Celost a světlonoši současnosti

13.04.2020

!Aktualizováno! Střípky poznávání v časech, kdy každý je mesiášem a vede hledajícího do PRAVDY. Oblouzeni světlem vychylujeme se z celistvosti. Zralé integrity. Teď moderní je volit popření zkázy, aby šelmy sobeckosti požíraly všechno vitální. Vítejte ve věku pštrosích strategií ve jménu osobního růstu a rozvoje. Oslavujme nové světy a dimenze, popírejme vlastní Matku i Otce pro novou rodinu vesmírných duší. Vítejte ve vesmírné lodi, kde všechno negativní patří útrpné materii. Sebe-vyvolení a Sebe-střední vládnou všemu novému. Novému věku i Novému světovému řádu. Pod vlajkou Světlonoše a pěkně každý ,,sám za sebe'' vzhůru do Iluzí! 

,,KLAMY SVĚTELNÉ

I BŘÍMĚ HMOTY

STŘED VŠECH ZDÁNÍ

V SRDCI ZÁŘÍCÍ TEMNOTY.

CELISTVOST DVOJNÉHO

JEDNOTA DUÁLNÍHO

ZKUJŇOVAT JE PROTIJEDEM VŠEHO BOLAVÉHO''

*Lycana

Aktualizace článku 11.5.2020

,,Milí čtenáři, tento článek bych ráda doplnila pár velmi důležitými slovy, která po tomto mým nej-emotivnějším vyjádření doposud, přišla později. Tento článek je ve statistikách paradoxně úplně nejčtenějším, a proto zde uvádím pár slov navíc. Potřebuji vypíchnout slovo POPŘENÍ. Protože popření je nemoc. A moje práce se odehrává právě na poli uzdravování. Někdy cítím jako svou povinnost poukazovat a vychýlení. Popření jako neochota převzít zodpovědnost, za to kam se jako lidstvo ubíráme. Nechtít vidět = nechtít léčit. Je to jako rozlít mléko a neutřít skvrnu. Zvolat, že zaobírat se tím nehodlám neboť si raději vytvořím svět bez možnosti dělat chyby, či rovnou bez mléka. Kolik takových skvrn je však neutřeno? Všichni jsme na jedné lodi a je potřeba teď přebírat odpovědnost za naší kolektivní karmu. Ačkoliv mě vůbec nic není do cest lidí, neboť každý máme volbu zabývat se různými směry v daný moment budící zdání jako nejvhodnější, musím podotknout, že určitá emocionalita vůči světu je skutečně na místě. Není řešením, ale je potřebným procesem. Je v pořádku projevit nesouhlas, není potřeba se za něj vinit či stydět. V odvětví uzdravování se bez projevení pravdivých pocitů absolutně neobejdeme! Neexistují zkrátka instantní šťastná řešení a syrová autenticita je někdy jako zlato, které dokáže zachránit poslední střípky přirozenosti a tím obnovit a zachránit zbytek již ,,nakaženého''. Kdo mě znáte víte, že používám symboliku ,,jak v malém tak ve velkém''. Tak jak se uzdravuje jednotlivec, tak se uzdravuje planeta. V každém jednotlivém uzdravování je důležité otevřít oči a emocionalitu, která nás vede k určité autentické pravdě, zachraňuje nás před stoickou kontrolou mysli. Moje zpráva je vždy zachovat celistvost právě tím, že se otevřeme pravdivosti uvnitř nás ať je už jakákoliv a je nutné jí bezezbytku přijmout! Jinak si stále něco nalháváme. Pokud mě bude něco užírat, ale budu se na vás usmívat, jakože jsem naprosto sebejistá, skoro dokonalá úžasná - budu lhát! A co tím získám? Falešný obdiv? Proč se člověk tak moc bojí udělat chybu? Projevit se divně? Není právě toto součást léčení? Být svým způsobem nemožný? Pro mě je jedna z nejvíce důležitých hodnot lidství upřímnost. Pokud se mohu stávat stále ryzejším člověkem potřebuji umět projevit to, co vnímám důležité, a ta zpráva je, že se potřebujeme probudit a vzít sílu plně do svých rukou! Nehodlám ztratit přirozenost maskou nedotknutelné, i já mám své procesy a není mi lhostejné co se ve světě děje. Světlo i temno jedno jsou. Celistvost učí bdělosti. A na poli terapií pouze člověk, který se umí ponořit do temnoty - se umí dotknout i nebes. Zbytek je falešná bída. Jsem člověk né světelná světice. Miluji opravdovost a miluji opravdové lidi, kteří se nebojí mít názor, kteří boří dogmata i povrchnosti. Pokud se svými slovy někoho dotýkám, omlouvám se, ale potřebuji mít právo na názor. Tento článek je určen skupince lidí, kteří obdivují populární svět ezoteriky, ale pozor záměrem není je odsoudit!!!! Nýbrž varovat před klamy. Vede do uvědomění a proto, i když universální Lásce jsou takovéto články úplně jedno, poselství článku má své významné opodstatnění. Jsem člověk, terapeut a dualitě podléhám, to co mohu paradoxně nabídnout je právě ona opravdovost. Návštěva obou polarit je součástí Celistvosti. Láska i Temno v nás. Umění je právě ono vyvažování, rovnováha a neztotožňování se pouze s jednou polaritou, snažit se mít nadhled. Někdy i vychýlení může býti součástí rovnováhy a proto mějme se rádi na všechny způsoby! S láskou Lycana


STÍNY SE NÁM ZINTENZIVŇUJÍ A PRODLUŽUJÍ

tím víc, čím je silnější pocit, že Já Jsem v Pravdě a neboť Já už VÍM! Kdo dočte až na konec, dostává pomyslnou medaili za osobní mini terapii stínem. Tímto článkem vnitřně uzavírám etapu sérií reakcí na svobodnou volbu každého člověka. Neboť kdo chce být klamán, cestu si vždycky najde. Rozhodla jsem se dávat svou energii zejména praktickým věcem a přístupům, které přímo ovlivňují skutečnou realitu kolem mě. Nezapomeňme prosím, že ,,ukázaná platí.'' A teď už vzhůru k dnešnímu tématu!

MYSTIKA SE DOTÝKÁ STAVŮ BYTÍ

Lidé mohou mluvit pouze o vlastních zkušenostech a vnitřních poznáních. Když někdo tvrdí, že je něco pravda a něco se nějak děje, už jste taženi do jeho cesty a zkušenosti. Pravdy jeho postojů a klamů. Mystika to nejsou dimenze, kam nás někdo může zavést ve stavu meditace. Světelné kódy Světlonoše. Přechody do 444 dimenzí kam až daleko jsme ochotni odejít od svého středu bezprostředně dlícího zde, tady a teď? 

Vše, co není ještě potřísněno klamem spirituálních vůdců, je soubor vnitřních uvědomění, tak jak kráčíme životem, sebe-zasvědcujeme svoje vychýlenosti do celosti poznání, do stavu, který nelze přidat ani odebrat, neboť je žitou zkušeností. Nikoliv tažením do dočasných dimenzí a fantaziích těch, který se živí tvojí energií a pozorností, těch, kteří šálí a učarovávají svou neodolatelnou září klamu. Rozklíženi, roztříštěni jsme hostinou všech, kteří namotivují pozornost na ,,světelné dobro''. Past pastí. Ano, dopřejme každému jeho zkušenost, neboť vše je součástí poznání. Pokud není vychýlení nemůže být ani návratu. A proto dosyta se osvětlete. 

V RÁMCI CELOSTNÍHO ZDRAVÍ  píši tento článek, doufaje, že někomu může přinést impulz pro zakořenění v časech turbulentních. Cest a možností je vždy samozřejmě více, mě se však nejvíce osvědčila cesta s nádechem individuace, kdy člověk kráčí vstříc věcem krásným, ale i útrpným, neboť ty nás paradoxně posouvají nejvíce. Právě odkládání sobectví, odkládání touhy po pouze blahobytném nás činí poctivými vůči vlastnímu osudu a ,,úkolům'' poznávání zde na Zemi.

V praxi celostního uzdravování se přistupuje v určité souvztažnosti k rozmanitým tendencím ,,ulítávat'' jako k symptomům poruchy ,,vnímání reality''. A proto jsem ohromena kolik klamů je vyzdvihováno jako cesta. Předevčírem jsem se dozvěděla, že vystupujeme z duality, zřejmě přišel čas, kdy přestáváme z té světelnosti i kakat! Jak vznešené. Pojďme se připojit ke společné meditaci za nevylučování! Za nechtění se dívat kam svět míří. Pojďme dál volat já jsem. JÁ JSEM ve SVÉM zdroji. V MÉM zdroji JÁ. V mé bublině ega. Hlavně, že mě je dobře. Hlavně, že já jsem klidná. Každý si pomozte sám, že budete v JÁ JSEM bublině. A skutek utek. Není právě ,,duchovní'' cestou ego propouštět rozvolňovat. Nepopletly se nám tady nálepky? 

Nebojím se poukazovat na většinu populárních tezí, neboť nehledám následovníky a nedosycuji se oblíbeností podmíněnou ,,druhými''. Lidé nejsou zdroj. Zdroj je jen Jeden. Vše je zde dočasné a povrchní, takže honit pozitivní masky, se zdá býti více než směšné.

Tyhle PŠTROSÍ STRATEGIE jsou teď úplně všude. Pokud nejste tady na zemi ve svém těle, bez aktivního jednání, žádní vesmírní lidé a vesmírná rodina duší vás nespasí. To už tady jednou bylo s Aštarem Šeranem, který vás převeze do páté dimenze. Vždyť je úplně to samé přetřeno do jiného líbivého kabátu. Přesah je teď v KONÁNÍ - nikoli nicnedělání nekonečným pře-vibrováváním se. V jiné praxi jsem se zase dozvěděla, že současně ověřitelné děje světa jsou konspirace a fantasmagorie, a tak se svými stoupenci dál nahánějí draky. Zcela vážně! Ale tak aspoň je to stylovější něž ti jednorožci.

A další teorie je dokonce sdělována samotným ,,Otcem'', který promlouvá skrze jednu bytost, tvrdící, že pokud si nastavím, že nechci vidět utrpení, tak ho minu. To znamená, že neexistuje! Wow tleskám. Ten, kdo soucítí je sentimentální ubožák, co to ještě nepochopil - tu největší duchovnost. Panu vyvolenému s viditelným nosem ,,nahoru'' tak našeptává pseudo Otec instrukce, že ignorovat je vlastně cnost. Protože on ten bordel za něj někdo uklidí cituji: ,,já to dělat nechci a nebudu, ale nikdo jiný to udělá a ještě bude rád''. Vlastně takový Kníže světla, proč by ztrácel energii s něčím tak nízkým. Jinými slovy tím, že někomu pomáháš, chceš vidět utrpení a vtahuješ utrpení do světa ,,takže přestaň opravovat Boha'' a nevšímej si toho, co nechceš mít ve svém životě. Co kdyby jsme teď navrhli všem doktorům, ať nechodí zítra do práce, ať nechají zemřít všechny svoje pacienty, protože tím, že je jim pomáháno, je utvářena jejich nemoc! Výborně! Pojďme se tak chovat všichni. Za mě je toto opravdu přes čáru LIDSKOSTI okořeněno drzostí pokládat se za vyvoleného, toho kdo tluMOČÍ slova Otce. I zvíře se svým pudovým chováním je dál, než tito ,,Bóží'' kecálci neboť zvířata si pomáhají, když se slabším něco stane. Ano, my jsme tvůrci svojí reality (emoce a reakce), ale ta je podmíněna řádu. My však nejsme tvůrci toho řádu. A naší svobodnou volbou právě dokazujeme, jaké úrovně lidství jsme již dosáhli.

SVĚTLONOŠI SOUČASNOSTI

Když svoboda je zaměněna za svévoli. Když pocity vyvolenosti přinášet lidem světlo vrhá ty největší stíny. Když zatoužit rovnat se Tvůrci všeho, podněcuje další vyvolené k tvorbě čistě osobní reality. Neboť máte ,,moc'' mít a být co chcete. Sobecky, pokrytecky tak jako elity světa využívat stejné principy sebestřednosti. Vysocí mágové. K tomu padlý astrál milerád poslouží. Nepřijmout nastolený řád, může mít za následek stát se obětí vlastních tužeb. V symbolice SVĚTLA je také mnoho možností jak ho chápat. Například měsíc ikdyž se zdá že svítí - světlo pouze odráží, neboli není světla pravým Zdrojem. Pravý Zdroj je jen Jeden a klamů je nespočet. Kdo se modlí ke klamu, jako ke světlu..... uf, to je právě ta cesta zasvědcování. Která je pouze mezi Zdrojem a zasvědcovaným. Symbolika měsíce a vytí vlků na měsíc je prodchnuta lidskou historií jako určité mysterium, které se dá například pochopit i na tarotové kartě LUNA, která upozorňuje na možnosti nechat se oklamat ,,světelnými'' iluzemi. Akt vytí vlků na měsíc je symbolicky přeneseno k poukázaní na svět iluzí a fantazií. Světlo odrazu uvádí lidi v omyl, podněcuje k vyhýbáním se zkouškám pozemské iniciace. ALE, i ta Luna a pošetilost je součástí sluneční soustavy Jednoho tvůrce. A tak je to v pořádku. V souhře synchronicity a načasování bych zde ráda citovala malý úryvek z knihy Had Genese, která se ke mě dostala ,,náhodou'' když jsem psala tento článek:

,,Slunce se nám snaží vyjevit to, co je skutečné. Luna však zamotává a poplete všechny tyto údaje. Uvede nás v omyl tak, že nás přiměje, abychom zdánlivosti přetvářeli ve falešnou realitu. Představujeme si něco, co je abstraktní jako konkrétní realitu. Jak si zpodobňujeme věci po svém, vytváříme si svět představ, v jehož lůně se našemu duchu zalíbí, i když je obydlen fantomy a chimérami. V iluzi bychom pokračovali donekonečna, kdyby se sám život nepostaral o to, aby nás poučil, a to bolestí, která je důsledkem našich omylů. Duše se zprvu ubírají kolem proradných močálů, ozářených svitem luny. Ledabylé duše podlehnou jejich kouzlu a nechají se zvábit, vkročí na ně a zapadnou do bahna přejatých názorů. NESLYŠÍ PAK UŽ NIC JINÉHO, NEŽ KONZERT ŽAB, KTERÉ JAKOBY VZDÁVALY POCTU LUNĚ. Tak ve stojaté vodě zahnívají otroci přejatých myšlenek, kteří přejaly předsudky svého prostředí, aniž se přinutili k námaze, které je potřeba k nezávislému získávání pravdy. Jakmile se objeví na obloze JITŘENKA, znamená to, že úsvit se blíží a také, že proto ostatní hvězdy blednou. Jakby pyšný Lucifer/Světlonoš byl s to uzmout pro sebe veškeré světlo, dokud nám nepohasne v ohnivé záplavě denní hvězdy. Tato nevinná planeta přichází, aby symbolizovala právě ono intelektuální pološero, které lidi obluzuje a má je k těm nejhorším hloupostem." Wirth

PRÁVĚ NELPĚT NA PŘEDSTAVÁCH POMÁHÁ

Nejde o to mít pravdu. Pravda bývá subjektivní. Mívá svůj limit. Svou úroveň ve které je pravdivá. Cílem tohoto článku je být ve střehu, jaké představě dáváte svou energii, co zatím je pro vás líbivé a uklidňující. JAKÝ NEDOSTATEK TO VYPLŇUJE. Nemluvím o tom, protože chci přebít něčí pravdy tou ,,svou'' a tím se dostat do role vedení! Zde není touženo po následování. Spíše je zde poukazováno na vychýlení se z vnitřní homeostázy. Pakliže už vychýlená jsem, zdá se být nejjednodušší cesta vyplnění nerovnováhy ta snadná a široká, tedy líbivá pro většinu. To je cesta potlačování. Tak jako když si bereme růžovou pilulku na bolest, si poslechnu tu a tu paní nebo pána, která mě rozptýlí do krásných dimenzí. Stejná strategie jen duchovnější! Mluvím o tom často a záměrně. Neboť se zabývám tématy návratu člověka do celosti. Pokud vidím, že lidé kolem mě a to číslo stále narůstá, jsou rozptýleni do světelných pravd, ale s jejich vnitřním stavem to ani o píď nepohne, je to pro mne alarmující. Neboť např. vyřešené problémy s maminkou = ,,nestýkám se s ní, je mimo, jede si v jiných energiích a je to její volba''. Tohle je tak arogantní postoj, k němuž nelze mlčet! Bohužel je to výsledek většiny ezo technik. Vztahy a tělo je ukazatel pravdy. Tělo, ta HMOTA nikdy nelže. Ukazuje svými symptomy, kde se člověk vychýlil a nutí člověka k nápravě. Kdo nechce trpět, musí trpět, neboť zákon polarity nelze obejít. A proto dokud jsme v těle jsme především LIDMI.

UKÁZANÁ PLATÍ

Právě teď je čas projevit svoje LIDSTVÍ. Co je tedy nejvíce alarmující je fakt, toto potlačení je vlastně POPŘENÍ. NEOCHOTA ČELIT REALITĚ. BOLESTI. SVĚTU. A STAVU VE KTERÉM SE SVĚT NACHÁZÍ. A tady se dostáváme k největšímu kamenu úrazu, k ezo formulce: Čemu věnuješ pozornost, to tvoříš. Vyjádření sobce, který se odmítá dívat kolem sebe, neboť ho to ruší v jeho vizi. Nechtít vidět je potlačovat symptomy, které jdou hlouběji. Na více důležitá místa organismu, tedy i planety Země. Formulka, která se zdá absolutně neplatná, pokud ji použije někdo, kdo nevynaloží sebemenší aktivitu, kroky, aby se tato vize mohla stát reálnou. Raději si dál idealizuje ,,netrestajícího'' Boha a pokračuje v následování svých sobeckých tužeb.  A tak se vždy v určitý čas medituje za záchranu světa, ale v realitě se používají stále stejné prostředky, které nikdy nezmění to co nechci vidět - ODMÍTANÉ. Pokud se těmto lidem smýšlejících tímto způsobem připomene onen bolestný fakt, z pozitivní bytosti se stane kopající čert, který maže sebemenší zmínku o tom, že by to mohl být jeho případ, neboť on nemá zapotřebí v těchto ,,nízkých energiích,, vůbec pobývat.

VĚDOMÝ POSTOJ K REALITĚ

Snést bolest nebo se nechat přilepit na lep sladkého medu? Přijímání těžkých situací a vědomé postavení se k nim, je onen bod progrese. Projev zdraví. Co nás odlišuje od strojů je právě soucit. Schopnost cítit nás dělá člověkem. Máme dvě ruce a přitom používáme jenom třetí oko. Jak se postavím k bezpráví pokud ho uvidím na vlastní oči? Sednu si do lotosového květu a začnu meditovat o opaku toho co se mi citelně nelíbí? Myslím že ne, dostali jsme tělo a akt svobodné vůle pro TVORBU - REÁLNOU TVORBU. A proto tento čas přišel oživit naše svobodné tvořivé volby. Je to čas oživení našich TALENTŮ A SCHOPNOTÍ. Každý jsme dostal do vínku nějakou schopnost, kterou můžeme REÁLNĚ pomáhat. Zde fantazírování nepovažuji za adekvátní cestu, neboť za těmito lidmi nejsou bohužel vidět reálné výsledky a nebo ne jiné než dočasné. Spíše podporují pustošení a vykořisťování planety. A za tím si stojím. 

APELUJI ZDE NA SPOUSTY ŠIKOVNÝCH LIDÍ SE SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ

V nadcházejících časech je potřeba se semknout jako LIDÉ SCHOPNOSTÍ, které nebudou záviset na SYSTÉMU. Pamatujete na Wericha? ,,Ta umí to a ten zas to a dohromady uděláme moc. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost.'' Oprašme staré tradice, řemesla, péči o půdu, semínka, přírodní stavitelství, přírodní medicínu. Reálná cesta je v konání teď, čím mohu přispět? Co chybí mě to dodám prostřednictvím vlastního přičinění. Lítání v dimenzích je diametrálně vzdálené od tvorby světa ve kterém chci žít. Mě chybělo zdravé tělo, přiotrávená antibiotiky a prášky na tlumení bolesti, jsem našla svou cestu v Homeopatii a sdílím tak své zkušenosti na poli přírodně energetické medicíny. Kdybych si nepomohla sama, nikdo by to za mě neudělal. Prostřednictvím mého utrpení od kterého jsem neutíkala, teď konám své řemeslo. Moje bolest byla zasvědcovatelka. Žádný člověk. Ale Boží zákony skrze lekci. Nepoužívala jsem pozitivní sugesce, abych se připravila o lekci poznání. Útěky mi nikdy nepomohly a bolest se rapidně prohlubovala. Dříve jsem dosyta vymetala místa, která mě odváděla od LIDSTVÍ a určité bolavosti hmotě dané, abych se učila chápat jednoduché pravdy a zákonitosti. V přírodě máme úplně vše, neboť je to projevený Bůh sám. Stačí se dívat kolem sebe. Následovat intuici a dary, které jsme dostali. Říct ano bolesti, povolit v odporech a konat. Propadnout se do děje. Existence jen JE. Nikam vás nevede.

NACHÁZÍME SE V BOJI O POZORNOST

Neskonči rozptýlen! Zůstaň v sobě. Uvolni dojmy a konej. Ignorace není cnost. Zdá se to být jednoduché, co má velkou hodnotu? Dech - vnitřní klid- chladná hlava - konání - poddajnost vody i rozhodnost kovu. Láska a projevení odporu musí být v harmonii. Nechat si líbit všechno pro svou světelnost je mateřská školka duhových jednorožců.  Pěstujeme lidství nikoli svatost. Abych zachovala svou integritu a esenci projevuju svůj kov a hranici zde, těmito slovy. Svou zkušenost projevuji jako možnost nechat vás inspirovat ,,mým'' přístupem. Proto tak moc vnímám že kvalitní pomoc = provést jednotlivce jeho ,,potíží'', aby on si v tom našel to, co jeho konkrétně zkujňuje. Jakmile začneme něco tvrdit, jsme mimo cvičiště, jsme pouze v mentálních představách a pravdách tak širokospektrálních, že ignoruje lekce a úkoly pro čistou integraci člověka jako Bytosti. Pravda je všechno i nic. Zde není kdo by pravdu měl nebo neměl. Existence je harmonie v celé šíři zintegrovaných odlišností do celistvosti Jednoho. A proto nikdo z nás nemá pravdu a přece ve své úrovni ano.

VYDEFINUJ SE PŘESNĚ BEZ KOMPROMISŮ

Co Ti dává smysl, tady a teď? Není čas schovávat se v koutě a čekat na vyzvání. Co je nejsmysluplnější a nejradostnější aktivita? Napřim pozornost, usnadni si to, minimalizuj to, neodkládej to. Odpověz si teď, už netlum svoje světlo! Přebíráme iniciativu s co nejméně emocemi. Konáme s čistou hlavou. Přecházíme od slov k činům. Přesah je teď v konání - nikoli nicnedělání! Být ve službě PŘESAHU. Konat nejen pro svůj vnitřní klid, ale právě pro ztracení svého JÁ ve službě Vyššímu řádu. Bohu. Planetě. Sounáležitosti s druhými. 

Jakým způsobem to děláš Ty? Jak to pomáhá, aby z této země byl ráj na zemi? Tady, ne v těch všech dimenzích světla. Varuji před tím mnoho let. PRAVÁ EZOTERIE - NIKOLI TATO PARODIE NA DUCHOVNO je skryté tiché vědění, které se otvírá ,,samo,, UVĚDOMĚNÍM, žitou zkušeností. Nedá se nikým vést a nedá se nikým naučit. Je to ,,stav,, nepředatelný druhým člověkem. Je to práce v hloubkách - nikoli výšinách.

Neexistuje universální pravidlo pro všechny. Neexistují plošná řešení, jen úhly pohledů a individuální zkušenosti. Každý si pracujeme na svých úkolech. Pěkně popoŘÁDku. Pracujeme individuálně. Paradoxem světelných vůdců, kteří tak moc nemají rádi náboženství je fakt, že právě oni se nábožensky chovají. I přes ateistický podklad jejich počínání. Dokonalý paradox duality. Všemocné CELOSTI, která objímá všechna vychýlení.

A proto nepřestávejme si pokládat otázku, co dělá člověka člověkem? A jak naše lidské aktivity zkujňují srdce naše, i těch kolem nás? V prostřed protikladů je cesta. Projděme prostorem v srdci. Nenechme negativní emoce, aby nás ovlivňovaly, ale ani ledovost ignorace, aby zastavila konání projevit se zde jako člověk. A hlavně prociťme si, kde mezi tím vším dlí naše Duše jako inspirátorka ojedinělé esence, která zde má být projevena. S láskou Lycana