Homeopatické poradenství

Individuální poradenství

Co otevírá přístup v rámci psychosomatického vedení jednotlivých případů?

 • Setkání pomáhají v člověku obnovit tok vitální síly/imunity při řešení nejen chronických potíží. 
 • Smyslem procesů je skrze žitou zkušenost - vnitřní poznání, integrovat účel ne-moci.
 • Aby si mohl uvědomovat svoje mentální nastavení, které se podílí na chronických onemocněních. 
 • Kombinace vhodného homeopatika s nalezením vnitřních zdrojů nastavuje nové možnosti tělu i dalšímu životnímu počínání. Následek se dotýká úrovně tělesné, energetické i duševní.
 • Přijetím informace nemoci utváříme vnitřní bytostný stav, který jako přirozený důsledek nevytváří již dále blokády/odpory v těle projevené jako symptomy.
 • Schopnost onemocnět vede člověka do jeho středu, k vnitřnímu růstu, duševní čistotě, opravdovosti, zušlechtění charakteru, oživení vnitřní radosti a k důležitým životním poznáním.

Homeopatická svépomoc

Osvojování si znalostí pro získávání nezávislosti v oblasti sebeléčení.

Výuka Homeopatického předepsání pro osobní účely - VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ

Nazrál čas, kdy již konečně mnoho lidí prozřelo, že jsme okolnostmi a transformačním obdobím nuceni jež bez výmluv přebírat zodpovědnost do vlastních rukou. Stávat se méně závislými na tvrzeních co předkládají media a takzvané vědecké autority nejrůznějších oborů. Kdo si tento fakt uvědomil hledá cestu, jak se naučit pomáhat sobě a své rodině v oblasti zdraví. A právě projekt homeo svépomoc reprezentuje tuto myšlenku nezávislosti.

 • vlastní iniciativa se uzdravit
 • proaktivní počínání
 • vystupování  z role oběti
 •  přebírání odpovědnosti za svůj stav
 • chápáním kosmických zákonů se narovnávat 
 • znalosti přírody jako potencionálního léku 
 • učit umět si pomáhat

Co je Homeopatie?

HOMEOPATIE JE ENERGETICKÁ MEDICÍNA PŘÍRODNÍCH SUBSTANCÍ. Vysoko vibrační informace, které stimulují vrozené síly v člověku bez chemických aditiv a toxických účinků na tělo. Pomáhá člověku s jeho vitalitou a vnitřními procesy. Dodává mu sílu být více sám sebou, pouštět jeho filtry vnímání, být chápavější k druhým. Umí pomoci s nejrůznějšími a to někdy i velmi závažnými onemocněními. Homeopatikum ovlivňuje akutní i chronické potíže, posiluje imunitu, snižuje intenzitu a častost potíží, nebo je dokáže úplně vyhladit. Homeopatie pracuje i s poruchami nervové soustavy, s úzkostmi a celkovou psychickou nepohodou. Efektivita léčby je závislá jak na rozsahu a závažnosti fyzických potíží, tak na ochotě pacienta podílet se na jeho mentálním stavu. 

DOPORUČENÍ HOMEOPATIKA- homeopatikum nastoluje řád v celém organismu, tudíž názvy diagnóz jsou skutečně velmi rozmanité. Homeopaté studují zejména totalitu symptomů a pacientovo vnímání k potížím přidružené. Jak své potíže prožívá a další velmi specifická pozorování zdánlivě nevýznamná. A protože se vždy léčí člověk jako celek, nikoli pouze jen jeho jednotlivé symptomy, lze s nadsázkou říci, že jedna kulička obsahuje více zdravotních oddělení, neboť před námi stojí živá vnímající bytost, nikoli porouchaný stroj.

PODROBNĚJI O HOMEOPATII SE ROZEPISUJI V ČLÁNKU O METODĚ najdete zde a v sekci případy z praxe zde . O homeopatickém kódu najdete ZDE . O mé cestě homeopata zde.