nevrátí víc než dorovnání karmou. Namísto probuzení se, dovyhrocujeme odkloněný směr na plné obrátky do ještě hlubších absurdit. Stěžování si a pozdější reklamace nebudou přijaty a to ani tvůrci vakcín ani Spravedlností Stvořitele samotného. Máme co jsme chtěli. Tento cvičební úkol byl naplánován, aby nás každého jednoho prověřil. A i zlo zde sehrává svou podstatnou roli. Konspirační plán se naplňuje bez procenta pochybení a Biblické i Koránské pasáže také. Jenže i tyto texty utrpěli své zemské skrze člověka.

VAKCINACE? ČISTÉ NÉ! Očkovat se nikdy nenechám. Dobrovolně i nedobrovolně.

Je potřeba stát vzpřímeně, nestydět se za svá rozhodnutí a vytyčit své hranice. Tak jako to dělá zdravá imunita. Je to horečka o svou duši. Je to válka s nepřítelem. Zde pacifismus nefunguje. Bohužel. Bůh mi dal tělo, imunitu, schopnost instinktu, smysly, dal mi dar života a svobodného rozhodnutí. Dal mi svobodu bytí. Přijmout geneticky modifikovanou informaci do svého těla beru jako porušení své zdravé integrity a božího Řádu ve mě. Narušení Stvořitelových zákonitostí ve jménu strachu ze smrti a čerpání výhod umělého Matrixu. Zaprodání se povrchnímu, dočasnému ve jménu odsunutí pravých a skutečných hodnot lidství a důvěry v Boha.

Z principu Stvoření je pro mne experimentální vakcinace holý nesmysl! Z principu Stvoření už se rodíš svobodný a dokonalý! Z principu Stvořitele vnímám tuto současnou vakcinaci jako čistý satanismus, jak ovládnout masy lidí a obejít přirozené alarmující signály. Jak obejít spravedlivé vyrovnání každého osobního příběhu. Každý teď odhaluje karty o svých hodnotách svým počínáním i nepočínáním. A tak tu máme hon na nepřizpůsobivé, na ty jež si ponechali alespoň špetku selského rozumu. Tak už se konfrontuj a povstaň nebo zůstaň navždy otrokem!

Nejdřív se konfrontovat pak uzdravit! Každá etapa nese nádech boje, aby se vývoj posunul. Co za boj to je pasivně přijmout vakcínu zdarma, proplacenou pojišťovnou? Asi jakože za nás Ježíš vzal naše hříchy? Proč se snažit že? Stáváme se super náchylní a zranitelní právě našim přístupem a tak se jakákoli proradná bytost po nás snadno povozí svými strategiemi. Naše instinkty jsou otupělé jako mouchy na jaře. A naše duchovní hodnoty a lidské cnosti už jsou pouhá slova. Není příhodnější čas na čištění a prověření hodnot.

Vlci v kleci

Ano jsou to ještě vlci, ale už ochočení, tišší, sotva si zavyjí. Dostávají pravidelný přísun žrádla, tak o co víc by se snažili? Nechat se dobrovolně zavřít do té klece se děje i nám právě teď! A vy kteří jste tišší a jedete si nějaké své východní teorie o neusilování a nenásilí tohle celé kolo řádně podporujete. Sobecky zavření přehlížíte a dovolujete rozlézání plazích mozků, tam kde můžete být lidsky užiteční. Opravdu se nebojte, že tím ztratíte svoje vznešené vibrace, když spadnete trochu do reality. Ba naopak! Produchovníte ten marast září svého nastavení pomocí bližním když tápou, projevem, že tu taky stojíte s nimi.

Když jsi ticho - dáváš svolení agendě parazitů, svoloči, co se samozvaně označila za spasitele tohoto světa a tvého těla! Mluv o tom, piš, vyjdi ven, nenech si pro sebe svůj vnitřní hlas. Co povíš svým potomkům, až se tě zeptají, jak ty sám si se postavil za svobodu lidstva a planety? Hodný, chytrý to možná jsi, ale mlčel jsi? Zářně si něco vizualizoval? Posílal lásku slizkým ještěrům v domnění že jste jedno? V duchu je objímal a odpouštěl jim ty lotroviny. Hmm..... Není akt lásky také ohnivá sebeláska, to znamená striktní vymezení hranic o svůj životní prostor? Jak dlouho do sebe necháš kopat a ohánět se při tom cnostnými romány o nekonečné lásce?

Zbývá jen TVŮJ HLAS! Vy co jste nepodlehli, budeme tvořit nový svět, ať už zde či jinde. Vy kteří nenecháte pást tyto hybridy na jiskrách svého opravdového Zdroje, přeměňte je v oheň a tvořte, sdílejte, sjednocujte se s chráněným druhem ryzího čistého Člověka vědoucího, ještě neumrtveného. Vnímám, že každý, kdo se již rozhodl se má aktivně projevit za své NE beze studu! Právě tichošlápků již rozhodnutých je nejvíce a je to škoda. Neboť ti, kteří se ještě rozhodují mohou být skrze vás podpořeni a jejich duše nemusí sežrat tlamy živící se její krásnou ušlechtilou energií.

VYDÍRÁNÍ A TO I PROTI ÚSTAVĚ NADŘAZENÉ VĚCEM POLITICKÝM

Chcete mě vydírat přístupem k věcem povrchním? Vezměte si co potřebujete z tohoto pomíjivého světa plného konzumu, falešných hodnot a podvodů. Vezměte, tu máte! Moje svoboda nebude podmíněná získáváním svobody! Co je to tady za nesmyslnou hru! O jaké že svobodě to tady mluvíte?

Chcete mi namluvit že získám přijetím vakcíny vše, co potřebuji pro zdraví a život? Chcete mi namluvit, že tato neprokazatelně účinná, zato experimentální dávka mi ozdraví tělo? Co více přidávat? Když se má naopak zevnitř vše odevzdávat? Proč se všechny firmy distancují od vedlejších účinků vakcín, proč jsou umlčování ti, kteří sdílejí vedlejší účinky po očkování, proč nejsou započítávána úmrtí po vakcinaci. Proč jsou navždy umlčováni ti, co nepřijali pro své obyvatele země vakcinaci? Proč nejsou slyšet a jsou mazány profily a hlasy lékařů, kteří do toho nešli? Kolik trvale poškozených se teď léčí.. kolik malých dětí bude mít do smrti zjizvené srdce těmito bastardy sloužící zlu?

Co ty miliardy za propagandu jedové vakcíny? Namísto zdraví užitečných rad, doporučení hluboké detoxikace a prověřených levných zdiskreditovaných léků, či přírodních preparátů. Co za bizardnost trčící je, když nevinná boží bylina nesmí mít na etiketě účinnou látku a nesmí být označena za léčivo a neprověřené toxické jedy s nejasnou účinností znásilňují přirozenou imunitu a vytváří smrtelné autoimunitní reakce a doživotní šrámy. A co těhotná žena? Mátový čaj jim raději nedoporučíte, aby nedošlo k potratu, ale dávku spike proteinů v jedovém grafenovém podkladu, hm, to už zní moderně. Ostatně může být přeci ráda, že v tomto světě vůbec ještě počala, sama a přirozeně.

PRAVÁ SVOBODA JE KDYŽ NEMÁTE CO ZTRATIT A NA ČEM LPĚT 

Vezměte si moje pohodlí, moje výhody, mou dvacátou pátou dávku očkovací genové vakcíny a běžte zkusit dalšího emočně umrtveného. Já už jsem zvolila. Odpověď je SOBĚSTAČNOST - PŘÍRODNÍ ENERGETICKÁ MEDICÍNA - KOMUNITA - LOKÁLNÍ ZEMĚDĚLEC -SPOKOJENOST JEN TAK - VÁŽENÍ SI MOMENTU. Je to cesta obnovy a přirozenosti. Je to víra bez vůdců víry. Je to vědomí, že jsem mocná spolu-tvořivá bytost napojená na vesmír, která rozhoduje o svém vnějším prostoru. Je to vědomí, že náladu si zkazit nenechám neboť miluji občerstvující vzduch, rosu na bosých nohou, dech beroucí krajinu, svou činnost která mi dává smysl. Miluji tolik věcí, které nejsou podmíněné vakcínou a strachem z globální masáže o pandemii. Převažuje nadšení a fascinace věcmi které jsou zdarma jen tak samy od sebe. Převažuje extatické napojení a rozmlouvání s úrovněmi mimo klec pěti smyslů. Miluji dobíjet se tancem a úsměvy lidí se kterými se v úctě máme a nenecháme se zlomit partou omílající donekonečna pár trendy vědeckých frází současného trendy světa.

Stůjme rovně a ve vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Neboť v rozhodujících chvílích žádní ,,když oni to říkali'' neexistuje. Kosmické vědomí povrchnosti už poodhaluje svá tajemství.

Smrt neobejdeš ani vakcínou ani pojišťovnou! Komu se to svěřuješ? Komu odevzdáváš vlastní kompetence? Kdo že tě přišel zachránit? Zahekruj si tělo a získej přístup - získej přístup do falešné svobody, do reality, kde ani nepoznáš že je falešná. Je to omráčení už uspaných. Je to vyčlenění Stvořitele z jeho funkce a implantování do jeho díla ,,dokonalou chybu.'' Je to strach ze smrti a nepřijetí do skupiny stejně omezených. Říkáš, že nechceš být jako zvíře, protože jsi člověk na vrcholu evoluce? Chceš se proto chránit moderní vědou, aby nedošlo k onomu bolestnému ,,přirozenému výběru'' přežití jen těch nejsilnějších? Přitom se jako stádovité zvíře chováš a opakuješ fenomén sté opice.

CENTRÁLNÍ DIGITÁLNÍ SVĚT KLEPE NA DVEŘE

Vyzvedni si svůj kód skrze CovidPass a snaž se držet hubu a krok. A pokud si myslíš že zrovna toto očkování tě učiní zdravým a nezávislým, bude to nejparadoxnější paradox tisíciletí. Zamysli se, o co jde a s čím vším tě coividPass propojí. Jaké aplikace i budeš muset stáhnout a skrze jaké výhody ti to bude namluveno.

Značka omezených dnes - je čárový kód svobody. QR kód kyborga nadčlověka, kterému je dovoleno sednout si na vyhřívanou sedačku multikina, ztrácet čas sledováním moderní 3D slátaniny, popíjet chemickou colu a sytit se gmo kukuřicí. Skutečně si někdo může myslet, že je tohle pro duchovního člověka motivací? Svobodné soucítící bytosti, která je oživená a zdravá přirozeně celou dokonalou přírodou a její nekonečnou moudrostí v ní implementovanou? Jaký že typ charakteru přijme 500,- úplatek aby se zaočkoval a nebyl vyhozen z práce?

AI - umělá inteliginece NWO
AI - umělá inteliginece NWO

 DIGITÁLNÍ IDENTA 

Ano to ona propojí všechny zotročené vakcinované kyborgy do jedné globální rodiny. Vše bude sterilní, izolované (i ZLO zvané). Všechno se sjednotí do absolutní kontroly, tak jak se to plánuje bez jakéhokoliv utajení samotných tvůrců! Paradoxem je, že ti takzvaní mocní by se měli alespoň bděle poslouchat. Protože oni sami narovinu tvrdí, že lidí je moc a posloužili by už vhodné mechanismy k ,,ošetření''. Gates se svými výroky o depopulaci a cílené neplodnosti, nebo mistr z nejbohatší rodiny na světě, když sám tvrdí, že se nejdříve musí vytvořit centrální globální krize, aby mohl být snáze přijat skrze velký reset Nový světový řád. Nepřipomíná vám to něco? Jak vůbec někdo může napadat lidi za konspirace, když sami monstra, kterým ovce věří, tvrdí natvrdo narovinu o co jde a půjde? Namáhá se někdo vůbec je poslouchat?

VŠECHNY TAKZVANÉ KONSPIRACE UZRÁLY DO PRAVDY! A co je absolutně nejvtipnější paradox světa - ti co se nám vysmívali, zesměšňovali nás a nevěřili nám jsou právě přesně ti, kteří už to žijí a na kterých se to páchá! Ani se nad tím nepozastavili. Přijali své podmínění a ještě se tím chlubí jací jsou to nadlidé. Jak chytře vyzráli nad tím nešvarem.

I přes to, že jste byli dopředu varováni, každý už dnes ví, že vakcína je experimentální, každý už ví že i přes dvojitou vakcinaci může být pozitivní na covid a hrdý roznašeč, každý už ví že pcr je zmanipulovatelný počtem opakování postupů, každý už ví jak se tvoří čísla nakažených a křivky úmrtí, každý už ví že výrobci vakcín neručí za vaše poškození, případně smrt, každý už ví, že nejde o tvoje zdraví a zdraví tvé rodiny, ale o zavedení fašistické poslušnosti diktaturou jménem Nový Světový Řád (NWO), kdy se každý bude legitimovat prostřednictvím QR kódu, každý už ví, že papírový QR kód bude snadněji detekovaný jako čip, každý už ví že přijdou další a další mutace a větší a větší nátlaky. Většina už ví, že naletěla. Je mi líto, ale byli jste varováni! A kdo to ještě neví, projděte si starší články a videa všech těch, kterým jste se ještě loni a předloni smáli. A vy kteří jste taktně mlčeli a jemně přikyvovali, i když jste si mysleli své, jste bohužel stejní a ještě k tomu pokrytečtí.

Dobrovolně ve frontě do otroctví! Nebude trvat dlouho a bez testu nebo vakcíny, nedostaneme ani základní lékařskou péči. Děti bez očkování nedostanou vzdělání, zaměstnanci bez vakcíny svou práci a výplatu. Celý finanční systém bude podmíněn nafouklým umělým hodnotám a nejasných přístupech do svých účtů, které se budou digitalizovat, tak aby Digitální ID jakože vše sjednotila, usnadnila a hlavně chránila před zlým světem hekrů, virů, teroristů apod. A teď to nejhorší, bez QRka nebudeme smět navštívit noční kluby a hospody :-)

Kdo se nepřipojí dostane game over. Doporučuji se připravit emocionálně i racionálně. Uchovat svá data a peníze, zajistit co nejvíce tvůrčí reálnou činnost obživy, která zároveň dělá radost a povznáší. Sehnat si semínka a kus půdy. Sehnat si vhodná homeopatika, tinktury a esenciální oleje. Vše co extrémně silně detoxikuje a udržovat si příjem lehké potravy, olejů, vitamínů a minerálů. Prozíravější se na toto připravují už dávno. Když se něco resetuje, těžko se k tomu znovu přihlašuje pokud nesplníte nové podmínky! Ať už se to týká čehokoli (peníze na účtech, obživa, jakýkoliv osobní účty, osobní data, fotky, projekty, vše internetové, elektronické a elektrikou poháněné). Chytré mobily a jeho aplikace je skvělý most a vlastně největší propojovaTEL celé hry, která má být brzy ještě usnadněna. Chytrému napověz, hloupý to ze své pohodlnosti a ne-konfliktům přijme. Chip a Dale o tom už vědí své :-)

Je to svět ve světě. Uměle vytvořený svět v planetě zemi. V dokonalé přírodě a prostoru odrážejícím prostě a jednoduše zákonitosti stvoření. A ne každý toto zrcadlení má kapacitu unést. Toto odpojení připojením jinam, bylo předmětem tohoto článku jako poukázání na zbabělý odklon a mou potřebu se k tomu vyjádřit, neboť mezi tím kým vnitřně jsem, co říkám a co dělám si pěstuji již dávno záměr nerozporů. Síla vášnivého srdce hojí balast a nemoci. A to se stane všem, kteří začnou naslouchat tělu a tomu inteligentnímu co ho NENAPODOBITELNĚ!! utváří.

Kosmos je všeobsáhlý a pouze jemu budeme poplatní. Nikoliv armádě na letištní přepážce u odbavení, kontrolující zda máte ukončenou dvacátou pátou dávku vakcinace! Všechno už máš! Nemáš co získávat - máš si JEN rozpomenout a navázat ztracené spojení. Půjde to stále víc těžko! Kdo nenavázal spojení do teď, půjde to hůř a hůř, snad jen boží milost může zasáhnout každé jedné individualitě. Nezaprodej svou duši! Je to teď hra o ni. 

A jaký je můj závěr?

,,Pravá příčina současného dění, je prověření vnitřních hodnot pro návrat k Bohu''.

,,Není většího požehnání než zrozena v této době si očistit vše falešné a nechat tlak okolností vybrousit vnitřní diamant, aby se mohl zablýsknout Kosmu do oken věčnosti''.

Mír s vámi milí souputníci. Barbora Lycana*

Z NADHLEDU A SVĚŽESTI VOLNĚ A SVOBODNĚ DÝCHAT! 

Tvoř co miluješ a neuhýbej, 

svoboda je Tvoje právo zrození!
Propojme se každý se svým kmenem!
Pokud to cítíš podobně dej o sobě hned vědět. 
Hledejme spolu způsoby. 
Duchovní a přírodní síly nikoho nenutí, dávají nám svobodnou volbu tvořit a milovat bez omezení. 


Tak co Ty už sis vybral svůj svět?
Ráj na Zemi nebo digitální peklo?Tohle sleduj ať ti nic neunikne: Otevři svou mysl, Náš tube. A nezapomeň sdílet tento článek se všemi, kterým není lhostejné kam se zatím jako organičtí lidé právě teď ubíráme!