YALLA!

UZBEKISTÁN

Na kávě v Buchaře..

,,Křižovatka křižovatek. Historické fluidum na dosah. A tak sedím a nasávám ty nevyřčené příběhy. Mlčky.''