Co člověk to originál

Pracuji individuálně. S každým jednotlivcem je to úplně nová a specifická cesta. Princip zdraví je jen JEDEN, ale cest k němu nespočet. Každý to potřebuje slyšet - zažít - uchopit jinak. Prostě po svém. Každý potřebuje osobitý přístup, to své specifické homeopatikum i přes to, že název diagnózy je pro miliony lidí jeden. Léčí se člověk nikoli nemoc. V procesu se dotýkáme bohatého světa vnitřních obrazů, pocitů, dojmů myšlenek i negací, to vše utváří náš specifický svět, náš osobní filtr a zkušenost kterou prožíváme ve světě jako tu naší reálnou. Pokud vytvoříme čistý prostor pro přijetí věcí tak jak jsou, otevírají se nám nové úhly a perspektivy.

PROPOJENÍM HOMEOPATIE S PSYCHOSOMATICKÝM PŘÍSTUPEM se dostáváme do prostoru velkých možností v oblasti péče o tělo, duši a duchovní rozvoj bytosti. V procesu uzdravování nelze oddělit ani jednu složku od druhé. Neboť jsme na poli celostní medicíny. Uzdravení není byznis zakázka. Uzdravování je UPŘÍMNOST K SOBĚ SAMA, která v sobě snoubí i NAROVNÁVÁNÍ LIDSKÝCH HODNOT a přenastavení ŽIVOTNÍCH PRIORIT. 

Homeopatie je velmi cenným prostředníkem k získání vitality a energie. Pomáhá k získání vnitřního stavu, na který člověk nemá v daný moment sílu, energii, psychickou kapacitu. Záměrem zde však není zmizení symptomu přírodní cestou! Nýbrž vytvořením takových vnitřních podmínek, kde bude symptom již zbytečný. A proto pokud dochází k uzdravení, je pryč nikoli jen ,,nemoc,, ale i chybné části uvažování pod kterými nyní začal vyzařovat jiný člověk. Nikdy není pozdě na změnu myšlení. V každé mezi vteřině čeká zvláštní prostor, čistý zdroj - možnosti - potenciál - podpora síly a vitality. Jste připraveni se tam vydat?

Kam celý proces může vést?

 • porozumět funkci mysli a sobě samému, smyslu svých symptomů
 • ulevit psychice a emocionálním tenzím, naučit se pracovat se svými stresy
 • dosahovat dlouhodobých zlepšení v péči o své chronické potíže

 • soběstačnost a nezávislost, vědět jak si pomoci

Vyšší přesah pro společenství a přírodu

 • používat prostředky nezatěžující tělo a přírodu chemikáliemi
 • používat prostředky netestované na zvířatech

 • být součástí vytváření lepších podmínek pro život, pro novou planetu

Homeopatie

Energetická medicína přírodních substancí. Vysoko vibrační informace, které stimulují vrozené síly v člověku bez chemických aditiv a toxických účinků na tělo. Pomáhá člověku s jeho procesy, dodává mu sílu být více sám sebou a vitální. Umí pomoci s nejrůznějšími a to někdy i velmi závažnými onemocněními. Pokud se podá dobré homeopatikum zvládne akutní i chronické potíže, posílí imunitu, sníží intenzitu a častost potíží nebo je dokáže úplně vyhladit. Dobrý lék si poradí i poruchami nervového ústrojí, úzkostmi a celkovou psychickou nepohodou.

Craniosacrální terapie

Navrací zpět do vrozeného rytmu. Do pulsu života nepodmíněného ani rytmu dechu ani tepu srdce. Tiše beze slov se člověk rozpomíná. Celý jeho systém se rozpomíná. Propadá se do hluboké relaxace. Mysl ustává řádit, tělo má prostor se regenerovat. Zanořeni do vln klidu se obnovuje také spojení se svou duševní stránkou života. Zesiluje se kontakt s osobním potenciálem a vedením. Prohlubuje se intuice a inspirace. Vyživují se všechny nervy a buňky. Pomáhá nám podporovat schopnost těla léčit se samo, při opakovaném praktikování systém dokáže tuto schopnost hlouběji integrovat do běžného života. Světelná nit se rozšiřuje do prostoru. Opakovaným procesem se vtahuje do reality životní jiskra, vitalita a duševní klid. Cranio se dá aplikovat na cokoliv kdykoliv, neboť funguje jako vstupenka k sobě sama a svým léčivým zdrojům.

Psychosomatika

Zkoumá a poukazuje na to jaké otisky myšlenek a jejich konstruktů, odporů vůči toku věcí kolem nás se somatizují do těla. Pokud proměníme své myšlenky a filtry vnímaní, postoje ke světu a jednotlivým tématům, přímo úměrně ovlivňujme i stav svého fyzického těla naší fyziologie. 

UPŘÍMNĚ SI ODPOVĚDĚT. PROCÍTIT PRAVDU V SOBĚ A NELÉZAT ZPŮSOBY JAK SE VRÁTIT ZPĚT DO ROVNOVÁHY. Které mé toxické myšlenky a postoje způsobují vychýlení a cyklení se v problému? Samo uvědomění léčí. Tážeme se sebe sama, svého těla, symptomu, pocitu - všechno je již zde, odpovědi odkrýváme společně. Symptom či nemoc -  jako doručená pošta bez prozatímního přečtení si poselství. Čemu se svým omezením učím? Komu potřebuji odpustit? Kolik negací pěstuji vůči sobě sama? Jaké konkrétní nepřekonané výzvy mě dráždí? Co mi vadí na mém okolí, partnerovi, na celé situaci? Jak konkrétně funguje můj filtr reality, moje strategie myšlenek? Jaké myšlenky dobrovolně pěstuji, jakým schématům podléhá moje myšlení, mé otisky mysli do těla? DUŠEVNÍ HYGIENA  - praktikování doma, praktické výzvy, 21 dní přenastavení postojů a reakcí. Pochopení mechanizmu mysli. Jsem zastáncem hluboké moudrosti, že vše co si člověk nezintegruje/nezpracuje SÁM SVÝM VLASTNÍM PŘIČINĚNÍM se vrací a to silněji a někdy i jinudy. 

Pro koho jsou setkání vhodná?

Setkání jsou vhodná zejména pro klienty, kteří trpí psychosomatickými a chronickými potížemi, tedy potížemi, které se často stále opakují. Člověk je prožívá jako nepříjemné, obtěžující, vyčerpávající a bolestivé. Jsou to různé úzkosti, fobie, fyzické bolesti, záněty, ale i potíže, které častokrát ani nemají ani žádné laboratorní důkazy o jejich racionální existenci. Než se problém somatizuje je prožíván jako nepříjemný pocit, proto je pravdou, že většina potíží je psychosomatická neboť jejich příčina leží ve vlastní mysli na úrovni pocitu. Terapie je zaměřena zejména na situace, kdy se člověk cyklí v užívání farmak jako jsou antibiotika, kortikoidy, léky tišící bolest, některé hormonální prostředky a antidepresiva. Člověk jimi bohužel své utrpení více potlačuje zamotává se hlouběji do začarovaného kruhu. Tato farmaka by měla být pouze přechodná pro vydechnutí a načerpání sil na to se s problémem vypořádat - tedy konfrontovat. Nikoli před ním utíkat. Mají pomoci v akutní situaci, pokud se organismus sám nevzpamatuje a léky se začnou užívat konzumně, člověka začínají více oslabovat a patologie se prohlubuje, přicházejí onemocnění nová a navíc umocněná toxicitou z chemických léků. Setkání nenutí klienta vysadit žádné léky, terapie doplňuje a obohacuje působení lékařské péče a není vyloučeno, že lékař brzy uzná snížení dávek či úplné vysazení farmak.

Zde si můžete přečíst více o jednotlivých metodách a přístupech kliknutím na obrázek:

Je má práce pro Vás?

Zkuste si odpovědět na pár otázek:

 • Už nechci užívat chemické potlačující léky?
 • Zajímá mě hlubší význam mých symptomů?
 • Chci aktivně pracovat na vyřešení mé situace?
 • Chci se sebou navázat pravdivý a hlubší vztah?
 • Chci si uvědomit kde se cyklím a proč?
 • Chci poznat, jaký je můj další krok?
 • Chci se rozloučit s výhodami, které mi nemoc nevědomky poskytuje?
 • Jsem si vědoma, že síla pochází zevnitř mě, nekoupím si jí od léčitele?
 • Nekoupím jí ani od léčitele ani farmaceutické firmy?

Pokud s Vámi výše uvedené rezonuje můžeme se společně vydat na cestu.