Barbora Štalzerová

Vítejte v Holistickém prostoru.


Jsem celostní terapeutka praktikující Psychosomatický koučink a Homeopatické poradenství. Celá praxe se nese v duchu integrace stínových podosobností a je zaměřená na praktické využití duševní hygieny v každodenním životě. Uvědoměním si mentálních vzorců a jejich odporů přímo ovlivňujeme napětí ve fyzickém těle. Přijetím nevědomých obsahů mysli dochází ke sjednocování a aktivaci vitální síly. Dalším nástrojem k hluboké rovnováze je Craniosakrální terapie a její efekt regenerace.

SJEDNOCOVÁNÍ - ROVNOVÁHA - CELISTVOST - VITALITA

Poskytuji účastenství při re-integraci vytěsněných částí sebe sama zpět do roviny vědomí, kde mohou být přijaté a uvolněné. Člověk si tak bere zpět svou sílu poztrácenou držením odporů ve svém poli.

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE - EMOCIONÁLNÍ DISHARMONIE - STRES - ZTRÁTA SMYSLU A  CHUTI DO ŽIVOTA - NEPŘIMĚŘENÉ REAKCE NA ZÁTĚŽOVÉ SITUACE

Proces sjednocování se dotýká kvality života jako celku, eliminuje stres a reakce na zátěžové situace, povzbuzuje vitalitu těla, životní energii, pocit duševní pohody a zesiluje radost z čirého bytí. 

JEDNODUŠE - LIDSKY

Setkání nepřekračuje level terapie, odpovědi jsou v Tobě, mistrovství se rodí z vnitřní moudrosti a proto se držíme moudrosti těla, tady na zemi, zkoumáme osobní hlubinu, vymezuji se jakýmkoli astrálně - ezoterickým úletům či spirituálnímu vedení.

ROZPOMÍNÁNÍ - ZPĚT K SOBĚ - KE SVÝM ZDROJŮM - DO VROZENÉHO RYTMU - DO STŘEDU - K ZÁŽEHŮM - K JISKŘE - NIKDO NENÍ VYČLENĚN - KAŽDÝ JI MÁME

Pokud v Tobě tato témata rezonují a dávají smysl možná Tě mohu podpořit ve Tvých procesech. Zde je prostor pro Tvůj případný dotaz... Můžeš mi zanechat svůj vzkaz...


,,Nemoc sama už léčením je. Uzdravení se stává vedlejším produktem vnitřní harmonie. Dovol si ten luxus pohledu dovnitř bez úhybných manévrů a výmluv, které tvoří pouze odpor k toku životní energie.¨,,To, co odmítáš - Tě pronásleduje 

To, co přijímáš - Tě transformuje''

JUNG


Kodex a náležitosti poskytování služeb

Homeopatie a konzultační služby nenahrazují klasickou lékařskou ani psychiatrickou péči a rady Vašeho lékaře. Homeopatika nenahrazují farmaceutické chemické léky. Služby zde uvedené jsou doplňujícího charakteru na cestě ke zdraví. Mohou příznivě ovlivňovat a působit na stav člověka, avšak není zde deklarováno vyléčení či přebírání zodpovědnosti za klienta, které náleží pouze a výhradně do péče lékaře či zdravotnickému zařízení.

Informace jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Respektuji hranice konzultace a terapie. Uzdravování není marketingový tah, je to ochota sebe poznávat.

Živnostenské oprávnění IC 75234785 - aktivní

Poradenská a konzultační činnost, Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, Lektorská činnost, Kulturně vzdělávací akce atd. Živnosti na podkladě rekvalifikací MŠMT - Masérské rekondiční a regenerační služby, Poskytování lektorských, tělovýchovných a sportovních služeb. 

Ani diplomované homeopatické vzdělání není v ČR ještě bohužel uznané a proto tato metoda může být doporučována na radu ,,ne-lékaře,, pouze na vlastní nebezpečí. Pakliže ale moderní věda stále neprokázala jejich účinnost, vyvstává otázka, před jakým nebezpečím? Nebezpečím se tedy rozumí (v kontextu s moderní vědou) nepodcenit závažnost své situace a včas vyhledat lékaře, což by každý svéprávný, dospělý člověk měl umět vyhodnotit sám za sebe. Kdo zná fyzikální vlastnosti, zákony frekvence a rezonance, pojmy vlnění a informace a uvažuje v těchto souvislostech, může homeopati snadno porozumět. Jsem pro, aby se moderní medicína s alternativní medicínou respektovaly a hledaly, jak si mohou být vzájemně užitečné a doplňovat se, neboť obě mají za cíl pomoci.

Kdo jsem?

LYCANA znamená sílu neuhnout - postavit se svým strachům, svým stínům a temným stránkám a paradoxně si z nich udělat spojence. Lycana nese esenci odvahy - boří pokrytectví a povrchnost. Vede do odpovědnosti za svůj život tím, že proměňuje nevědomí na uvědomění, propojuje a integruje ho v sobě, ve svém středu, v neduálním prostoru - v bráně všech Bran - v posvátné mezeře. Propojuje nepropojitelné, tím si bere zpět svou sílu, zatlačenou v odporech a posuzování. A tak se i z vlkodlaka stává neškodné vlče.


Jmenuji se Barbora a mým největším ,,Guru'' se staly mé vlastní fyzické potíže. 
Klasická medicína mi neuměla pomoc a to doslova vůbec. 
Ba co víc, dostávala jsem mnoho chemických léků a jeden z nich mi dokonce způsobil vážný
anafylaktický šok, který mě ohrozil na životě. Výsledkem všech těchto snažení bylo vydat se na 
cestu sama, vlastní svépomocí a zkoumáním svého nitra. A tím se naprosto změnil můj život.

Začala jsem intenzivně studovat Klasickou a konstituční homeopatii a současně pracovat na svých osobních zádrhelech, což vyžadovalo ochotu jít hlouběji pod povrch. Moje výzvy byly překonat svou hyper-senzitivitu vůči všemu a všem. Povstat z role outsidera do role tvůrce vlastních reakcí a prožívání. ,,Vzdor a jed'' přeměnit na uvědomění, že je to ,,moje,, o co se neustále zraňuji. Že svět, systém ani druhé změnit nemohu, jediné co mohu udělat je celé to neustále kultivovat v sobě. Krvácet to dovnitř, aby se ven mohla šířit čistá zdrojová síla, tam kam je to právě potřeba. Kultivace a přijetí je ta zbraň. Očišťovat se od vlastních nánosů a ,,karmy,, jakožto důsledku vlastních dobrovolně stvořených negací. A tak jsem se učila sklonem k senzitivitě už nezraňovat sebe ani druhé, ale naopak její kultivací druhým pomáhat. Z jedu se tak začal stávat lék, ta pravá Alchymie. 

,,Ani všechny moře světa nepotopí Tvou loďku, pakliže v ní udržuješ prostředí bez děr''.


Tak jako všichni i já jsem stále na cestě, avšak porozuměním určitých zákonitostí se můj život zkvalitnil a nabyl úplně jiných rozměrů, hodnot než kdy dříve. Homeopatii vděčím za skutečně obrovskou úlevu v mém životě zejména při různých stavech s jimiž si klasická medicína neuměla poradit. Lékem se mi však stalo i samo uvědomění si, jak si potíže sama nevědomě způsobuji. A právě kombinace těchto dvou přístupů se mi osvědčila v mém životě i v praxi nejvíce, nejhlouběji a opravdově. To je to, co teď předávám s nadšením dál. Pomáhat druhým uvidět, jakými myšlenkovými vzorci a postoji si mohou způsobovat svou ne-moc.

Praxi vedu aktivně od roku 2008. Věřím v obyčejnou lidskost a že samo léčení je ,,přirozené'', nikoliv ,,nadpřirozené'', nebo pouze a jen ,,chemické''. Věřím, že je nám všem dáno umět si pomoci a nastartovat sebe-léčivé schopnosti, které jsou všem vrozené. Že nejsme ponecháni pouze napospas schopnostem druhých lidí.

Zároveň vnímám, že když je někomu řečeno, že je ne-mocný, není tím myšleno že je to stav ne-měnný, zakonzervovaný nálepkou diagnózy. Je to výzva, šance na očistu a nástup na tu správnou cestu s novými postoji. Nemožný nebo neléčitelný muže být jen schéma programu z úrovně ze které sám vzešel. V jiné úrovni už to možné být může. Je to o úhlech pohledů a přepínání z mysli do Srdce. Ze strachu k odvaze. Z oběti ke Tvůrci. Vždy však s pokorou. Neboť nikdy nevíme jaký hlubší smysl události pro nás mají.

S nadšením a fascinací smekám před Silou, jež nás všechny utváří, vyživuje a regeneruje. Ona koná a my spolu-konáme. Tak se mohou dít společně i zázraky.. Všem nám přeji pokojnou cestu a ryzí otevřené srdce.''


Mimo svou terapeutickou praxi jsem vášnivou cestovatelkou, milovnicí vůní, tance a tvoření. Volání mé duše je čisté a zvučné - je to volání pouští a Orientu. Procestovala jsem bez mála celý Střední i Blízký východ, putovala jsem po stopách Hedvábné i Kadidlové stezky. Na cestách poznávám sebe sama nejniterněji, člověk vystupuje ze svých dogmat a komfortních zón. Rychle a přirozeně. Přeměňuje se mu žebříček hodnot a snadněji se dotýká podstaty života. Doslova nasycuje šeď návyků do barev inspirace a propojování se se vším a všemi v míru, neboť i to vyžaduje ochotu chopit se výzev a důvěřovat v život. 

Praxe (2008 - 2019)

Soukromá Praxe. Osobní poradny pro konzultace, terapii, homeopatii, semináře:

 • Lycana therapy - nezávislá terapeutka 2016/2019 - externě
 • Poradna AlterNatura 2014/2015 - Brandýs nad Labem
 • Studio Léčivé Vědomí 2009 - Stará Boleslav
 • Poradna Léčivé vědomí 2008/2012 - Brandýs nad Labem

Prostory spolupráce pro práci s tělem a pohybem:

Odborné studium (2005 - 2019)

 • Homeopatická akademie tříleté studium v Praze 2005-2008 (zakončeno Diplomem) J.Čehovský, R.Sankaran, R.Murphy, M.Keszler, A.Vervarcke, A.Conway, P.Chapell, I.Watson, Ch.Shukla, J.Wichmann, N.Churchill, D.Siveková, P.Pudil
 • Prague College of classical Homeopathy (Petr Zachariáš).                              Postgraduální dvouleté studium zahájeno 2018
 • Výcvik Craniosakrální terapie a biodynamiky (Michaela Lamana, Vladimíra Skácelová)
 • Emocional Freedom Techniques - EFT Practioner (level 1, Level 2)
 • EFT - Practioner ADV (level 3), completed the training certified by the AAMET
 • Lektor tance - trenér tanečních sportů (akreditováno MŠMT)
 • Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres, trauma uvolňující cvičení (MPSV)
 • Koučovací techniky pro pracovníky v pomáhajících profesích (MPSV)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (MŠMT)
 • Masérské a rekondiční služby ,,Čínská tlaková masáž'' /Akupresura, TČM/ (MŠMT)
 • Pracovník v sociálních službách (MPSV)
 • Metody osobního rozvoje, intuitivního vnímání, terapeutické metody, práce s myslí, emocemi, tělem, traumatem, intenzivně od r.2008 (Psychografická kresba, Ruš atd.)
 • Osvědčení o masérském vzdělání a pohybových kurzech (Baňkování, Reflexní terapie, Lávové kameny, Havajská masáž, Shiatsu, Aromaterapie, Břišní tance, Tribal fusion belly dance)...

Z VAŠICH REFERENCÍ

,,Včera jsem se zúčastnila a podílela na setkání Cesta od mysli k srdci. Chtěla jsem jen poděkovat za úžasný prožitek, který jste mi Vy a Samaya umožnily.
Já už ve svém životě prošla ledačíms při hledání své cesty, ale až teprve včera mi něco "doklaplo". Necítím se vůbec egoisticky pyšná, že jsem něco dokázala, jen snad přišlo uvědomění. Moc děkuji. '' Iva V.

,,Skoro rok nepřestávaly bolesti půlky obličeje a oka (neuralgie trojklanného nervu). Po všech možných vyšetřeních a nasazení všech možných prášku, bez výsledků, jsem se naštěstí dostala k Barušce. Po několika jejích léčebných sezení a nasazení vhodných homeopatik, jsem se pomalu dala opět dohromady, konečně mohu žít bez té bolesti. Stále jsme v kontaktu a vždy mě ochotně vyslechne a poradí. Děkuji Barčo'' Iva L.

,,Bára je skvělá. Otevřela mi oči. U ní jsem pochopila. Mám ráda její terapie, jsou opravdové a pravdivé, jsou o vás...'' Lenka

,,S Bárou pracuji přes půl roku, jak při celostních terapiích, tak v poslední době i skrze craniosakralní terapii. Bára je prostě Bára. :) Velmi schopná, vnímavá a hlavně výborný člověk a terapeut. I díky ní se mi podařilo vyřešit nějaké chronické problémy, které obtěžovali jak můj pracovní, tak i soukromý život. V poslední době jsem opravdu unešen z craniosakrální terapie. Mám dlouhodobé problémy s ohýbáním prstů na rukách, otékáním nohou a celkově s klouby v těle. Po posledním zážitku z craniosakrální terapie jsem přesvědčen, že to je ta správná cesta. Máte pocit jakoby se znovu začali probouzet buňky ve vašem těle, které dlouho dlouho spali a po chvíli začínají dokonce komunikovat navzájem mezi sebou. Ten pocit kdy se mezi nimi opět začne šířit energie je opravdu až neuvěřitelný. Dokonalé je, že k tomu nepotřebujete vlastně vůbec nic krom vnitřního klidu a nalazení se na schopného terapeuta, kterému opravdu důvěřujete. Jen tak se totiž dokážete patřičně uvolnit. Díky Báro a těším na příště..'' Tomáš

,,Po několika méně a nebo vůbec úspěšných pokusech "specialistů" na poliklinice, o léčbu mých dlouhodobě přetrvávajících střevních potíží jsem navštívil Báru. Jedna návštěva s velice příjemnou debatou o mých potížích jsem byl zbaven dosud trvajících problémů. Všem doporučuji sympatickou homeopatičku Báru a její způsoby odstraňování potíží. Báro ještě jednou děkuji!''. Honza

,,Metodou EFT a Homeopatickým vedením, jsem si pročistila své negativní staré bloky a pocity, odstranila strachy a postupně jsem přestala přemýšlet o své chronické nemoci a nahlížet na vše kolem sebe jiným způsobem. Barunka mě úžasně a velice jednoduše nasměrovala na pohodovou životní cestu. Jsem ráda, že jsem potkala takového člověka, jako je ona. Chci jí touto cestou poděkovat i za malou dcerku, která se na každou návštěvu k Barunce těšila a dodnes těší''. Radka 

,,Výklady karet, které jsem u Báry zažila jsou jedinečné a přínosné, pokud se jim otevřeme. Mají vždy pravdu. Ukázaly mi, kde se nacházím a hlavně proč se tam nacházím, a čím jsem si svou situaci tvořila. Pokud to dokážeme přijmout a dát se na cestu vědomé změny, můžeme být jen mile překvapováni''. Anička 

,,Barunka je úžasná ve všech směrech. Pomohlo mi její cvičení i výklad karet. Vlastně i jen povídání s ní je úžasné. Nosím na krku andílka od ní a moc mi pomáhá. Jsem ráda, že jsem ji potkala''. Iva 

,,U Barči jsem absolvoval spoustu masáží, několik výkladů karet, Psychosomatickou a EFT terapii. Pokaždé jsem odcházel naprosto spokojený a těšil jsem se na další návštěvu. Barča ke všemu přistupuje s otevřeným srdcem a myslí a můžu ji vřele doporučit. Díky Barčo!'' Miloš

,,Ruce slečny Báry a Lávové kameny - nejbáječnější kombinace = úžasné a mohu opravdu porovnávat. Atmosféra, přístup, umění předávat, naladit a vyladit - v dnešní době, velmi žádoucí, to se musí zažít. Doporučuji a Barunce děkuji''. Ivana

,,Slovo Celostní má pro mne zásadní význam, neboť zahrnuje člověka v celém svém spektru. Neodděluje lidskou bytost na pouhý jeden fragment známý jako fyzický projev. Respektuje prolínání emocí s orgány, duševní výzvy s životní cestou a duchovním rozvojem.'' 

Vždy je tu naděje, každou sekundu vstupujeme znovu a znovu do této reality, do prostoru možností osobních voleb a rozhodnutí. Možná nedokážeme změnit realitu světa, ale dokážeme změnit osobní úhel pohledu, svůj postoj, svoje hodnoty a napravit svým uvědoměním vychýlení z přirozeného řádu. B.Š.