SLUŽBY A PŘÍSTUP

 • Pracuji otevřenou intuitivní konzultací, rozhovorem.
 • Pracuji s přírodními substancemi, vysoko vibračními informacemi - homeopatiky, stimulující vrozené síly v člověku bez chemických aditiv a toxických účinků na tělo.
 • Pracuji s otisky mysli do těla, psychosomatickým směrem.

 • Pracuji dotekem při rozpomínání a vtahování vrozeného sebe-léčivého pulzu do stagnujících tělesných a duševních struktur. Tiché rozpomínání na Sílu jež nás stvořila.

Hlavním fokus společných setkání:

 • ULEVIT OD UTRPENÍ navracení ke zdraví
 • AKTIVOVAT VROZENOU SEBELÉČIVOU SÍLU

 • ZÍSKAT VHLED propojit se se stíny, potenciály a osobní vizí

 • VYCENTROVAT a narovnat se zpět ke svým zdrojům, do středu

 • UVOLNIT přetlaky a odpory či zacelit místo unikající energii

 • SOULAD a jeho vědomé tvoření cestou životem

Kam celý proces může vést:

 • porozumět sobě a smyslu svých symptomů
 • dosáhnout dlouhodobých výsledků v péči o chronické potíže

 • naučit se pracovat se svou životní energií

 • vědět, která homeopatika kvalitně ovlivňují můj osobní zdravotní stav

 • soběstačnost a nezávislost

Vyšší přesah pro společenství a přírodu

 • zkoušet používat prostředky nezatěžující tělo a přírodu chemikáliemi
 • používat prostředky netestované na zvířatech

 • být součástí vytváření lepších podmínek pro život, pro novou planetu

 • učit se pomáhat svému nejbližšímu okolí


Pro koho je konzultace vhodná

Konzultace je vhodná zejména pro dospělé klienty, kteří trpí psychosomatickými a chronickými potížemi, tedy potížemi, které se často stále opakují. Člověk je prožívá jako nepříjemné, obtěžující, vyčerpávající a bolestivé. Jsou to různé úzkosti, fobie, fyzické bolesti, záněty, ale i potíže, které častokrát ani nemají ani žádné laboratorní důkazy o jejich racionální existenci. Než se problém somatizuje je prožíván jako nepříjemný pocit, proto je pravdou, že většina potíží je psychosomatická neboť jejich příčina leží ve vlastní mysli na úrovni pocitu. Terapie je zaměřena zejména na situace, kdy se člověk cyklí v užívání farmak jako jsou antibiotika, kortikoidy, léky tišící bolest, některé hormonální prostředky a antidepresiva. Člověk jimi bohužel své utrpení více potlačuje zamotává se hlouběji do začarovaného kruhu. Tato farmaka by měla být pouze přechodná pro vydechnutí a načerpání sil na to se s problémem vypořádat - tedy konfrontovat. Nikoli před ním utíkat. Mají pomoci v akutní situaci, pokud se organismus sám nevzpamatuje a léky se začnou užívat konzumně, člověka začínají více oslabovat a patologie se prohlubuje, přicházejí onemocnění nová a navíc umocněná toxicitou z chemických léků. Setkání nenutí klienta vysadit žádné léky, terapie doplňuje a obohacuje působení lékařské péče a není vyloučeno, že lékař brzy uzná snížení dávek či úplné vysazení farmak.


Kontroly a další konzultace

Proces uzdravovaní, není jednorázová metoda ani wellness. Terapie je určena lidem, kteří to se sebou myslí vážně a nepodceňují svou situaci. Proto je doporučená následnost setkání pro dosahování trvalých změn v realitě. 

,,Zdraví už tu je, zakódováno v nás a na nás je, nalézat cestu k jeho obnově.''                Setkání je vlídnou nabídkou dopřát si prostor pro nahlédnutí do nitra a pobýt se sebou. Dovolit si cítit, přiznat si pravdu, dovolit si chápat sebe a dělat kroky v souladu se svou misí a životní cestou. Dát si dar v podobě času na sebe a spočinout na vlně vlastní sebeléčivé síly.

Je má práce pro Vás?

Zkuste si odpovědět na pár otázek:

 • Už nechci užívat chemické potlačující léky?
 • Zajímá mě hlubší význam mých symptomů?
 • Chci aktivně pracovat na vyřešení mé situace?
 • Chci se sebou navázat pravdivý a hlubší vztah?
 • Chci si uvědomit kde se cyklím a proč?
 • Chci poznat, jaký je můj další krok?
 • Chci se rozloučit s výhodami, které mi nemoc nevědomky poskytuje?
 • Jsem si vědoma, že síla pochází zevnitř mě, nekoupím si ji od léčitele ani farmaceutické firmy?

Pokud s Vámi výše uvedené rezonuje můžeme se společně vydat na cestu. KDO JSEM?

Mým největším Guru se staly mé vlastní fyzické potíže. Klasická medicína mi neuměla pomoc a to doslova vůbec. Ba co víc, dostávala jsem mnoho chemických léků a jeden z nich mi dokonce způsobil vážný anafylkatický šok a to byl málem můj konec. Tím, že jsem to přežila, chvála Bohu, jsem se vydala naprosto svou cestou, jak se léčit sama. A tím se naprosto změnil můj život.

Začala jsem intenzivně studovat Klasickou konstituční homeopatii, chodit na školení v oblasti alternativní péče. Naučila jsem se rychle a efektivně pomoci sama sobě i mé rodině a přátelům. Začínající záněty se nestíhaly rozjet a podobně. Případů přibývalo, byla jsem nadšená i když ne vždy byl výsledek tak rychlý. Po studiu homeopatie jsem si otevřela svou vlastní praxi, kterou od roku 2008 vedu. S nadšením a fascinací smekám před silou, jež nás všechny utváří, vyživuje a regeneruje. 

Praktikováním mé práce se mi dostává zkušenosti, jak přirozená je OBYČEJNÁ LIDSKOST a že samo LÉČENÍ JE PŘIROZENÉ nikoliv NADPŘIROZENÉ. V poslední době, je bohužel toto téma získávání síly nad druhými velmi populární mezi ezoteriky různých směrů. K přirozenosti nám stačí trocha introspekce a pravidelné opakování duševní/psychické hygieny, neboť tak jako pravidelně pečujeme o svoje tělo, je důležité pracovat o svou jemnou duševní složku, která je řídící a určující stav našeho bytí. Jak ráda přirovnávám, ani zuby nám nevydrží vyčištěné týden. Z praxe vím, že neochota zabývat se vlastní stinnou stránkou a nevynakládat určité úsilí na vlastní nápravu, zákonitě přitahuje falešné pomocníky a drahé rádce. Všem nám přeji pokojnou cestu a ryzí otevřené srdce. 

,,Ani všechny moře světa nepotopí Tvou loďku, pakliže v ní udržuješ prostředí bez děr,,