Barbora Štalzerová

Vítejte v Holistickém prostoru.

V prostoru pro všechny bytosti kráčející ve stopách moudrosti přírodních zákonů. Naleznete zde účinné přístupy a metody pomáhající k aktivaci vrozených sebeléčivých sil, kterým se věnuji aktivně od roku 2006.

HOMEOPATIE*
Craniosacrální terapie*
Psychosomatický přístup*
Vědomé sebepoznání skrze integraci stínů a podosobností*

Ať už Vás sem zavedlo cokoli, pevně věřím, že naleznete inspiraci, nové obzory či přímo odbornou Homeopatickou pomoc. POSKYTUJI HOMEOPATICKÉ KONZULTACE s celostním přístupem profesionálně od roku 2009. Jak poznat, zda jste tu správně? Nejčastěji pracuji s dvěma typy klientů. První skupinou tvoří ti, kteří po opakovaných pokusech klasickou cestou nenacházejí úlevu a navíc se stávají závislí na čím dál větším množství léčiv. A druhým typem klientů jsou lidé, kteří se rovnou z vlastní iniciativy vydali přírodní přirozenou cestou a hledají pomoc jak obnovit tok své vitální síly bez potlačování příznaků. Záběr Homeopatického působení je tedy platný pro všechny bytosti, kteří se necítí dobře fyzicky či psychicky, včetně zvířat.

 Homeopatie nenahrazuje návštěvy lékaře a nenabádá k vysazení jím předepsaných léčiv, naopak je otevřená spolupráci zejména při zjišťování diagnózy a vývoje stavu. Klient je pod kontrolou lékaře a zároveň může užívat homeopatika! I přes to si Homeopatie jde svou vlastní cestou a měřítkem účinnosti jsou právě slova klienta pokud se mu uleví a následně i měřitelné výsledky lékaře. Lékař pak může začít snižovat dávky léčiv. Metody Alopatické medicíny a Homeopatie působí každá jiným směrem, avšak spolupráce homeopata s lékařem mají stejný směr a tím je záměr pomoci. Proto i když nejsou komplementární mohou se v určitém úhlu pohledu doplňovat.

HOMEOPATIE je praktický způsob jak navracet zdraví prostřednictvím re-aktivace sebeléčivých sil a vrozených schopností organismu. Ty to schopnosti se stimulují vhodnými homeopatiky. Vše se řídí přírodními zákonitostmi a pravidly Homeopatie. Pravidla Homeopatie jsou zapsány v Organonu léčebných umění od zakladatele Homeopatie Samuela Hahnemanna. Z pozorování fungování vesmírných zákonitostí vyplývá většina paragrafů této knihy knih. Kdo používá Homeopatii, ale neřídí se Organonem, nepraktikuje Klasickou homeopatii, nýbrž osobní vůli a touhu vyměnit alopatická léčiva za homeopatika, což nevede ke zdárným výsledkům a bohužel ani dobré pověsti této úžasné metody, která však naštěstí i přesto denně roste na oblíbenosti. Díky všem Homeopatům, kteří jsou ochotni obětovat kus svého života a velkou část osobního času, aby pronikly do hloubky pravé podstaty Homopatie.

Homeo praxe 2009
Homeo praxe 2009

HOMEOPATIE MI UČAROVALA TAK VELKOLEPÝM ZPŮSOBEM, že se stala mým posláním a hlavním pracovním směrem. Pomohla vyřešit moje nelehká trápení, ale i nalezení smyslu života. Od útlého mládí jsem prošla opravdu velmi mnoha druhy technik, školeními a možnostmi jak pomoci sobě i druhým, takže směle si troufám říci, že s ničím efektivnějším a opravdovějším se doposud nesetkala. Věřte mi, že to byla opravdu dlouhá cesta plná namáhavých odboček a návratů. A proč? Abych se vždycky ujistila, že odbočit byla sice dobrá zkušenost, ale nikoliv kvalitní rozhodnutí. Jsem ze srdce šťastná, že tyto zkušenosti teď slouží jako pevné podloží, na kterém mohu s důvěrou stát a zároveň se i ,,postavit'' za svou práci. S čistým srdcem a bez příkras mohu řícti:  ,,Ano, Homeopatie je moje životní láska, která přináší do života mě, mých blízkých i mých klientů reálné výsledky''. 

Tuto radost sdílím prostřednictvím své praxe s ostatními lidmi a zvířaty. 

CO JE ONEN MOTOR NEUSTÁLE SE POSOUVAT a překračovat limity znalostí? Co je to, co mě nutí nevzdávat to i u komplikovaných případů s nelehkým průběhem? Je to prosté! Je to ona nepřekonatelna formulka: ,,zabralo to''. Je to ona jiskra v oku člověka, kterému se ulevilo, ta jiskra, která mnou vždy projede jako elektrický proud radosti, že tohle všechno má neuvěřitelný smysl! Homeopatie neslibuje zázraky, ale paradoxně je často dělá. Pozor však na Vaše očekávání, Homeopatie nemá stoprocentní účinnost (jako nic na tomto světě) a neumí spasit po zaplacení požadované částky každého, kdo si to pouze přeje a jednoduše si to zaplatil. Homeopatie by měla být provázaná s procesem sebepoznávání a snahy si uvědomit vlastní myšlenková nastavení a sbedestruktivní aktivity s tím spojené. Homeopatie otevírá proces. Záleží pouze na Vás jak se k němu postavíte, zde jsou potom možnosti velmi slibné a dlouhodobě trvalé.

Dobré předepsání je něco o čem sní každý Homeopat, je zde však zapotřebí vzájemná důvěra, spolupráce a hlavně dávka trpělivosti. Homeopatie skutečně dokáže proměňovat lidské životy.

Ze srdce Vám přeji, aby i Vám Homeopatie ,,zabrala'' a přinesla do života zase světlo radosti, optimismu, energii a vitalitu!

S láskou Lycana

Více o Homeopatii naleznete zde: HOMEOPATIE - VIBRACE ZDRAVÍ + HOMEOPATICKÝ KÓD

Naleznete mne v seznamu Homeopatů na oficiálním webu HOMEOPATIE.CZ, dále v iniciativě HOMEOPATÉ POMÁHAJÍ


Kdo jsem - Můj příběh

LYCANA je slovo neoucí esenci síly neuhnout - postavit se svým strachům, svým stínům, bolestem a temným stránkám a paradoxně si z nich udělat spojence. Lycana nese esenci odvahy - boří komfortní zóny a povrchnost. Vede do odpovědnosti za svůj život tím, že proměňuje nevědomí na uvědomění, propojuje a integruje ho v sobě, ve svém středu, v neduálním prostoru - v bráně všech Bran - v posvátné mezeře. Propojuje nepropojitelné, tím si bere zpět svou sílu zatlačenou v odporech a posuzování. Tak se symbolicky i z hrůzostrašného vlkodlaka číhajícího ve tmě duševního spánku stává vlk parťák a ochránce na cestě životem.

MŮJ PŘÍBĚH: mým největším ,,Guru'' se staly mé vlastní fyzické potíže. 
Klasická medicína mi neuměla pomoc a to doslova vůbec. 
Ba co víc, dostávala jsem mnoho chemických léků a jeden z nich mi dokonce způsobil vážný
anafylaktický šok, který mě ohrozil na životě. Výsledkem všech těchto snažení bylo vydat se na 
cestu sama, vlastní svépomocí a zkoumáním svého nitra. A tím se naprosto změnil můj život.

I přesto, že jsem se snažila na sobě pracovat skrze různé terapie a semináře, výsledek byl vždy jen povrchní a dočasný. Dostávala jsem se pouze do hloubky svrchní vrstvy. Jediné co mi skutečně pomohlo, už asi tušíte. Ano byla to Homeopatie spolu s vnitřním odhodláním pustit všechno nefunkční ze svého života, totálně a radikálně, nechť se pravda projeví. U akutních potíží to bylo skutečně na počkání, kdy se mi opravdu okamžitě fyzicky ulevilo. I když jsem byla již ,,drenážovaná'' bez chemie, potíže měly tendenci se vracet a proto jsem vyhledala profesionálku, která mě okouzlila svým přístupem k člověku. Začaly jsme se propracovávat k hlubšímu homeopatickému ,,similimu'', které mělo vliv i na chronické vleklé potíže. 

Skutečně byl nalezen takový lék, který se mnou do hloubky zarezonoval a mě se zase znovu vlila energie do žil a zacítila jsem opět samu sebe a bezpodmínečný stav radosti. Za tuto životní úlevu vděčím úžasné homeopatce se srdcem na pravém místě Danušce Sivekové, která je zároveň i mistrem svého oboru od které se neustále učím nových věcí. Dotkla se mě lidsky, je až neuvěřitelné jaká síla se skrývá za tichou pokorou a nasloucháním duši druhého člověka bez posuzování.

Od té doby až do dnes, když je potřeba, používám pouze homeopatika, neboť právě díky nim jsem se zbavila velkého množství antibiotik a prášků na bolesti. Tuto zkušenost mi nikdo nemůže vzít či vyvrátit. Ani sebelepší moderní teze nezmění znalost, která se zrodila ze zkušenosti během nekonečného utrpení a koleček po doktorech. 

Homeopatie mi pomohla otevřít procesy a spojit mě se silou přesahující každodenní dramata. Vědomě jsem se rozhodla nebýt zajatcem myšlenkových procesů druhých lidí ani svých. Nebýt ani obětí vlastní neschopnosti rozehřát srdce a povznést se nad myšlenkové vězení automatismů. Procítěním, jak povrchní a dočasné emocionální hry tu všichni hrajeme odebralo na vážnosti mému maličkému JÁ, KTERÉ DOSTALO ŠANCI PROPOJIT SE SE SÍTÍ VŠEHO, nadechnout se věčného teď a prokázat nekonečnou pokoru a vděčnost Stvořiteli. Neboť léčení se děje a povolovat svoje odpory léčí.

Z vlastní zkušenosti tedy mohu říci, že: ,,HOMEOPATIE PROPOJUJE CO BYLO ROZPOJENO A POMÁHÁ ROZPOMÍNAT CO BYLO ZAPOMNĚNO''. Věřím, že nejsme ponecháni pouze napospas vleku okolností. Někde pod tím vším, pod tou ,,vážnou lidskou hrou'' existuje síla, stav Bytí, prostor, řekněme rovnou Stvořitel, který je zde stále, závisí pouze na naší schopnosti být s touto sílou propojeni. Pak vše teče a tělo je vitalizováno. Pokud tuto schopnost ztratíme vlivem nejrůznějších životních situací, Homeopatie je jeden z nástrojů, jak se k této síle zpět připojit. 


CESTA HOMEOPATA

Pro mne je to především cesta člověka. Je to role i hluboká niterná zkušenost. I tato role podléhá zkouškám, zejména pokud se přilepí na léčitelské ego, proto zůstat bdělým je více než na místě. Jsem člověk praktikující Homeopatii nikoli léčitel. Moje cesta homeopata mě učí být každý den trpělivějším člověkem. Rozmělňovat vlastní důležitost v procesu pomáhání druhému. Zapomínat na vlastní strasti a společně se přibližovat oněm přesahům jež nás utvářejí. Spojovat se s principy vesmírných zákonů jež jsou zakódovány v MATCE PŘÍRODĚ a skrze ní zpětně rozpomínat našeho odpojení od zdroje všeho.

Schopnost homeopata jít za svá vlastní omezení a předsudky a zejména za filtry druhého člověka bez hodnocení a posuzování, vnímám jako absolutně zásadní. Jsou to výzvy, které by se měly propisovat i do běžného života mimo role. Neboť takový život nabývá úplně jiných kvalit, pln sounáležitosti a harmonie. A toto mě má práce denně učí. Připomíná mi, že jsme lidé a každý má svoje utrpení a bolístky, každý člověk vnímá skutečnost skrze jiné filtry reality které bychom si neměly brát osobně. Neboť kdo jest odpojen od vědomí, ten trpí. A to nám ukazuje pro nás někdy ,,nepěknými'' reakcemi. A samozřejmě i fyzickými symptomy. V homeopatii bereme tyto filtry jako projevy symptomů jednotlivých léku v Materii medice.

Ode dne, kdy jsem se začala dívat na svět homeopatickýma očima se můj svět začal totálně proměňovat! Přicházela mnohá klíčová uvědomění a můj sklon k hyper-senzitivitě se mě začal dotýkat úplně novým způsobem! Uvědomila jsem si, že své vnímání mohu přetočit ve prospěch druhého pokud se sama očistím od vlastních filtrů. Natočila jsem proud pozornosti efektivnějším způsobem. Jed se transmutoval na léčivou energii, osobní bolest na možnost hlouběji pomáhat druhým. Krásná alchymie života. 

Pokud tedy mohu lidsky podotknout, přestaňme si brát osobně ,,odpojenost'' druhých lidí. Naopak pojďme si vzájemně pomoci překonávat naše traumata. Zůstaňme naladěni! Ustůjme nápory vln. Udržujme čistotu vlastních myšlenek, uvolňujme vědomě vlastní odpory, jedy a zátěže. Zvolme tvorbu vlastní frekvence s pohledem ,,skrze'' projevy lidské bolesti, abychom se jako lidstvo dál vyvíjeli. Udržujme svou frekvenci a přímou cestu toho co vnímáme, že je dobré a nenechme se otrávit sebemenšími negacemi. Držme si svůj dobrý životní pocit žijme skrze své zdroje radosti. Děrami kterými k nám proudí nemoc je strach, lítost, hněv, křivda, vina, touha po dokonalosti a podmíněné lásce z venčí. Nechte tyto nezvané hosty projít vámi jako bubliny, které prochází limonádou až vyčpí v prostoru nekonečna. Zůstat bdělí je jeden z léku. Všem nám k tomuto proto přeji zejména otevřené srdce. 

,,Ani všechny moře světa nepotopí Tvou loďku, pakliže v ní udržuješ prostředí bez děr''.

JAK ŠEL ČAS … TVORBA OSOBNÍCH SRDCOVÝCH PORADEN.. V MÝCH PROCESECH ROZVOJE A PRAXE..


Praxe (2008 - 2020)

Soukromá Praxe. Osobní poradny pro konzultace, terapii, homeopatii, semináře:

 • Poradna Lycana Homeopathy - 2020 - Brandýs nad Labem
 • Lycana therapy - nezávislá terapeutka 2016/2019 - externě
 • Poradna AlterNatura 2014/2015 - Brandýs nad Labem
 • Studio Léčivé Vědomí 2009 - Stará Boleslav
 • Poradna Léčivé vědomí 2008/2012 - Brandýs nad Labem (masáže, poradenství)

Prostory spolupráce pro práci s tělem a pohybem:

Odborné studium (2006-2020)

 • Homeopatická akademie tříleté studium v Praze 2006-2009 (zakončeno Diplomem) J.Čehovský, R.Sankaran, R.Murphy, M.Keszler, A.Vervarcke, A.Conway, P.Chapell, I.Watson, Ch.Shukla, J.Wichmann, N.Churchill, D.Siveková, P.Pudil
 • Prague College of classical Homeopathy (Petr Zachariáš). Postgraduální dvouleté, zahájeno 2018
 • Výcvik Craniosakrální terapie a biodynamiky (Michaela Lamana, Vladimíra Skácelová)

Doplňkové metody:

 • Emocional Freedom Techniques - EFT Practioner (level 1, Level 2)
 • EFT - Practioner ADV (level 3), completed the training certified by the AAMET
 • Lektor tance - trenér tanečních sportů (akreditováno MŠMT)
 • Psychohygiena pomocí techniky TRE - Napětí, stres, trauma uvolňující cvičení (MPSV)
 • Koučovací techniky pro pracovníky v pomáhajících profesích (MPSV)
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže (MŠMT)
 • Masérské a rekondiční služby ,,Čínská tlaková masáž'' /Akupresura, TČM/ (MŠMT)
 • Pracovník v sociálních službách (MPSV)
 • Metody osobního rozvoje, RUŠ, Psychografická kresba, metody intuitivního vnímání, terapeutické metody, práce s myslí, emocemi, tělem, traumatem, intenzivně od r.2008...
 • Osvědčení o masérském vzdělání a pohybových kurzech (Baňkování, Reflexní terapie, Lávové kameny, Havajská masáž, Shiatsu, Aromaterapie, Břišní tance, Tribal fusion belly dance)...

Kodex a náležitosti poskytování služeb

Homeopatie a konzultační služby nenahrazují klasickou lékařskou ani psychiatrickou péči a rady Vašeho lékaře. Homeopatika nenahrazují farmaceutické chemické léky. Služby zde uvedené jsou doplňujícího charakteru na cestě ke zdraví. Mohou příznivě ovlivňovat a působit na stav člověka, avšak není zde deklarováno vyléčení či přebírání zodpovědnosti za klienta, které náleží pouze a výhradně do péče lékaře či zdravotnickému zařízení.

(Homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2. Homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2) 

Informace jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Respektuji hranice konzultace a terapie. Uzdravování není marketingový tah, je to ochota sebe poznávat.

Živnostenské oprávnění IC 75234785 - aktivní

Poradenská a konzultační činnost, Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, Lektorská činnost, Kulturně vzdělávací akce atd. Živnosti na podkladě rekvalifikací MŠMT - Masérské rekondiční a regenerační služby, Poskytování lektorských, tělovýchovných a sportovních služeb. 

Ani diplomované homeopatické vzdělání není v ČR ještě bohužel uznané a proto tato metoda může být doporučována na radu ,,ne-lékaře,, pouze na vlastní nebezpečí. Pakliže ale moderní věda stále neprokázala jejich účinnost, vyvstává otázka, před jakým nebezpečím? Nebezpečím se tedy rozumí (v kontextu s moderní vědou) nepodcenit závažnost své situace a včas vyhledat lékaře, což by každý svéprávný, dospělý člověk měl umět vyhodnotit sám za sebe. Kdo zná fyzikální vlastnosti, zákony frekvence a rezonance, pojmy vlnění a informace a uvažuje v těchto souvislostech, může homeopati snadno porozumět. Jsem pro, aby se moderní medicína s alternativní medicínou respektovaly a hledaly, jak si mohou být vzájemně užitečné a doplňovat se, neboť obě mají za cíl pomoci.


Z VAŠICH REFERENCÍ

,,Včera jsem se zúčastnila a podílela na setkání Cesta od mysli k srdci. Chtěla jsem jen poděkovat za úžasný prožitek, který jste mi Vy a Samaya umožnily.
Já už ve svém životě prošla ledačíms při hledání své cesty, ale až teprve včera mi něco "doklaplo". Necítím se vůbec egoisticky pyšná, že jsem něco dokázala, jen snad přišlo uvědomění. Moc děkuji. '' Iva V.

,,Skoro rok nepřestávaly bolesti půlky obličeje a oka (neuralgie trojklanného nervu). Po všech možných vyšetřeních a nasazení všech možných prášku, bez výsledků, jsem se naštěstí dostala k Barušce. Po několika jejích léčebných sezení a nasazení vhodných homeopatik, jsem se pomalu dala opět dohromady, konečně mohu žít bez té bolesti. Stále jsme v kontaktu a vždy mě ochotně vyslechne a poradí. Děkuji Barčo'' Iva L.

,,Bára je skvělá. Otevřela mi oči. U ní jsem pochopila. Mám ráda její terapie, jsou opravdové a pravdivé, jsou o vás...'' Lenka

,,S Bárou pracuji přes půl roku, jak při celostních terapiích, tak v poslední době i skrze craniosakralní terapii. Bára je prostě Bára. :) Velmi schopná, vnímavá a hlavně výborný člověk a terapeut. I díky ní se mi podařilo vyřešit nějaké chronické problémy, které obtěžovali jak můj pracovní, tak i soukromý život. V poslední době jsem opravdu unešen z craniosakrální terapie. Mám dlouhodobé problémy s ohýbáním prstů na rukách, otékáním nohou a celkově s klouby v těle. Po posledním zážitku z craniosakrální terapie jsem přesvědčen, že to je ta správná cesta. Máte pocit jakoby se znovu začali probouzet buňky ve vašem těle, které dlouho dlouho spali a po chvíli začínají dokonce komunikovat navzájem mezi sebou. Ten pocit kdy se mezi nimi opět začne šířit energie je opravdu až neuvěřitelný. Dokonalé je, že k tomu nepotřebujete vlastně vůbec nic krom vnitřního klidu a nalazení se na schopného terapeuta, kterému opravdu důvěřujete. Jen tak se totiž dokážete patřičně uvolnit. Díky Báro a těším na příště..'' Tomáš

,,Po několika méně a nebo vůbec úspěšných pokusech "specialistů" na poliklinice, o léčbu mých dlouhodobě přetrvávajících střevních potíží jsem navštívil Báru. Jedna návštěva s velice příjemnou debatou o mých potížích jsem byl zbaven dosud trvajících problémů. Všem doporučuji sympatickou homeopatičku Báru a její způsoby odstraňování potíží. Báro ještě jednou děkuji!''. Honza

,,Metodou EFT a Homeopatickým vedením, jsem si pročistila své negativní staré bloky a pocity, odstranila strachy a postupně jsem přestala přemýšlet o své chronické nemoci a nahlížet na vše kolem sebe jiným způsobem. Barunka mě úžasně a velice jednoduše nasměrovala na pohodovou životní cestu. Jsem ráda, že jsem potkala takového člověka, jako je ona. Chci jí touto cestou poděkovat i za malou dcerku, která se na každou návštěvu k Barunce těšila a dodnes těší''. Radka 

,,Výklady karet, které jsem u Báry zažila jsou jedinečné a přínosné, pokud se jim otevřeme. Mají vždy pravdu. Ukázaly mi, kde se nacházím a hlavně proč se tam nacházím, a čím jsem si svou situaci tvořila. Pokud to dokážeme přijmout a dát se na cestu vědomé změny, můžeme být jen mile překvapováni''. Anička 

,,Barunka je úžasná ve všech směrech. Pomohlo mi její cvičení i výklad karet. Vlastně i jen povídání s ní je úžasné. Nosím na krku andílka od ní a moc mi pomáhá. Jsem ráda, že jsem ji potkala''. Iva 

,,U Barči jsem absolvoval spoustu masáží, několik výkladů karet, Psychosomatickou a EFT terapii. Pokaždé jsem odcházel naprosto spokojený a těšil jsem se na další návštěvu. Barča ke všemu přistupuje s otevřeným srdcem a myslí a můžu ji vřele doporučit. Díky Barčo!'' Miloš

,,Ruce slečny Báry a Lávové kameny - nejbáječnější kombinace = úžasné a mohu opravdu porovnávat. Atmosféra, přístup, umění předávat, naladit a vyladit - v dnešní době, velmi žádoucí, to se musí zažít. Doporučuji a Barunce děkuji''. Ivana


Doslov

,,Nemoc sama už léčením je. Uzdravení se stává vedlejším produktem vnitřní harmonie. Dovol si ten luxus pohledu dovnitř bez úhybných manévrů a výmluv, které tvoří pouze odpor k toku životní energie.¨

,,Slovo Celostní má pro mne zásadní význam, neboť zahrnuje člověka v celém svém spektru. Neodděluje lidskou bytost na pouhý jeden fragment známý jako fyzický projev. Respektuje prolínání emocí s orgány, duševní výzvy s životní cestou a duchovním rozvojem.'' 

Vždy je tu naděje, každou sekundu vstupujeme znovu a znovu do této reality, do prostoru možností osobních voleb a rozhodnutí. Možná nedokážeme změnit realitu světa, ale dokážeme změnit osobní úhel pohledu, svůj postoj, svoje hodnoty a napravit svým uvědoměním vychýlení z přirozeného řádu. B.Š.