Craniosakrální terapie - zesilovač vrozeného rytmu zdraví

20.10.2017

Craniosacrální terapie je hluboká a spirituální metoda podložená odborností Osteopatie. ,,Boží,, rytmus tepe - na tělesné buňky klepe aneb zažít svůj rytmus v pulzu.

Zažít svůj rytmus může změnit život. Mě ho změnil totálně. Cranio mi přineslo krásné uvědomění nezasahování do přirozených procesů. Urputnost některých uzdravujících technik, vychází z předpokladu, že je potřeba něco změnit, ovlivnit, na něco energeticky působit. Cranio z ničeho takového nevychází. Poukazuje pouze na skutečnost, že vše už to je dokonalé. Vše už to je hotové a zdravé.

Připoj se ke své síle a načerpej ze Zdroje

Ošetřovaný leží na lehátku a zpočátku se může zdánlivě zdát, že se nic neděje. Neboť se neprovádí žádné překotné manipulace ani čáry máry rukama. Terapeut se v hluboké koncentraci naladí na vnitřní rytmus ošetřovaného a spočine v jeho tempu. Paradoxně, čím je metoda jemnější, tím více do hloubky proniká. Čím více se uvolníme, tím více toho můžeme ovlivnit i změnit. Platí to i v životě.

Zdraví je nakažlivé

Zachycený rytmus rukama terapeuta nechává tělem pokojně šířit vlnu celým jeho tělem. Čím více se vlně vědomě naslouchá, tím snadněji se rozšiřuje hlouběji i do dálky. Oslovuje buňku po buňce a volá rozpomeň se! Každá další rozpomenutá buňka pošle poselství dál a tím se nezadržitelně zdraví šíří do celého těla. A tak jsem postupně zjistila, že zdraví je vlastně ,,nakažlivé''. Zdraví vytlačuje na povrch traumata, všechny přechodně zhoršené potíže jsou vítané a patří k procesu. S láskou přijímáme, co se vyplaví. Zde již není co k řešení, jen k přijímání a odpouštění, tím se posouvání dál. Kontakt s vlastním přesahem vždy rozbíjí nějaký starý koncept a omezení a doslova vybízí k novým obzorům.

Když je ,,volaný účastník dočasně nedostupný''

Kde se tělo a mysl toulá když má být přítomno zde, ve své Duši? Protože kde jinde? Možná opustí sebe samo ze strachu z budoucnosti, z pocitů viny z minulosti nebo z iluzorních tužeb a očekávání, ze zkreslených představ a prapodivných vnitřních obrazů. Mistr je však stále přítomný a připravený, pro toho kdo chce a umí naslouchat. Rytmus klepe na vnitřní dveře takového nedostupného účastníka a nenápadně se připomíná, haló znáš mě? Pamatuješ si ještě na mě? Jistě, že pamatuje a velmi rád pak zvolá aháá vždyť je to vlastně tak přirozené a jednoduché. Jsem na zas příjmu!

Podporujeme fungování mozku, míchy, mozkomíšního moku a centrální nervové soustavy

Mozek je náš Biopočítač, pan ředitel našich tělesných soustav. Vysílá skrze CNS signály, které ovlivňují veškeré pochody v těle. Je jako komunikační síť. Nervy jsou všude v těle, vším protknuté, vše ovlivňující. Působí nejen na vnitřní orgány, pocity bolesti ale i na psychiku. Mozkomíšní mok omývá a chrání mozek a míchu. CNS a mozkomíšní mok spolupracují, pulzují, dochází k přenosu nervových vzruchů a signálů. Craniosakrální rytmus je pulzující frekvence nervové soustavy ovlivněná cirkulací mozkomíšního moku, která se přenáší do tkání a ovlivňuje pohyby buněk a mezibuněčných prostor, které lze jemnou palpací vnímat. Pokud dokážeme tento rytmus prohlubovat a zesilovat má přímý vliv na všechny části celého organismu a probouzíme v těle schopnosti těla léčit se samo.

Rozmotávám - netlačím

Pokud zatlačím na svalovou tkáň, brání se odporem. Odpor vytváří napětí, jak tedy chci uvolnit napětí když na něj působím stejnou měrou? V původní masérské profesi jsem si všimla, že lidé často podléhají mýtu o tvrdé masáži, která pokud není dost tvrdá a bolestivá, tak je neúčinná. Pokud člověk neodchází s pocitem že je jako zmlácený, vyhodil peníze. Ze zkušenosti vím, že regenerační efekt je přesně opačný. Tkáni se má naslouchat, nikoli ji umlčet či přeprat větší silou. Podobné razance jsem si všimla i u lidí pracující s myslí, kdy člověk neustále touží přeprat svou mysli pozitivní stimulací, i když jde proti svým přirozeným limitům a zdravím hranicím. Řešit problémy a odblokovávat znamená ve skutečnosti více je sytit a více oznamovat vesmíru: ,,ano, potvrzuji nejsem dostatečně čistá a mám stále problémy, které musím řešit''. Tak dostáváme přidáno, aby se tento princip mohl dál v praxi uplatňovat, neboť s tímto postojem jasně souhlasíme. Mysl přeprat nelze, lze s ní pouze bojovat, ale nevyhrajeme, neboť ona sama je strůjcem svých iluzí a problémů. Oproti tomu rytmu je jedno, co si mysl myslí, kolik odbloků jsme už udělali, kolik negací vyčistily. Jede si svou. Někde tam v hloubi.

Spirituální rozměr

V hlubokém klidu propojení se sebou, k nám mohou proudit vize a obrazy, informace, vjemy a uvědomění. A taky nemusí. Ať už to proudí od jakéhokoliv zdroje, každý sám ,,ví,, čemu věří a co ho podporuje. Andělé, Mistři, Vyšší Já a nebo ryzí Rytmus těla. Neradí žádný ,,chytrák,, ale vnitřní moudrost. Přirozeně slovem, kterému rozumíme. Zažíváme, že autorita není šéf, ani učitel, ani žádná organizace, ale láskyplná duše a její životní plán, pouze jí se zodpovídáme. A zcela jistě i ještě hlubším přesahům.

Moudrost Terapie

Odvíjí se ve svém tempu, podle potřeby a kapacity ošetřovaného. Neslibují se žádné zázraky. Ale i přesto se mohou dít. Co se ale slíbit může, je že člověk jde na 100% k sobě. Protože kam jinam, když se chce uzdravit.


Zaměřujeme se na to co je zdravé! Ne na problém.

Vidět však člověka už jako zdravého!

,,Bez ohledu na to, jak beznadějná je pacientova situace, informace o celku, jeho inherentním řídícím principu či schématu je neustále přístupná v každé části jeho těla. Schéma zdraví je tedy přítomno všude a jeneustále dostupné, pokud se k němu dostanete''. Franklyn Sills

Prolínání metod - co mají společného Homeopatie a Craniosakrální terapie?

Obě dvě se dotýkají vnitřních rytmů, neboť rozvibrovávají jemněhmotné řídící centrum, které spouští samo-ozdravné procesy v těle. Obě působí ,,zevnitř ven,, tedy nic nepotlačují, právě naopak povzbuzují k čistění. Nikoli k utišení a ztlumení nežádoucích příznaků dovnitř. Lidově řečeno nezametají symptomy pod koberec s domněním, že tak přestanou existovat.

Správně vybraný Homeopatický lék

Homeopatikum samo neléčí, ono má potenciál silné informace, léčí frekvenční impulz. Neboť právě on organismus přelaďuje. Nikoli obsah kuličky z laktózy. Proto je tento proces neuchopitelný vědou či medicínou. Z praxe se mi potvrzuje, že Craniosakrální terapie může mít někdy efekt jako správně zvolený homeopatický konstituční lék. Skvěle se doplňují! Vzájemně zesilují efekt. Takovou péči nazývám Holistická terapie, více se dozvíte zde: Holistická terapie

Vzkazy a vize Duše

Duše? Ta se chvěje radostí, když se vracíme ,,domů,, a čerpáme ze zdroje. Co zůstává nejasné, dá se rozšifrovat Tarotovými obrazy. Do bodu Aha momentu, kdy člověk odchází klidný a v míru. Rozpuštěný zážitek zkušenosti působí jako elixír. Dílky skládačky dávající smysl. Opojený vlastním uvědoměním s chutí a radostí do dalších kroků posvátným životem a jeho zdejší pozemské školy.

s úctou Stvořiteli musím se svěřit já neléčím - já žasnu Lycana