Chyby jsou pro začátečníky - profesionálové tvoří katastrofy

07.07.2018

Žít znamená tvořit. Tvorba znamená ochotu dělat chyby. Být zvídavý vede k sebelásce, neboť zvídavost přesahuje dogmata a očekávání druhých. Sebeláska znamená kráčet a dělat přešlapy.

Sebeláska znamená milovat své budoucí chyby a neztrácet se v dojmech růstu.

Mistrně použít to, co teď je a svést se na ,,kolotoči,, života! Stát znamená stagnaci. Stagnace znamená ne-pohybem se propadat do žumpy. Ona žumpa je nasycena sama sebou, stahuje hlouběji a hlouběji při každém sebemenším pohybu. Je tvořena z obviňování sebe i druhých, kritiky a odsudků, z obav z budoucnosti a nostalgie minulosti. Jak se dotkne tvých kotníků, chce víc a víc. Probuď se a včas vyskoč! Nedopusť, aby tě pohltila. Neboť stát na místě mohu jen sama v sobě. A při sobě. V proudu života však kráčím! 

Je jedno kde teď jsi, jsi tam správně.

Dokonce i když nic ,nevíš, je to v souladu. Když nevíš, zda si se rozhodla správně nebo teprve rozhodneš správně, všechny okolnosti s Tebou tam teď tam mají být, možná dokonce musí být!

Od strachu chybovat k vědomé zranitelnosti.

Přiznat si strach, obavy, úzkost, třes, ne-pohyb. Přiznat si utíkám, útočím, jsem zmražena, dělám mrtvého brouka, ano, tohle všechno jsem také já. Protože jsem zranitelná, protože žiju a pohyb ,,někam jinam,, obnažuje. Stará kůže usychá, nová se tvoří. Ta nová, která bude stejně jednou zase stará a vysvlečená. Není kam jít, vše se děje teď a to je na tom to nejhorší i nejfantastičtější zároveň. Sbíráme jen zkušenosti a uvědomění. Nic nezískáváme až někam dojdeme, neboť tam začíná zase vše na novo... 

***Lycana