Co je Homeopatie?

HOMEOPATIE JE ENERGETICKÁ MEDICÍNA PŘÍRODNÍCH SUBSTANCÍ. Vysoko vibrační informace, které stimulují vrozené síly v člověku bez chemických aditiv a toxických účinků na tělo. Pomáhá člověku s jeho vitalitou a vnitřními procesy. Dodává mu sílu být více sám sebou, pouštět jeho filtry vnímání, být chápavější k druhým. Umí pomoci s nejrůznějšími a to někdy i velmi závažnými onemocněními. Homeopatikum ovlivňuje akutní i chronické potíže, posiluje imunitu, snižuje intenzitu a častost potíží, nebo je dokáže úplně vyhladit. Homeopatie pracuje i s poruchami nervové soustavy, s úzkostmi a celkovou psychickou nepohodou. Efektivita léčby je závislá jak na rozsahu a závažnosti fyzických potíží, tak na ochotě pacienta podílet se na jeho mentálním stavu. 

Homeopatické poradenství

Individuální poradenství

Psychosomatický přístup a holistický přesah.

  • Setkání pomáhají v člověku obnovit tok vitální síly/imunity při řešení nejen chronických potíží. 
  • Doporučení homeopatika = homeopatikum nastoluje řád v celém organismu, tudíž názvy diagnóz jsou skutečně velmi rozmanité. Homeopaté studují zejména totalitu symptomů a pacientovo vnímání k potížím přidružené. Jak své potíže prožívá a další velmi specifická pozorování zdánlivě nevýznamná. A protože se vždy léčí člověk jako celek, nikoli pouze jen jeho jednotlivé symptomy, lze s nadsázkou říci, že jedna kulička obsahuje více zdravotních oddělení, neboť před námi stojí živá vnímající bytost, nikoli porouchaný stroj.
  • Kombinace vhodného homeopatika s nalezením vnitřních zdrojů, potažmo mentálních nastavení, nastavuje nové možnosti tělu i dalšímu životnímu počínání. Následek se dotýká úrovně tělesné, energetické i duševní.
  • Přijetím informace nemoci utváříme vnitřní bytostný stav, který jako přirozený důsledek nevytváří již dále blokády/odpory v těle projevené jako symptomy.
  • Schopnost onemocnět vede člověka do jeho středu, k vnitřnímu růstu, duševní čistotě, opravdovosti, zušlechtění charakteru, oživení vnitřní radosti a k důležitým životním poznáním.

Kurz homeopatie akutní svépomoc

Osvojování si znalostí pro získávání nezávislosti v oblasti sebeléčení.

Výuka Homeopatického předepsání pro osobní účely - VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ. 

Nazrál čas, kdy umět si sám pomoci v palčivých situacích je čím dál více ceněno a vede k velkému potenciálu pro budoucí život. Život v souladu s přírodou. Ze zkušenosti z pandemie a celkově ze stavu chronicky nemocné společnosti víme, že se budeme muset postavit k novým výzvám a přehodnotit zastaralé postoje a předpojatosti vůči jiným než mainstreamově propagovaných možnostem. Je každého svobodná volba jak se chce léčit. Sdílím to, co se osvědčilo mě a dalším v mé blízkosti. Homeopatii vnímám jako velmi cenný nástroj pro současnost a chci se s Vámi podělit o možnost se o ní dozvědět více. Zahrnout jí do Vašeho života a začít používat v akutních situacích. Tento kurz reprezentuje myšlenku nezávislosti a vlastní iniciativy umět pomoci sobě a svým blízkým. Co se naučíte?

  • pomáhat při řešení symptomů od hlavy až k patě
  • ovlivňovat horečky, bolesti, virózy, nevolnosti atd.
  • porozumět kosmickým zákonitostem
  • poznávat přírodu jako potencionální lék atd.
Podrobné informace o kurzu naleznete ZDE

PODROBNĚJI O HOMEOPATII SE ROZEPISUJI V ČLÁNKU O METODĚ najdete zde a v sekci případy z praxe zde . O homeopatickém kódu najdete ZDE . O mé cestě homeopata zde.

HOMEOPATIE je praktický způsob jak navracet zdraví prostřednictvím re-aktivace sebeléčivých sil a vrozených schopností organismu. Ty to schopnosti se stimulují vhodnými homeopatiky. Vše se řídí přírodními zákonitostmi a pravidly Homeopatie. Pravidla Homeopatie jsou zapsány v Organonu léčebných umění od zakladatele Homeopatie Samuela Hahnemanna. Z pozorování fungování vesmírných zákonitostí vyplývá většina paragrafů této knihy knih. Kdo používá Homeopatii, ale neřídí se Organonem, nepraktikuje Klasickou homeopatii, nýbrž osobní vůli a touhu vyměnit alopatická léčiva za homeopatika, což nevede ke zdárným výsledkům a bohužel ani dobré pověsti této úžasné metody, která však naštěstí i přesto denně roste na oblíbenosti. Děkuji všem Homeopatům, kteří jsou ochotni obětovat kus svého života a velkou část osobního času, aby pronikly do hloubky pravé podstaty Homeopatie.

* HOMEOPATICKÉ KONZULTACE Klasické homeopatie s celostním přístupem profesionálně od roku 2009. Ctím základní pravidla podstaty homeopatie apelující na propojení všech složek lidské bytosti a trpělivého vývoje každého případu podle daných specifik návratu vitální sily. Ke svým klientů přistupuji osobitým psychosomatickým přístupem. Nejčastěji pracuji s dvěma typy klientů. První skupinou tvoří ti, kteří po opakovaných pokusech klasickou cestou nenacházejí úlevu a navíc se stávají závislí na čím dál větším množství léčiv. A druhým typem klientů jsou lidé, kteří se rovnou z vlastní iniciativy vydali přírodní přirozenou cestou a hledají pomoc jak obnovit tok své vitální síly bez potlačování příznaků. Záběr Homeopatického působení je tedy platný pro všechny bytosti, kteří se necítí dobře fyzicky či psychicky, včetně zvířat. Homeopatie neslibuje zázraky, ale paradoxně je často dělá.

* Homeopatie by měla být provázaná s procesem sebepoznávání a snahy si uvědomit vlastní myšlenková nastavení a sebedestruktivní aktivity s tím spojené. Homeopatie otevírá proces. Záleží pouze na Vás jak se k němu postavíte, zde jsou potom možnosti velmi slibné a dlouhodobě trvalé. Dobré předepsání je něco o čem sní každý Homeopat, je zde však zapotřebí vzájemná důvěra, spolupráce a hlavně dávka trpělivosti. Homeopatie skutečně dokáže proměňovat lidské životy.

*Homeopatie nenahrazuje návštěvy lékaře a nenabádá k vysazení jím předepsaných léčiv, naopak je otevřená spolupráci zejména při zjišťování diagnózy a vývoje stavu. Klient je pod kontrolou lékaře a zároveň může užívat homeopatika! I přes to si Homeopatie jde svou vlastní cestou a měřítkem účinnosti jsou právě slova klienta pokud se mu uleví a následně i měřitelné výsledky lékaře. Lékař pak může začít snižovat dávky léčiv. Metody Alopatické medicíny a Homeopatie působí každá jiným směrem, avšak spolupráce homeopata s lékařem mají stejný směr a tím je záměr pomoci. Proto i když nejsou komplementární mohou se v určitém úhlu pohledu doplňovat.

Kodex a náležitosti poskytování služeb

Homeopatie a konzultační služby nenahrazují klasickou lékařskou ani psychiatrickou péči a rady Vašeho lékaře. Homeopatika nenahrazují farmaceutické chemické léky. Služby zde uvedené jsou doplňujícího charakteru na cestě ke zdraví. Mohou příznivě ovlivňovat a působit na stav člověka, avšak není zde deklarováno vyléčení či přebírání zodpovědnosti za klienta, které náleží pouze a výhradně do péče lékaře či zdravotnickému zařízení.

(Homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2. Homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2) 

Informace jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím stranám. Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Uzdravování není marketingový tah, je to ochota sebe poznávat.

Živnostenské oprávnění IC 75234785 - aktivní

Poradenská a konzultační činnost, Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, Lektorská činnost, Kulturně vzdělávací akce atd. Živnosti na podkladě rekvalifikací MŠMT - Masérské rekondiční a regenerační služby, Poskytování lektorských, tělovýchovných a sportovních služeb. 

Homeopatie není oficiální lékařská metoda a ani diplomované homeopatické vzdělání (i kdyby jste ji odborně studovali třicet let) neumožnuje oficiálně používat (v kontextu s homeopatii) slovo ,,léčení'' a pacient. A proto tato metoda může být doporučována na radu ,,ne-lékaře,, pouze na vlastní nebezpečí. Pakliže ale moderní věda stále neprokázala jejich účinnost, vyvstává otázka, před jakým nebezpečím? Nebezpečím se tedy rozumí (v kontextu s moderní vědou) nepodcenit závažnost své situace a včas vyhledat lékaře, což by každý svéprávný, dospělý člověk měl umět vyhodnotit sám za sebe.  Jsem pro, aby se moderní medicína s alternativní medicínou respektovaly a hledaly, jak si mohou být vzájemně užitečné a doplňovat se, neboť obě mají za cíl pomoci.