Barbora Štalzerová

Vítejte v Holistickém prostoru.

V prostoru pro všechny bytosti kráčející ve stopách moudrosti přírodních zákonů. Naleznete zde účinné přístupy a metody pomáhající k aktivaci vrozených sebeléčivých sil, kterým se věnuji od roku 2005.

Homeopatie*
Craniosacrální terapie*
Psychosomatický přístup*
Vědomé sebepoznání skrze integraci stínů a podosobností*

V praxi se zaměřuji zejména na Homeopatii s aktivním přístupem k sebepoznávání v procesu návratu k léčivé vrozené a vitální síle. Poznáním svých stínů i zdrojů se stáváme celistvými. Název LYCANA nese tento princip jako otisk. V každém tady a teď vzniká prostor pro načerpání vitality a podpory ze Zdroje. V každé mezi vteřině se rodí nová možnost volby, která nás osvobozuje. Metody které zde nabízím, nám mohou dopomoci k celistvosti a prožití své vlastní osobní zkušenosti.

Metody jsou přístupy, které mají předat živou zkušenost, v momentě pochopení už nejsou potřeba ani metody. Už je čas, aby si člověk uměl pomáhat sám a také aby pochopil, že sebevětší lidskou vůlí nezmění řád ani principy vesmíru. Neboť jak moc je člověk vychýlen, tak moc prožívá utrpení. Tak zní zákon harmonie. 

Pojďme si neustále připomínat, že člověk není otrok. Člověk je tvůrce neboť dostal svobodnou volbu za kterou je zodpovědný. Čkověk tvůrce však není Stvořitelem, a proto pokora a ,,obyčejné'' lidství je základem každého zdravého života. Nechť pomíjivost a všeho je nám inspirací v naší každodennosti.

                                                                                                                                                                                         S láskou Lycana


PROPOJENÍM HOMEOPATIE S PSYCHOSOMATICKÝM PŘÍSTUPEM se dostáváme do prostoru velkých možností v oblasti péče o tělo, duši a duchovní rozvoj bytosti. V procesu uzdravování nelze oddělit ani jednu složku od druhé. Neboť jsme na poli celostní medicíny. Uzdravení není byznis zakázka. Uzdravování je UPŘÍMNOST K SOBĚ SAMA, která v sobě snoubí i NAROVNÁVÁNÍ LIDSKÝCH HODNOT a přenastavení ŽIVOTNÍCH PRIORIT. Homeopatie je velmi cenným prostředníkem k získání vitality a energie. Pomáhá k získání vnitřního stavu, na který člověk nemá v daný moment sílu, energii, psychickou kapacitu. Záměrem zde však není zmizení symptomu přírodní cestou! Nýbrž vytvořením takových vnitřních podmínek, kde bude symptom již zbytečný. A proto pokud dochází k uzdravení je pryč nikoli jen ,,nemoc,, ale i chybné části uvažování pod kterými nyní začal vyzařovat jiný člověk.

,,Ať už se teď nacházíte v jakékoliv situaci vždy doporučuji aktivně se rozhodnout vystoupit z roli oběti a i přes nelehké okolnosti zůstat v pocitu vyřešené situace''. 

V PŘÍRODĚ JE JIŽ DÁVNO VEPSÁNO VŠE POTŘEBNÉ

V přírodě jsou obtisknuty vesmírné zákony, které jsou podřízené Tomu, kdo ji stvořil. Všechno stvořené v přírodě má svůj význam, léčivou sílu, informaci. Žijeme v lékárně možností. Vše pracuje podle Vyššího řádu, pokud se k tomu to řádu dokážeme přiblížit, můžeme být s ním a nechat se vést se na životodárné síle. Zákony vesmíru a přírody pracují neomylně a na jisto, pokud jsme jim neporozuměli, neznamená to že neexistují. Je otázkou svobodné volby zda chceme porozumět živým souvislostem nebo se dívat skrze automatismy mysli, která je stejně v konečném důsledku celého stvoření pouze jedním z fragmentů vnímání světa jako obřího celku.

HLAVNÍ ZÁMĚRY PORADENSTVÍ A PRAXE - S ČÍM MĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT A PROČ:

Záměrem činnosti je navrátit člověka do rovnováhy, čehož přirozeným důsledkem je vitální energie a schopnost těla uzdravovat se samo. Ve své praxi se zaměřuji zejména na potíže chronického rázu, trvalé dlouhodobě se opakující potíže. Rovnováha se muže nastolit mnoha způsoby:

 • Podáním Homeopatika

Homeopatikum nastoluje řád v celém organismu. Záběr homeopatického působení je obrovský. Může se ovlivnit prakticky většinu fyzických, psychických, emocionálních stavů. V závislosti na rozsahu a závažnosti problémů!Některé úplně a jiné zase jen podpůrně. Léčí se vždy člověk jako celek nikoli pouze jen symptomy nemoci. Proces je vždy velmi individuální a záleží na mnoha faktorech, zejména pak  na ochotě pacienta podílet se na JEHO stavu. 

 • Pomocí vědomého doteku zesilujeme vrozený rytmus zdraví  (Craniosacrální terapie)

Pomáhá člověku dostat se ke svým zdrojům a obnovit kapacity těla. Dodává impulzy řídícímu centru, aby si rozpomnělo na přirozené mechanismy sebeléčení a nastolování vnitřní homeostázy.

 • Integrací vytěsněních obsahů mysli (stín, podosobnost, odpor)

Stín je projevený ,,nevědomý obsah mysli,, na jevišti těla jako symptom. Uvědoměním si mentálních vzorců, odporů ale i nevědomých automatismů v denním životě, přímo ovlivňujeme napětí ve fyzickém těle a stav duševní pohody. Přijetím dochází ke sjednocování a aktivaci vitální síly. Člověk si tak bere zpět svou sílu poztrácenou držením odporů ve svém poli. Integrace stínových podosobností je zaměřená na praktickém využití duševní hygieny v každodenním životě a vyžaduje aktivní spolu účast na procesu i po setkání, aby nové postoje byly žity a realizovány.


,,To, co odmítáš - Tě pronásleduje 

To, co přijímáš - Tě transformuje''

JUNG


Zde je prostor pro dotaz:

,,Nemoc sama už léčením je. Uzdravení se stává vedlejším produktem vnitřní harmonie. Dovol si ten luxus pohledu dovnitř bez úhybných manévrů a výmluv, které tvoří pouze odpor k toku životní energie.¨


Kdo jsem?

LYCANA nese esenci síly neuhnout - postavit se svým strachům, svým stínům a temným stránkám a paradoxně si z nich udělat spojence. Lycana nese esenci odvahy - boří komfortní zóny a povrchnost. Vede do odpovědnosti za svůj život tím, že proměňuje nevědomí na uvědomění, propojuje a integruje ho v sobě, ve svém středu, v neduálním prostoru - v bráně všech Bran - v posvátné mezeře. Propojuje nepropojitelné, tím si bere zpět svou sílu zatlačenou v odporech a posuzování. Tak se i z hrůzostrašného vlkodlaka číhajícího ve tmě duševního spánku stává vlk parťák a ochránce na cestě životem.

JAK ŠEL ČAS … TVORBA OSOBNÍCH SRDCOVÝCH PORADEN.. V MÝCH PROCESECH ROZVOJE A PRAXE..


Jmenuji se Barbora a mým největším ,,Guru'' se staly mé vlastní fyzické potíže. 
Klasická medicína mi neuměla pomoc a to doslova vůbec. 
Ba co víc, dostávala jsem mnoho chemických léků a jeden z nich mi dokonce způsobil vážný
anafylaktický šok, který mě ohrozil na životě. Výsledkem všech těchto snažení bylo vydat se na 
cestu sama, vlastní svépomocí a zkoumáním svého nitra. A tím se naprosto změnil můj život.

Začala jsem intenzivně studovat Klasickou homeopatii a současně pracovat na svých osobních zádrhelech, což vyžadovalo ochotu jít hlouběji pod povrch. Moje výzvy byly překonat svou hyper-senzitivitu vůči všemu a všem. Povstat z role outsidera do role tvůrce vlastních reakcí a prožívání. ,,Vzdor a jed'' přeměnit na uvědomění, že je to ,,moje,, o co se neustále zraňuji. Že svět, systém ani druhé změnit nemohu, jediné co mohu udělat je celé to neustále kultivovat v sobě, aby se ven mohla šířit čistá zdrojová síla, tam kam je to právě potřeba. Kultivace a přijetí je ta zbraň. Očišťovat se od vlastních nánosů, dobrovolně stvořených negací. A tak jsem se učila sklonem k senzitivitě už nezraňovat sebe ani druhé, ale naopak její kultivací druhým pomáhat. Z jedu se tak začal stávat lék, ta pravá Alchymie. 

,,Ani všechny moře světa nepotopí Tvou loďku, pakliže v ní udržuješ prostředí bez děr''.

Praxi vedu aktivně od roku 2008. Věřím v obyčejnou lidskost a že samo léčení je ,,přirozené'', nikoliv ,,nadpřirozené'', nebo pouze a jen ,,chemické''. Věřím, že je nám všem dáno umět si pomoci a nastartovat sebe-léčivé schopnosti, které jsou všem vrozené. Že nejsme ponecháni pouze napospas schopnostem druhých lidí. S nadšením a fascinací smekám před Silou, jež nás všechny utváří, vyživuje a regeneruje. Ona koná a my spolu-konáme. Tak se mohou dít společně i zázraky.. Všem nám přeji pokojnou cestu a ryzí otevřené srdce.''

Mimo svou terapeutickou praxi jsem nadšenou cestovatelkou, milovnicí vůní, tance a tvoření. Volání mé duše je volání pouští a Orientu. Procestovala jsem bez mála celý Střední i Blízký východ, putovala jsem po stopách Hedvábné i Kadidlové stezky. Na cestách poznávám sebe sama nejniterněji, člověk vystupuje ze svých dogmat a komfortních zón. Rychle a přirozeně. Přeměňuje se mu žebříček hodnot a snadněji se dotýká hlavních podstat života. 

Praxe (2008 - 2020)

Soukromá Praxe. Osobní poradny pro konzultace, terapii, homeopatii, semináře:

 • Poradna Lycana Homeopathy - 2020 - Brandýs nad Labem
 • Lycana therapy - nezávislá terapeutka 2016/2019 - externě
 • Poradna AlterNatura 2014/2015 - Brandýs nad Labem
 • Studio Léčivé Vědomí 2009 - Stará Boleslav
 • Poradna Léčivé vědomí 2008/2012 - Brandýs nad Labem

Prostory spolupráce pro práci s tělem a pohybem:

Odborné studium (2005-2020)

 • Homeopatická akademie tříleté studium v Praze 2005-2008 (zakončeno Diplomem) J.Čehovský, R.Sankaran, R.Murphy, M.Keszler, A.Vervarcke, A.Conway, P.Chapell, I.Watson, Ch.Shukla, J.Wichmann, N.Churchill, D.Siveková, P.Pudil
 • Prague College of classical Homeopathy (Petr Zachariáš). Postgraduální dvouleté, zahájeno 2018
 • Výcvik Craniosakrální terapie a biodynamiky (Michaela Lamana, Vladimíra Skácelová)
 • Emocional Freedom Techniques - EFT Practioner (level 1, Level 2)
 • EFT - Practioner ADV (level 3), completed the training certified by the AAMET
 • Lektor tance - trenér tanečních sportů (akreditováno MŠMT)
 • Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres, trauma uvolňující cvičení (MPSV)
 • Koučovací techniky pro pracovníky v pomáhajících profesích (MPSV)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (MŠMT)
 • Masérské a rekondiční služby ,,Čínská tlaková masáž'' /Akupresura, TČM/ (MŠMT)
 • Pracovník v sociálních službách (MPSV)
 • Metody osobního rozvoje, intuitivního vnímání, terapeutické metody, práce s myslí, emocemi, tělem, traumatem, intenzivně od r.2008 (Psychografická kresba, Ruš atd.)
 • Osvědčení o masérském vzdělání a pohybových kurzech (Baňkování, Reflexní terapie, Lávové kameny, Havajská masáž, Shiatsu, Aromaterapie, Břišní tance, Tribal fusion belly dance)...

Z VAŠICH REFERENCÍ

,,Včera jsem se zúčastnila a podílela na setkání Cesta od mysli k srdci. Chtěla jsem jen poděkovat za úžasný prožitek, který jste mi Vy a Samaya umožnily.
Já už ve svém životě prošla ledačíms při hledání své cesty, ale až teprve včera mi něco "doklaplo". Necítím se vůbec egoisticky pyšná, že jsem něco dokázala, jen snad přišlo uvědomění. Moc děkuji. '' Iva V.

,,Skoro rok nepřestávaly bolesti půlky obličeje a oka (neuralgie trojklanného nervu). Po všech možných vyšetřeních a nasazení všech možných prášku, bez výsledků, jsem se naštěstí dostala k Barušce. Po několika jejích léčebných sezení a nasazení vhodných homeopatik, jsem se pomalu dala opět dohromady, konečně mohu žít bez té bolesti. Stále jsme v kontaktu a vždy mě ochotně vyslechne a poradí. Děkuji Barčo'' Iva L.

,,Bára je skvělá. Otevřela mi oči. U ní jsem pochopila. Mám ráda její terapie, jsou opravdové a pravdivé, jsou o vás...'' Lenka

,,S Bárou pracuji přes půl roku, jak při celostních terapiích, tak v poslední době i skrze craniosakralní terapii. Bára je prostě Bára. :) Velmi schopná, vnímavá a hlavně výborný člověk a terapeut. I díky ní se mi podařilo vyřešit nějaké chronické problémy, které obtěžovali jak můj pracovní, tak i soukromý život. V poslední době jsem opravdu unešen z craniosakrální terapie. Mám dlouhodobé problémy s ohýbáním prstů na rukách, otékáním nohou a celkově s klouby v těle. Po posledním zážitku z craniosakrální terapie jsem přesvědčen, že to je ta správná cesta. Máte pocit jakoby se znovu začali probouzet buňky ve vašem těle, které dlouho dlouho spali a po chvíli začínají dokonce komunikovat navzájem mezi sebou. Ten pocit kdy se mezi nimi opět začne šířit energie je opravdu až neuvěřitelný. Dokonalé je, že k tomu nepotřebujete vlastně vůbec nic krom vnitřního klidu a nalazení se na schopného terapeuta, kterému opravdu důvěřujete. Jen tak se totiž dokážete patřičně uvolnit. Díky Báro a těším na příště..'' Tomáš

,,Po několika méně a nebo vůbec úspěšných pokusech "specialistů" na poliklinice, o léčbu mých dlouhodobě přetrvávajících střevních potíží jsem navštívil Báru. Jedna návštěva s velice příjemnou debatou o mých potížích jsem byl zbaven dosud trvajících problémů. Všem doporučuji sympatickou homeopatičku Báru a její způsoby odstraňování potíží. Báro ještě jednou děkuji!''. Honza

,,Metodou EFT a Homeopatickým vedením, jsem si pročistila své negativní staré bloky a pocity, odstranila strachy a postupně jsem přestala přemýšlet o své chronické nemoci a nahlížet na vše kolem sebe jiným způsobem. Barunka mě úžasně a velice jednoduše nasměrovala na pohodovou životní cestu. Jsem ráda, že jsem potkala takového člověka, jako je ona. Chci jí touto cestou poděkovat i za malou dcerku, která se na každou návštěvu k Barunce těšila a dodnes těší''. Radka 

,,Výklady karet, které jsem u Báry zažila jsou jedinečné a přínosné, pokud se jim otevřeme. Mají vždy pravdu. Ukázaly mi, kde se nacházím a hlavně proč se tam nacházím, a čím jsem si svou situaci tvořila. Pokud to dokážeme přijmout a dát se na cestu vědomé změny, můžeme být jen mile překvapováni''. Anička 

,,Barunka je úžasná ve všech směrech. Pomohlo mi její cvičení i výklad karet. Vlastně i jen povídání s ní je úžasné. Nosím na krku andílka od ní a moc mi pomáhá. Jsem ráda, že jsem ji potkala''. Iva 

,,U Barči jsem absolvoval spoustu masáží, několik výkladů karet, Psychosomatickou a EFT terapii. Pokaždé jsem odcházel naprosto spokojený a těšil jsem se na další návštěvu. Barča ke všemu přistupuje s otevřeným srdcem a myslí a můžu ji vřele doporučit. Díky Barčo!'' Miloš

,,Ruce slečny Báry a Lávové kameny - nejbáječnější kombinace = úžasné a mohu opravdu porovnávat. Atmosféra, přístup, umění předávat, naladit a vyladit - v dnešní době, velmi žádoucí, to se musí zažít. Doporučuji a Barunce děkuji''. Ivana


Kodex a náležitosti poskytování služeb

Homeopatie a konzultační služby nenahrazují klasickou lékařskou ani psychiatrickou péči a rady Vašeho lékaře. Homeopatika nenahrazují farmaceutické chemické léky. Služby zde uvedené jsou doplňujícího charakteru na cestě ke zdraví. Mohou příznivě ovlivňovat a působit na stav člověka, avšak není zde deklarováno vyléčení či přebírání zodpovědnosti za klienta, které náleží pouze a výhradně do péče lékaře či zdravotnickému zařízení.

Informace jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Respektuji hranice konzultace a terapie. Uzdravování není marketingový tah, je to ochota sebe poznávat.

Živnostenské oprávnění IC 75234785 - aktivní

Poradenská a konzultační činnost, Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, Lektorská činnost, Kulturně vzdělávací akce atd. Živnosti na podkladě rekvalifikací MŠMT - Masérské rekondiční a regenerační služby, Poskytování lektorských, tělovýchovných a sportovních služeb. 

Ani diplomované homeopatické vzdělání není v ČR ještě bohužel uznané a proto tato metoda může být doporučována na radu ,,ne-lékaře,, pouze na vlastní nebezpečí. Pakliže ale moderní věda stále neprokázala jejich účinnost, vyvstává otázka, před jakým nebezpečím? Nebezpečím se tedy rozumí (v kontextu s moderní vědou) nepodcenit závažnost své situace a včas vyhledat lékaře, což by každý svéprávný, dospělý člověk měl umět vyhodnotit sám za sebe. Kdo zná fyzikální vlastnosti, zákony frekvence a rezonance, pojmy vlnění a informace a uvažuje v těchto souvislostech, může homeopati snadno porozumět. Jsem pro, aby se moderní medicína s alternativní medicínou respektovaly a hledaly, jak si mohou být vzájemně užitečné a doplňovat se, neboť obě mají za cíl pomoci.

,,Slovo Celostní má pro mne zásadní význam, neboť zahrnuje člověka v celém svém spektru. Neodděluje lidskou bytost na pouhý jeden fragment známý jako fyzický projev. Respektuje prolínání emocí s orgány, duševní výzvy s životní cestou a duchovním rozvojem.'' 

Vždy je tu naděje, každou sekundu vstupujeme znovu a znovu do této reality, do prostoru možností osobních voleb a rozhodnutí. Možná nedokážeme změnit realitu světa, ale dokážeme změnit osobní úhel pohledu, svůj postoj, svoje hodnoty a napravit svým uvědoměním vychýlení z přirozeného řádu. B.Š.