Poutnice Orientem 

             *Kadidlovou a Hedvábnou stezkou Blízkým a Středním východem*

Ani turistka ani cestovatelka..

A tak z cesty za poznáváním se stalo spíše ROZPOMÍNÁNÍ. Rozpomínání přesahující koncepty turistiky, ale i koncept cestovatele, který poznává místa po světě a učí se od místních o geopolitice, historii.. Mé volání a poznávání jakoby se odvíjelo zevnitř ven nikoliv z venku dovnitř. Postupně s každým dalším pohybem po Orientu, jako bych to tu znala. Stačí jen naslouchat a rozpíjet se zase ,,zpátky'' do té překrásné esence. 

Avšak z větší perspektivy přichází poznání, že všichni na této planetě jsme vlastně jen pouhými poutníky. Náš cíl putování i naše pravá adresa však není z tohoto světa. A tak nezbývá než prožívat zkušenost života plnými doušky, všemi smysly mimo komfortní zóny a rutinu. Dokavaď život skrze nás stále ještě dýchá, neboť není to samozřejmostí a věčnou jistotou.

VOLÁNÍ POUŠTNÍCH MYSTÉRIÍÍ A ORIENTÁLNÍ KULTURY PRÁVĚ ZAČÍNÁ..

YALLA!

UZBEKISTÁN

Kafe v Buchaře..

,,Křižovatka křižovatek. Historické fluidum na dosah. A tak sedím a nasávám ty nevyřčené příběhy. Mlčky.''