Celostní uzdravování v souvislostech - aneb Homeopatikum jako kód

10.08.2020

Souvislosti mou optikou ve 4 zastaveních:

Pojďme se podívat na důležité informace zapadající do mozaiky mé Homeopatické praxe. Snažila jsem se poskládat základní filosofické pohledy, které se dotýkají léčení každé bytosti jednoduchou formou. Používám zde běžné lidské výrazy, aby jste si mohli asociovat či představit uzdravování v praxi. Zároveň zde nastiňuji cestu od Homeopatie k přebírání vlastní bdělé odpovědnosti.TORUS - ZÁKLADNÍ MATRICE, klíč k pochopení proudění energie

1 - Co člověk to originál

Každý jednotlivec je úplně neopakovatelný. Jeho souhrn vjemů je specifický. Princip zdraví je jen JEDEN, ale cest k němu nespočet. Každý potřebuje svůj specifický kód rozpomenutí, to své homeopatikum, které spustí ten správný proces. I přes to, že název diagnózy může být pro miliony lidí s podobnými příznaky stejný, homeopaticky se léčí se ČLOVĚK nikoli jeho nemoc/název diagnózy. Při odebírání případu se dotýkáme bohatého světa vnitřních obrazů, pocitů, dojmů myšlenek i negací, to vše utváří náš specifický svět, náš osobní filtr a zkušenost kterou prožíváme ve světě jako tu naší reálnou.

2 - Vystavit člověka jeho filtru

V praxi jsem si všimla, že homeopatikum je vlastně takový prostředník k předání zprávy, o tom co člověk dělá ,,špatně'' kde se odpojil. Dělá to však v prostoru za vědomou myslí. Za pomocí přírodních zákonitostí, a sice fyzikálního zákonu rezonance, kdy podobně naladěné spolu rezonuje. Tedy pokud je člověk uprostřed nějaké své potíže a vy mu dáte tu nejlepší radu kterou můžete a která by mu i pomohla kdyby se jí řídil, on ve své frekvenci není schopen jí přijmout a zintegrovat, neboť ho řídí určitý odpor v jeho poli. Jeho nastavení mysli, jeho bludy a filtry

které dlí v jeho specifickém koktejlu reality. Na základě podobnosti dokáže homeopatikum bez jakýchkoli posuzování, kázání, moudrých rad a manipulací  dopomoci člověku se rozpomenout na jeho přirozený stav. On prostě ,,ví'' najednou je to pro něj normální neboť se srovnal, dostal impulz který ho srovnal aniž by prošel nátlakem přes jeho odpor. Neboť na co zatlačím skrze odpor to se brání! Homeopatikum odpor ,,rozpouští'' neboť pokud je podaná správná informace ZÁKONITĚ se převibruje. Homeopatikum nám nastavuje zrcadlo. Vystavuje nás našim bludům:

Výňatek z knihy výborného Indického homeopata R.Sankarana

3 - Uplatnit znalost, co je příznak ve světě energie a psychosomatiky

ZPOHLEDU VĚDOMÉHO PŘÍSTUPU K POTÍŽÍM je symptom projevený ODPOR v toku energie. Odpor dostal další jména: stín, pod-osobnost, vnitřní konflikt. Symptom je ,,nevědomý obsah mysli'' na jevišti těla. Uvědoměním si mentálních vzorců, vytěsněných odporů ale i nevědomých automatismů v denním životě, přímo ovlivňujeme napětí ve fyzickém těle a stav duševní pohody. Přijetím dochází ke sjednocování a aktivaci vitální síly. Člověk si tak bere zpět svou sílu poztrácenou držením odporů ve svém poli. Integrace stínových podosobností (odporů) je zaměřená na praktickém využití duševní hygieny v každodenním životě. Psychosomatika či Etikoterapie vede k vytvoření takových vnitřních podmínek, kde bude symptom již zbytečný. Proto záměrem celostních a alternativních metod není pouze zmizení symptomu (přírodní) cestou! Ale náprava - návrat k sobě a do toku. NAROVNÁVÁNÍ LIDSKÝCH HODNOT a přenastavení ŽIVOTNÍCH PRIORIT. 

 A proto pokud dochází k uzdravení, je pryč nikoli jen ,,nemoc,, ale i chybné části uvažování pod kterými nyní začal vyzařovat jiný člověk. Nikdy není pozdě na změnu myšlení. V každé mezi vteřině čeká zvláštní prostor, čistý zdroj - možnosti - potenciál - podpora síly a vitality. 


,,To, co odmítáš - Tě pronásleduje To, co přijímáš - Tě transformuje'' (JUNG)4- Torus, uvědomit si fakt, že žijeme uvnitř elektromagnetického pole

Zde se dostáváme k velmi zajímavému FAKTU, který nám zpřístupňuje mnoho úchvatných možností. Umožňuje nám povstat z vlastní klece. Přestat být otroky vlastních omezení, které si neustále znovu a znovu generujeme vlastním odmítáním skutečnosti. Zde propojíme předešlá zastavení do praxe. Jak vlastně skutečně vypadá takový odpor/stín/blok? Na obrázku vidíte proudění které se nezastavuje, pouze třením o odpory vzniká napětí. Po mnoha a mnoha terapiích, které jsem v minulosti s klienty prošla, se vždy vyrýsoval určitý koncept odmítání neboli odporů. Tyto odpory zabraňují průchoznosti v naší ,,rouře''. Vytváří bloky, stagnace, nemoci. Pokud se podíváme blíž zjistíme, že odpory jsou právě symptomy těla. Tyto symptomy těla se generují nedokončením neboli nepřijetím situací. Toto vibrační nastavení navíc přitahuje více podobného a člověk se cyklí a neustále si to potvrzuje svojí ,,pokřivenou'' pravdu o realitě. Jak jsme si řekli výše symptom = vnitřní konflikt. A ten je naplněný emočními toxiny kterými se donekonečna zraňujeme. To vše pochází z nepřijetí minulosti, neochotě plout tady a teď. Ztrácíme kontakt s tokem, nulovým stavem odporu který je v plné přítomnosti. Odpory minulosti neustále hrneme před sebou a nenecháme zacelit co bylo, lpíme na minulosti a emocích s ní spojených. Nedovolili jsme tomu projít skrze nás - přejít přes to. Držíme to nevědomě v našem poli - tak neteče energie - nezásobuje orgány životní energií - a my to nazýváme nemoc. A paradoxně tuto nemoc moderní medicína odřezává od zdravé tkáně v domněnce že se jím tak zbaví. Co naplat, že v energetickém poli, které je tělu nadřazeno, odpor stále zůstává.

Co s tím? Pojďme si položit otázku, změní skutečně náš odpor situaci která se nám nelíbí a nekoresponduje s naším ideálem? Uspíší náš cíl spěch a stres z cesty? Nebo spíše přitáhne více překážek díky našemu tlačivému odporu v poli? Vyřeší osobní dobrovolně stvořená nenávist k člověku problém, jež způsobil? Vyřeší vlastní sebe-trestání situaci ve které jsem se vlastním rozhodnutím nacházím? Vyřeší víra ve vlastní chybu a nedokonalost můj neúspěch? Vyřeší víra v mou vlastní nemoc tělesné symptomy? Vyřeší se moje starosti tím, že budu vážná a vibrovat ve frekvenci starostí? Co když se paradoxně řešení problému skrývá za uvolněním svého odporu k danému tématu?

Pokud však BEZVÝHRADNĚ PŘIJMEME PŘÍTOMNOST TAKOVOU JAKÁ JE STÁVÁME SE CELISTVÍ. PŘÍJÍMAT SVŮJ ODPOR ZNAMENÁ PUSTIT SE, VZDÁT SE, ODEVZDAT SEBE TOKU - NULOVÉMU STAVU - TOMU CO JE - FINÁLNĚ SE VLASTNĚ ODEVZDÁVÁME BOHU. TÍM SE SJEDNOTÍ I VNITŘNÍ KONFLIKT. K tomu je zapotřebí maximální důvěra v život a ochota všímavosti, ochota uvědomovat si vlastní vjemy a myšlenky. Stát se odevzdaným pozorovatelem. Přijetí znamená otevření srdce ochota procítit zranitelnost a vše se začíná proměňovat samo.


V momentě kdy se bezvýhradně odevzdáváme Bohu - Bůh se odevzdává nám. (Súfijská moudrost). Je-li toto otevření totální sjednocujeme i vědomí s nulovým bodem. Zde není odporu. Vitální energie proudí. Přijetí vede do řádu, odpor do chaosu. Dochází k rezonanci s nulovým bodem. Evoluce vědomí nás nutí, tlačí abychom odpory pouštěli stále více, nutí nás přijímat do svého těla více světla. Pomocí torusu neustále nabíráme světlo a slaďujeme se s okolím. Tam kde to drhne jsme vraceni zpět k pouštění. Torus přirozeně roztáčí energetické pole a nabírá světlo. Je to neustálý pohyb mezi polaritami, je to proudění ze zdola nahoru ze shora dolu. Bůh je řád, nic není nahodilé.

ZBAVIT SE ODPORU - NEZNAMENÁ PLOUT S DAVEM OVCÍ! My se nemáme stát uniformní! Naopak, znamená to mít sílu konat z otevřeného srdce své zranitelnosti - KONAT TO CO POVAŽUJU ZA SPRÁVNÉ. To co cítí moje srdce, že je má hluboká niterná pravda. Avšak tím, že jsem v souladu se svou esenciální podstatou mimo vnitřní konflikt mohu vytvářet tření ,,druhým'' lidem. Vždyť i Ježíš byl pronásledován za to, že není v odporu s tím co mu bylo dáno. Lidé ho nenáviděli právě proto, že nebyl ochoten být součástí tehdejšího matrixu. A i přesto si udržel nesoudící stav. To je ta transcendentní láska. Ta je ten ,,proud'' v nule, kdy nechává možnosti oběma polaritám aby se děly. Z bodu nestranného pozorovatele věčného nyní. A proto království nebeské vnímám jako stav Bytí. To se úzce dotýká našeho dnešního tématu. A PROTO UDĚLEJME SVOU PRAVDIVOU PŮLKU A ZBYTEK SE NECHCME VÉST BEZ OČEKÁVÁNÍ.

Homeopatikum jako klíč

Tato 4 zastavení nás přibližují k faktu, jak nás speciálně naředěné homeopatikum specificky vybrané na míru propojuje s naším jemněhmotným centrem. Ono uvolňuje odpory z našeho pole, aby náš osobní torus byl průchozí, abychom se co nejvíce znovu připojili plně na proud. Homeopatikem říkáme na energo-informační úrovni kde je napětí, které se zákonem podobnosti odruší. Destrukce přestane být vyživována. Neboť přichází silnější impulz nastavující zrcadlo vyššího řádu. A proto hledáme specifickou řeč pro náš koktejl filtrů. Neboť kdybychom to věděli tak už jsme zdraví. Propadáme se do nulového stavu, stáváme se znovu průchozí a jsme opět blíže ke Zdroji.. 

Je zde lék - ale je zde i úsilí, trénink a praxe! Trvalé ovoce bez podmínek

Dostat se ke zdroji můžeme, nebo spíš měli bychom se dostat vlastním přičiněním a vírou, která léčí. Pokud se však jedinec nachází v bodu, kdy nemá dostatek schopností může být homeopatie jeho cestou volby. Homeopatie je velmi cenným prostředníkem k získání vitality a energie. Pomáhá k získání vnitřního stavu, na který člověk nemá v daný moment sílu, energii, psychickou kapacitu. Dává nám prostor a čas to zvládnout sami. 

Lékem je zejména naše bdělost a uvědomění, neboť uvědomění vše mění a vrací zpět do proudu plynutí. Myšlenky i odpory nejsou naše, pouze námi prochází, pokud je vlastní svobodnou volbou nedržíme ve svém poli, pak se totiž stáváme obětí vlastní nevědomosti. Pochopením mechanismů mysli se nám rozvazují ruce. Zůstaňme všímavý ke svým sklonům, propojme se se svým vnitřním pozorovatelem. Uvolňujme své odpory do zářivého bytí v souladu. Malou pomůckou v každodenním nánosu emocí a chaosu nám může být tato účinná modlitba Oliviera Clerc se kterou se s vámi rozloučím:

MODLITBA ODPUŠTĚNÍ:

PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ VŠECHNY, KTERÉ JSEM VYUŽILA K TOMU, ABYCH ODPRAVEDLNILA UZAVŘENÍ SVÉHO SRDCE A PŘERUŠILA TAK PLYNUTÍ LÁSKY.

Udržujme svou frekvenci a srdce otevřené, i když je to někdy zatraceně těžké! 

 *S láskou Lycana