BLOG

Poselství naslouchajícím Duším. Duše milá, ať už prožíváš v běžném životě cokoli, zkus se dívat na svou situaci z úhlu pohledu své osobní pomíjivosti a proměnlivosti všech skutečností. Jisté je, že vše se neustále proměňuje. Včetně našich tělesných schránek. Když se povzneseš nad úzkoprsé vidění reality, otevřou se nové obzory a odlehčí se...

Kadidlo - Duch čistoty a vznešenosti. Kadidlo jako živá esence ,,kvalita a čistota jasného vnímání''. Dým přelaďování do povznesených stavů bytí. Kadidlo jako průvodce do stavu posvátnosti. Každodenní posvátnosti. Uvědomování si, že posvátnost není něco odděleného, něco čekajícího v budoucnosti. Je to skok do posvátnosti rovnýma nohama. Tady a teď...

Použít tu hořící sílu, která svádí ke konfliktu a vložit jí do aktivity, která již zviditelňuje to, co chci změnit. Není to o tom zbavit se negativního prožívání, je to o tom být si ho vědom. Být si vědom samotného prožívání jako potenciálu, který nás má donutit něco proměnit. Tím realizovat skrytý záměr a dost často i inspirovat okolí....

Datle jsou zdravé, tělu a energii prospěšné plody působící i na mentální povzbuzení člověka. Datle jsou pěstované permanentně na slunci a jsou tedy nabyté solární energií, která se do nich každý den opírá a proměňuje je tak do sladka, které samo sebe konzervuje.

Diagnóza je pojmenováním určitého druhu zkušenosti těla a duše. Ještě než zakonzervujeme svou vitální sílu do neměnného názvu, položme si pár otázek. Zkusme si nechat prostor mezi svým nepříjemným stavem a diagnózou pro vnitřní bádání. I vteřina před ztotožněním se s nemocí nám dává šanci proniknout mezi rozmanitými možnostmi dalšího odvíjení se...