MANA MOVE                                                                      sebeléčení pohybem a tancem                          

Mana Move 


Mana Move je pohybová aktivita zaměřená na práci s čirou Životní energií stimulující efekt sebeléčení a detoxikace. Cvičení je propojeno do hudebních skladeb, jako osobní sebeléčivá sestava. 

Najděte svou vnitřní Oázu

Esence a jádro cvičení

Mana značí životní energii. Mana se pohybem neustále doplňuje a obměňuje. Když Mana proudí, vše se oživuje a občerstvuje. Mana je tu non stop kolem nás. Stačí se na ní vědomě připojit.

Tak jako vzduch v plicích. Tak jako krev a lymfa v těle. Tak jako voda ve studni. Vše proudí a pracuje v souladu. Když pohyb a životní energie neproudí, vše stagnuje, odumírá, zahnívá. V těle se tvoří shluky, odpadiště, skladiště. Tkáně tuhnou jako beton. Avšak, co se hýbe, samo se regeneruje. Tedy, pokud se dostaneme do proudu, do toku a vědomě pomáháme tělu k revitalizaci, samo ,,naskočí,, na tu svou vlnu. Pohyb je hnací silou vesmíru.

Vědomý pohyb

Mysl a tělo je jedna nádoba. Naše představy a myšlenky se odrážejí do našich bolístek. A co se stane když to otočíme? Máme v rukou klíč, jak pozitivně ovlivňovat fyziologické procesy v těle. Pracujeme s myslí tak, abychom s její pomocí efektině nastartovaly sebeléčící procesy.

Mana Move je tedy energetické a protahovací cvičení vedoucí k zesílení kontaktu s naším vnitřním zdrojem a životní energií proudící kolem nás. Odplaví stres a toxiny, uvolní blokace a nabije energií. Setkání mají aktivní i meditační zaměření. Tak abychom byli zharmonizováni vnitřně, ale i protaženi fyzicky. Dílny vedou k sebepoznávání a uvědomování si, jak si sám pomáhat. Propojují masáže vnitřních orgánů s pohybem těla a očistným dechem. Nabourávají stagnující vzorce držení těla a vnáší do nich osvěžení a nové možnosti. Cvičení velmi silně detoxikuje. V bezpečí skupiny přenastavujeme staré pohybové návyky stagnující vzorce držení těla a automatizmy ku osvěžení a radosti z volnosti. V lekcích propojíme moudrost starých lečebných systému s vnitřní moudrostí těla. Můžete se těšit na orientální moudrost starých a tajemných mnichů žijicích pod Himalájemi a Súfi mistrů. 

A očisťujte svou Studánku

❈ Spojuje nás čistý Záměr

Ladění na Revitalizaci za podpory skupiny. Uvolňování stagnujících nefunkčních vzorců v nové čerstvé možnosti. Nové kódy mysli pro nový životní pocit v těle.

Záměr jako klíč k odemčení

,,Přejímám odpovědnost za sebe a své tělo - dávám si svolení a prostor přetvářet prožívání své osobní reality - vystupuji z pasivní role oběti do aktivní role tvůrce - vždy v Teď jsem nová,,

Společně k Prameni Zdraví

❈ Koncepce

5 elementů/5částí - celostní působení

Protažení - automasáž - posílení - detoxikace - tanec a meditace v pohybu. Posílení páteře, pánevního dna, hlubokého stabilizačního centra. Naučíme se sebeléčivé sestavy s propojením do tance a hudby. Mana move sestavy působí na jednotlivé tělesné orgány a psychosomatické potíže. Hodiny jsou vedené v duchu meditačního ladění se zaměřením na osobní rozvoj a práci s dechem. Termíny vypsány zde.

Vznik Mana Move

Mana Move vzniklo jako intuitivní a kreativní výslednice mé dlouholeté terapeutické práce. Kombinuji zde své zkušenosti z oblasti celostních akupresurních, reflexních masáží. Z Craniosakrální terapie, meditací, práce s myslí a vášně pro Orientální břišní tanec.

Mana Move Orient

Břišní tanec úžasný přirozený pohyb pro ženu. Pro vyjádření její síly a smyslnosti. Mana Move Orient dává vzniknout společnému setkání pro radost z pohybu v doprovodu Orinetální a Mystické hudby. Zaměříme se na uvolnění ženských orgánů, pánve, posílení pánevního dna a bříška. Propojíme se s naší kreativní a estetickou složkou vnitřní Ženy, která přitáhne do našeho života spousta radosti. Necháme se inspirovat z neomezeně kreativního tanečního směru jménem Tribal Fusion Belly dance.

Ženy, dívky, krásky, vezměte si svou oblíbenou sukni, kterou stále schováváte na nějakou vhodnou příležitost, ozdobte se a přijďte společně oslavovat již dnes! Termíny vypsány zde.

 Přijď i Ty mezi nás!