JAK PRACUJI?

1)Komplexním přístupem prostřednictvím homeopatických konzultací. Kladením specifických dotazů dospívám po hlubší analýze k homeopatiku na míru. Takové homeopatikum pokrývá celou bytost člověka, jeho fyzické potíže, generálie protínající celkový stav mysli i daných symptomů. Jeho osobité vnímání reality, strachy a historie onemocnění. O takovém přístupu v homeopatii můžeme mluvit jako o Klasické homeopatii. Neboť celostně pokrývá tělo i mysl. 

2)Psychosomatickým přístupem. Otevíráním vědomého procesu při sebepoznávání. Chápáním funkce mysli a to zejména té osobní, která je tvůrcem filtrů a bludů, jenž se zrcadlově promítá do těla. Snažíme se společně přibližovat bodům, kde se člověk odpojuje od přirozenosti a na jakých odporech nevědomě lpí. Kde opakovaně ,,schází'' z cesty a tím mu ,,schází'' i vitální energie a poznání. Je to práce s vnitřními stíny, kdy re-integrací dochází k uvolnění odporů. K cenným informacím je mimo jiné možno se dostat i prohlížením si obrázkových karet, kdy hrou s asociacemi se můžeme dostat ke zdroji myšlenkových dogmat i dynamické síle pod nimi skrytou. 

Homeopatie nenahrazuje návštěvu Vašeho lékaře ani nedoporučuje vysazení léčiv. Homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2. Homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2. 

S ČÍM MĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT?

 Ve své praxi se zaměřuji zejména na potíže chronického rázu, trvalé dlouhodobě se opakující potíže. Záměrem činnosti je navrátit člověka do rovnováhy, čehož přirozeným důsledkem je vitální energie a schopnost těla uzdravovat se samo. Přístup ke klientovi je nesen v duchu psychosomatiky, aby si vědomě mohl uvědomovat svoje mentální nastavení, které se s velké části podílí na chronických onemocněních. Více sekce ,,příběhy z praxe''.


Homeopatie

ENERGETICKÁ MEDICÍNA PŘÍRODNÍCH SUBSTANCÍ. Vysoko vibrační informace, které stimulují vrozené síly v člověku bez chemických aditiv a toxických účinků na tělo. Pomáhá člověku s jeho procesy, dodává mu sílu být více sám sebou, chápavější k druhým a zejména stimuluje vitální energii. Umí pomoci s nejrůznějšími a to někdy i velmi závažnými onemocněními. Pokud se podá dobré homeopatikum zvládne akutní i chronické potíže, posílí imunitu, sníží intenzitu a častost potíží nebo je dokáže úplně vyhladit. Dobrý lék si poradí i poruchami nervového ústrojí, úzkostmi a celkovou psychickou nepohodou.

DOPORUČENÍ HOMEOPATIKA- homeopatikum nastoluje řád v celém organismu. Záběr homeopatického působení je tedy obrovský. Může se ovlivnit prakticky většinu fyzických, hormonálních, psychických, emocionálních stavů. V závislosti na rozsahu a závažnosti problémů! Některé úplně a jiné zase jen podpůrně. Léčí se vždy člověk jako celek nikoli pouze jen symptomy nemoci. Proces je vždy velmi individuální a záleží na mnoha faktorech, zejména pak na ochotě pacienta podílet se na jeho stavu. 

Více o Homeopatii na mém blogu zde. Dále v sekci ,,vize a můj příběh'' si přečtěte o KODEXU. *Odborné obsáhlé informace o Homeopatii najdete v mnoha dostupných knihách, nebo Homeopatických školách, předmětem mého webu je přiblížit Vás více s tím jak pracuji já s propojením do širšího kontextu celostního vnímání světa.

Pro koho jsou setkání vhodná?

Setkání jsou vhodná zejména pro klienty, kteří trpí psychosomatickými a chronickými potížemi, tedy potížemi, které se často stále opakují. Člověk je prožívá jako nepříjemné, obtěžující, vyčerpávající a bolestivé. Jsou to různé úzkosti, fobie, fyzické bolesti, záněty, ale i potíže, které častokrát ani nemají ani žádné laboratorní důkazy o jejich racionální existenci. Než se problém somatizuje je prožíván jako nepříjemný pocit, proto je pravdou, že většina potíží je psychosomatická neboť jejich příčina leží ve vlastní mysli na úrovni pocitu. Terapie je zaměřena zejména na situace, kdy se člověk cyklí v užívání farmak jako jsou antibiotika, kortikoidy, léky tišící bolest, některé hormonální prostředky a antidepresiva. Člověk jimi bohužel své utrpení více potlačuje zamotává se hlouběji do začarovaného kruhu. Tato farmaka by měla být pouze přechodná pro vydechnutí a načerpání sil na to se s problémem vypořádat - tedy konfrontovat. Nikoli před ním utíkat. Mají pomoci v akutní situaci, pokud se organismus sám nevzpamatuje a léky se začnou užívat konzumně, člověka začínají více oslabovat a patologie se prohlubuje, přicházejí onemocnění nová a navíc umocněná toxicitou z chemických léků. Setkání nenutí klienta vysadit žádné léky, terapie doplňuje a obohacuje působení lékařské péče a není vyloučeno, že lékař brzy uzná snížení dávek či úplné vysazení farmak.

Pozitiva procesu

 • zmírnění nebo úplné vyřešení chronických potíží
 • vykořeňování patologie z těla ven, v 1 kuličce více oborů
 • prevence pro předcházení závažnějších onemocnění
 • používání prostředků nezatěžující tělo a přírodu chemikáliemi
 • používání prostředků netestované na zvířatech

 • soběstačnost a nezávislost, vědět jaká homeopatika mi pomáhají

 • být součástí vytváření lepších podmínek pro život, pro planetu 

 • proces jako zvědomění stínových tenzí, péče duševní hygienou


Doplňková metoda:

Craniosacrální terapie

V rámci podpory těla a výživy duše, se pomocí Crania propadáme ke zdrojům. Je to metoda hluboké relaxace a dočerpání sil. Pomocí vědomého doteku zesilujeme vrozený rytmus zdraví. Pomáháme člověku dostat se ke svým zdrojům a obnovit kapacity těla. Dodává impulzy řídícímu centru, aby si rozpomnělo na přirozené mechanismy sebeléčení a nastolování vnitřní homeostázy. Navrací zpět do vrozeného rytmu. Do pulsu života nepodmíněného ani rytmu dechu ani tepu srdce. Tiše beze slov se člověk rozpomíná. Celý jeho systém se rozpomíná. Propadá se do hluboké relaxace. Mysl ustává řádit, tělo má prostor se regenerovat. Zanořeni do vln klidu se obnovuje také spojení se svou duševní stránkou života. Zesiluje se kontakt s osobním potenciálem a vedením. Prohlubuje se intuice a inspirace. Vyživují se všechny nervy a buňky. Pomáhá nám podporovat schopnost těla léčit se samo, při opakovaném praktikování systém dokáže tuto schopnost hlouběji integrovat do běžného života. Světelná nit se rozšiřuje do prostoru. Opakovaným procesem se vtahuje do reality životní jiskra, vitalita a duševní klid. Cranio se dá aplikovat na cokoliv kdykoliv, neboť funguje jako vstupenka k sobě sama a svým léčivým zdrojům. K procesu přistupuji jako k léčivému rituálu a doplňuji jej dalšími technikami.


Vhled do světa souvislostí

mou optikou ve 4 zastaveních:

1 - Co člověk to originál

Každý jednotlivec je úplně neopakovatelný. Jeho souhrn vjemů je specifický. Princip zdraví je jen JEDEN, ale cest k němu nespočet. Každý potřebuje svůj specifický kód rozpomenutí, to své homeopatikum, které spustí ten správný proces. I přes to, že název diagnózy může být pro  pro miliony lidí s podobnými příznaky stejný. Homeopaticky se léčí se člověk nikoli nemoc/název diagnózy. Při odebírání případu se dotýkáme bohatého světa vnitřních obrazů, pocitů, dojmů myšlenek i negací, to vše utváří náš specifický svět, náš osobní filtr a zkušenost kterou prožíváme ve světě jako tu naší reálnou. 

2 - Vystavit člověka jeho filtru

V praxi jsem si všimla, že homeopatikum je vlastně takový prostředník k předání zprávy, o tom co člověk dělá ,,špatně'' kde se odpojil. Dělá to však v prostoru za vědomou myslí. Za pomocí přírodních zákonitostí, a sice fyzikálního zákonu rezonance, kdy podobně naladěné spolu rezonuje. Tedy pokud je člověk uprostřed nějaké své potíže a vy mu dáte tu nejlepší radu kterou můžete a která by mu i pomohla kdyby se jí řídil, on ve své frekvenci není schopen jí přijmout a zintegrovat, neboť ho řídí určitý odpor v jeho poli. Jeho nastavení mysli, jeho bludy a filtry 

které dlí v jeho specifickém koktejlu reality. Na základě podobnosti dokážeme homeopatikem bez jakýchkoli posuzování, kázání, moudrých rad a manipulací člověk rozpomenout na jeho přirozený stav. On prostě ,,ví'' najednou je to pro něj normální neboť se srovnal, dostal impulz který ho srovnal aniž by prošel nátlakem přes jeho odpor. Neboť na co zatlačím skrze odpor to se brání! Homeopatikum odpor ,,rozpouští'' neboť pokud je podaná správná informace ZÁKONITĚ se převibruje. 

Více o souvislostech a homeopatickém kódu najdete ZDE

Přečtěte si více o jednotlivých metodách a doplňkových přístupech kliknutím na obrázek:

Je má práce pro Vás?

Zkuste si odpovědět na pár otázek:

 • Už nechci užívat chemické potlačující léky?
 • Zajímá mě hlubší význam mých symptomů?
 • Chci aktivně pracovat na vyřešení mé situace?
 • Chci se sebou navázat pravdivý a hlubší vztah?
 • Chci si uvědomit kde se cyklím a proč?
 • Chci poznat, jaký je můj další krok?
 • Chci se rozloučit s výhodami, které mi nemoc nevědomky poskytuje?
 • Jsem si vědoma, že síla pochází zevnitř mě, nekoupím si jí od léčitele?
 • Nekoupím jí ani od léčitele ani farmaceutické firmy?

Pokud s Vámi výše uvedené rezonuje můžeme se společně vydat na cestu.