HOLISTICKÁ TERAPIE

*je individuální péče, jak ulevit od utrpení formou, která je vdaný moment vhodná. Jde o vytvoření prostoru pro nastavení možností uzdravování těla, mysli, emocí a dostávání je do souladu s duší. Společnými silami a záměrem nalézáme vnitřní potenciál, vrozenou vitalitu, kapacitu sebeléčivých sil v úzkém spojení se sebepoznáním a odhalením stínových podosobností, které bývají klíčové pro integraci své síly zpět a nastolení harmonie.

*Holistická terapie je terapeutický proces, kdy jedinec poctivým sebepoznáním přebírá zodpovědnost za své symptomy, uvolňuje negativní náboje vnitřních konfliktů, potlačených emocí, vytěsněných obsahů mysli, stagnujících dogmat a postojů. Tím se navrací se do harmonie. Do toku života a jeho blahodárné životní síly, se kterou se učí následně pracovat ve prospěch svého uzdravování.

*Ke své práci používám Konstituční homeopatii a podávám homeopatika nebo také informační léky, silně zředěné pomocníky z říše přírody a to nejen rostliné a minerální. Pro nastolení hluboké harmonie také dochází skrze Craniosacrální terapii, kdy člověk zažívá, že jeho vrozený tep života je s ním stále a sám ví přesně, jak obnovit narušenou rovnováhu i beze slov a rad. Zesílením kontaktu s ním, máme v rukou velmi mocný klíč, jak plynout se silou, která vše protíná a vše tvoří. Medicína vhledu je ta část procesu, kdy za pomocí obrazů Tarotových karet přecházíme k asociacím vynořujících se z podvědomí, mapujeme mysl a nalézáme to osobité a pravdivé, co člověka posouvá z jeho situace.

*Holistická terapie je hluboký proces, se kterým můžeme dosáhnout dlouhodobých
výsledků, může nás naplnit radostí, vitalitou, poznáním, uvědoměním
a to někdy i
překvapivě snadno.
Zdraví už tu je, zakódováno v nás a na nás je, nalézat cestu k jeho obnově. Podstoupit Holistickou terapii je vlídnou nabídkou dopřát si prostor pro nahlédnutí do nitra a pobýt se sebou. Dovolit si cítit, přiznat si pravdu, dovolit si chápat sebe a dělat kroky v souladu se svou misí a životní cestou. Dát si dar v podobě času na sebe, porozumět si a spočinout na vlně vlastní sebeléčié síly.

Vhodnost a aplikace terapie:

terapie je vhodná na psychosomatické a chronické potíže, tedy zejména ty, které se stále opakují. Člověk je prožívá jako nepříjemné, obtěžující, vyčerpávající a bolestivé. Jsou to různé úzkosti, fobie, fyzické bolesti, záněty, ale i potíže, které častokrát ani nemají ani žádné laboratorní důkazy o jejich racionální existenci. Než se problém somatizuje je prožíván jako nepříjemný pocit, proto je pravdou, že většina potíží je psychosomatická neboť jejich příčina leží ve vlastní mysli. Terapie je zaměřena zejména na situace, kdy se člověk cyklí v užívání farmak jako jsou antibiotika, kortikoidy, léky tišící bolest, některé hormonální prostředky a antidepresiva. Člověk jimi bohužel své utrpení více potlačuje zamotává se hlouběji do začarovaného kruhu. Tato farmaka by měla být pouze přechodná pro vydechnutí a načerpání sil na to se s problémem vypořádat - tedy konfrontovat. Nikoli před ním utíkat. Mají pouze pomoci v akutní situaci, pokud se užívají konzumně, člověka začínají více oslabovat a patologie se prohlubuje, přicházejí onemocnění nová a navíc umocněná toxicitou z chemických léků.

Pilíře terapie:

 1. MAPOVÁNÍ MYSLI - otisky mysli do těla, zvědomení dogmat a postojů.
 2. VYHLEDÁNÍ A POJMENOVÁNÍ STÍNOVÉ ENERGIE - nalezení potlačené příčiny.

 3. INTEGRACE - smíření protichůdných sil, vnitřních konfliktů, uvolnění negativních nábojů.

 4. PODANÍ VHODNÉHO HOMEOPATIKA - výběr specifického konstitučního homeopatika pro celostní působení. Nepůsobíme jím na nemoc, ale na člověka - jeho originální souhrn vjemů a pocitů jako jednotlivce.

 5. CRANIOSAKRÁLNÍ OŠETŘENÍ jako doplňková terapie komplexního působení.

Kontroly a další konzultace

proces uzdravovaní, není jednorázová metoda ani wellness. Terapie je určena lidem, kteří to se sebou myslí vážně a nepodceňují závažnost své situace. Proto je zde nutná určitá následnost setkání pro dosahování trvalých změn v realitě. Za mnoho let jsem se setkala s různými druhy osobností, kteří velmi často jen zkouší různé metody a terapeuty a prostě chtějí zázraky na počkání, aby práci na sobě udělal někdo za ně, odblokoval, energicky zaléčil nebo chemicky potlačil. Integrační terapie jde do hloubky, nenabízí lákavé pozlátko a další past pro rozptýlenou mysl. Nabízí však trpělivé a hluboké vedení procesem rozpomínání na poklad pramenící zevnitř. Není v člověku většího bohatství než Duše. A péče o Duši je soustavná práce a očišťovaní její záře, proto buďte opatrní, aby nebyla snadno zaprodána za jednoduchá řešení a drahé sliby s lacinou nálepkou.

Terapie tedy nemusí být pro každého a to je v pořádku. Vyžaduje ochotu být k sobě pravdivý, k druhým upřímný a snést i konfrontační energii, aby se mohlo obrodit to, co má být překonáno. 

PRÁCE SE STÍNEM

INTEGRACE

 Nalézání moudrého poselství uvnitř fyzického symptomu, emocionální situace či vztahu. Rozkrytí informačního kódu v problému. Přímé odpovědi z nitra. Nalézání Vize. Vnitřní obrazy z podvědomí, stíny z nevědomí jako rádci a průvodci ke ztraceným pokladům, řešením, léku. Aktivace duševní síly.

MEDICÍNA VHLEDU

Obrazy jako jazyk Duše, obrazy jako hra na rozpomínání a rozvolňování myšlenkových vzorců. Karty jako nástroj pro nové úhly pohledů proměňující skutečnost a zažitá dogmata. Společně pod povrch. K věcem skrytým i tušeným. Vhledy do situací, vztahů, symptomů. Momenty uvědomění. Zesílení hlasu Srdce. Lupa Duše.

MANA MOVE ORIENT

Sebeléčení pohybem a tancem. Práce s dechem, dech jako očišťující kartáč a náboj Životní energie. Masáž vnitřních orgánů a detoxikace pomocí dechu. Důkladné protažení a cvičení na bolavá záda a páteř. Meditace a imaginace v pohybu. 

Je má práce pro Vás?

Zkuste si odpovědět na pár otázek:

 • Už nechci užívat chemické potlačující léky?
 • Zajímá mě hlubší význam mých symptomů?
 • Chci aktivně pracovat na vyřešení mé situace?
 • Chci se sebou navázat pravdivý a hlubší vztah?
 • Chci si uvědomit kde se cyklím a proč?
 • Chci poznat, jaký je můj další krok?
 • Chci se rozloučit s výhodami, které mi nemoc nevědomky poskytuje?
 • Jsem si vědoma, že síla pochází zevnitř mě, nekoupím si ji od léčitele ani farmaceutické firmy?

Pokud s Vámi výše uvedené rezonuje můžeme se společně vydat na cestu.     prostor pro Váš dotaz