BLOG

Novodobé kšefty s mocí. Aneb stále je snažší odevzdat svou moc do ruky druhým. Od nepaměti všech věků. Náboženská old age či novodobá ,,ezo new age¨ Vždycky se najde někdo kdo má ,,napojení,, a dealuje mezi nebesy a člověkem. Vždycky je to snažší mít all inclusive, než se poctivě narovnat, uspořádat si hodnoty jako obyčejný člověk. Nechat se...

Homeopatie není tak neprokazatelná, jak se může zdát. Je propojena s několika fyzikálními zákony a měřitelnými analogiemi. Působí pouze v jiném kontextu pozorování souvislostí, než jsme zvyklí předvídat z alopatické medicíny.

Cesta medicíny - vezmi co je a použij co máš. Dojít si pro svou medicínu, aktivovat duševní síly a pomocí vnitřního vedení a volných asociací sjednotit rozdělené části sebe sama do souladu, do jednoho celku, do jednoho já pracující pro sebe sama i blaho společenství. Najít svůj střed, narovnat se, aplikovat vizi. To vše...

Tento článek pojmu jako tlumočení svých vnitřní částí, které jsou živé a cítí. Které možná budou nepohodlné. Jsou to však části jež máme všichni, jsou naší součástí. Nemohu mlčet neboť nemohu ignorovat děje vnitřní i vnější. Jakožto praktikující terapeut vidím, že všichni se potýkáme s tím uplně stejným. Při každém nastolování rovnováhy se...

Poselství naslouchajícím Duším. Duše milá, ať už prožíváš v běžném životě cokoli, zkus se dívat na svou situaci z úhlu pohledu své osobní pomíjivosti a proměnlivosti všech skutečností. Jisté je, že vše se neustále proměňuje. Včetně našich tělesných schránek. Když se povzneseš nad úzkoprsé vidění reality, otevřou se nové obzory a odlehčí se...

Kadidlo - Duch čistoty a vznešenosti. Kadidlo jako živá esence ,,kvalita a čistota jasného vnímání''. Dým přelaďování do povznesených stavů bytí. Kadidlo jako průvodce do stavu posvátnosti. Každodenní posvátnosti. Uvědomování si, že posvátnost není něco odděleného, něco čekajícího v budoucnosti. Je to skok do posvátnosti rovnýma nohama. Tady a teď...

Použít tu hořící sílu, která svádí ke konfliktu a vložit jí do aktivity, která již zviditelňuje to, co chci změnit. Není to o tom zbavit se negativního prožívání, je to o tom být si ho vědom. Být si vědom samotného prožívání jako potenciálu, který nás má donutit něco proměnit. Tím realizovat skrytý záměr a dost často i inspirovat okolí....

Datle jsou zdravé, tělu a energii prospěšné plody působící i na mentální povzbuzení člověka. Datle jsou pěstované permanentně na slunci a jsou tedy nabyté solární energií, která se do nich každý den opírá a proměňuje je tak do sladka, které samo sebe konzervuje.

Diagnóza je pojmenováním určitého druhu zkušenosti těla a duše. Ještě než zakonzervujeme svou vitální sílu do neměnného názvu, položme si pár otázek. Zkusme si nechat prostor mezi svým nepříjemným stavem a diagnózou pro vnitřní bádání. I vteřina před ztotožněním se s nemocí nám dává šanci proniknout mezi rozmanitými možnostmi dalšího odvíjení se...