Prozíravé očko své - otoč na ,,očko''vání!

02.12.2020

Koho jsi zvolil Ty? Oko Prozřetelnosti? Nebo Oko vrcholu pyramidy toužící kontrolovat i Tvou osobní prozřetelnost? 

Nastupuje čas projevené volby. 

Doba jako alarm na všech úrovních.
Dnešní článek pojímám jako přátelskou apelaci. 
Mou věčnou motivací psát na toto téma, je nelhostejnost k lidem jako lidským bratrům a sestrám. I přes možné  úšklebky, zesměšňování a zlehčování. Za pár Duší, které slyší, to stojí!

Současné informace světa jsou nezbytně nutné studovat všeobecně.  Měj ochotu se informacemi zabývat. A vytvoř si postoje, které značí o proběhlém rozhodnutí, zda se svěříš do cizích rukou jako rukojmí, nebo důvěře v Prozřetelnost. 

Ona Prozřetelnost je dvojího významu, neboť je to právě i Ona, která Tě vede, abys prozřel. Naučil ses vidět skrz. Byl prozřetelný i obezřetný. Naučil se o věcech pochybovat a hledat souvislosti Celku. Zavolej si Jí k sobě a dívej se.

Informovat se z mnoha zdrojů v kombinaci s intuicí vytváří celistvější obraz.
je absolutně nutné převzít odpovědnost za svoje tělo a Duši.
Pokud to neuděláš,
udělá to ten, komu ses jasně ne-vymezil.
I nerozhodnutí je rozhodnutím!

A proto apeluji dnes na vytvoření si vnitřního jasna o tom, koho sis zvolil za svého Pána.
STRACH NEBO DŮVĚRU?
Vlka v rouše beránčím nebo ONU PRAZVLÁŠTNÍ NEJISTOTU prověřující Tvou duševní sílu? O co jsi ochoten přijít?

Věříš snad těm, jež vyvolávají strach?
Kdo vyvolává strach? Ano, ten kdo chce poslušnost a autoritu.
Autoritu k čemu?
K utvrzení moci a síly neboť bez Tvojí poslušnosti jsou to obyčejné nuly.
Co z toho máš Ty?
Výhody umělé ochrany,
podmíněné vykoupením své SVOBODY A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A BOHATSTVÍ
Co je za tím, proč to dovoluješ?
Vždy tam bývá téma strachu ze smrti! 
Strach ze ztráty výhod a konzumu.
Strach z vyhnání na okraj společnosti.

PŘED SMRTÍ TĚ VŠAK ŽÁDNÁ AUTORITA ANI POJIŠTĚNÍ NEZACHRÁNÍ,
je součást Božského koloběhu.
Ten, kdo se s ní nesmířil, věří autoritám, které podléhají stejnému zákonu Boha.
Nikde tu prostě není záruka.

Jediná jistota je neustálá proměna a naše konečnost fyzického těla.
Hodláš snad zaprodat Duši pro domnělou ochranu pomíjivého těla?
Tu nikdy nikým nezaručující ochranu?

Varování právě probíhají na mnoha místech. Moje srdce plesá.
A neznalost jak víme, neomlouvá.

Je čas se rozhodnout!
Udělej to hned.
Protože i na Tvoje dveře přijdou zaklepat!

Zavíráním očí před pravdou se pravdě nevyhneš.
Každého dožene.

Zákonitě se s pravdou budeme VŠICHNI KONFRONTOVAT!

Pokud si hraješ na světelného guru a krok za korkem hraješ tu jejich hru uvidíš, že i tebe budou mít kde chtěli, a umělé světlo kterým se stále oháníš se ti vysměje.
Jenom proto, že vymezit se a projevit názor se ti zdá příliš přízemní, projevit horlivě lásku ke své svobodě se ti zdá příliš nízké, materiální a negativní. Inu po tolika terapiích, zasvěceních a odblocích, už by sis lidské emoce asi dovolit neměla, že? Tak šup na obláček i s lidmi následující tvou pýchu..
Stejný Lucifer bude brzy kolovat všem zaprodancům přímo v žilách, luciferáza, ten světélkující kód, kterým se nechá označkovat každý komu z úst vycházejí tóny rolniček pozitivna, ale i těm z druhé skupiny, jež vylétávají z úst netopýři strachu. Pěkně obě polarity, tak jak to vždycky mistr rozdělení a iluzí miloval.

Naivita není zrovna tou odvahou, která je teď absolutně nutná.
Buď připraven, neboť oni zaklepou možná dřív než sis myslel.
I takzvaně dospělým je dobré vysvětlovat ať se informují,
neboť oni stále čekají i v dospělosti, že to za ně udělají jejich rodiče - politici, armáda, ministerstvo zahradnictví, teda pardon zdravotnictví atd...

Stejně tak jako puberťákovi je nutné vysvětlit sexuální výchovu dřív než se nečekaně rozmnoží, je nutné některým spícím nechat vyvěšené informace a až pochytí, že se skutečně děje podvod na lidstvu a že to, o čem my alternativci hovoříme léta Páně se bohužel stává pravdou.

Články nepíši, abych se emočně vyjedovatěla, ale protože stále věřím, že informace jsou ta největší zbraň. Pokud by to zbraň nebyla, necenzurovaly by nás tak masivně jako teď. A jako nikdy dřív před tím.

Já mám jasno.
Z centra svého klidu si svou svobodu vzít nenechám.
Jsem pasivně aktivní - i aktivně pasivní.
Ve hře je tělo i duše.

Ano, duševní vyrovnanost je základ, ale právě duševně vyrovnaný člověk si nenechá krást právo žít svůj život svobodně přímo před očima. I přesto se setkáváme s mýty, že duševní vyrovnanost se projevuje jako nepřetržitá stoická blaženost. Mé tělo však stále spolu s mou duší obývá tento svět, který se ho dotýká. Ten dotek dění se nějak vyrovnává. A to vyrovnání není bez reakce. 
A právě proto, pokud se svévolně nebo spíše zlovolně vytvoří mnoho opatření proti-životu, které pak následným vytvořením viny za jejich porušení vymáhají restrikcemi, nemohu mlčet. Kdo první tady porušil pravidla? Kdo první si toto porušení životního práva nechá zanášet do novel nejrůznějších zákonů? Ano zanášet je přesným slovním vyjádřením. Kdo si zde hraje na nedotknutelné vyvolené? Duchovně duševně cítící a myslící bytosti zodpovědné za svoje tělo mají základní práva a svobody. Ale kdo je bude hájit? Že by sama bytost a její hlas? Ano myslím, že právě mé vyrovnanosti se toto spiknutí dotklo! Pokud bych duševně vyrovnaná nebyla, pak jsem pasivní a vypadám asi jako němý kapr v malém kulatém akvárku s odulými rty, toužící se smát. 

Klid je základnou pro konání a tvoření. Právě ono rozhodnutí a volba uklidňuje. A tím, nevzniká vnitřní tření a rozpor. Právě tím, mohu žít svůj život, protože vím, kde jsou moje hranice a kdo vládne trikem iluzí. Toho svým strachem nenasytím a ani mu nebudu posluhovat v reálném životě. Cena je vysoká.

Ať už to bude reálně obnášet jakákoliv omezení, výhrůžky, zastrašování nebo trestání jako to všichni diktátoři světa kdy praktikovali.
Ti diktátoři, jež by se nedokázali ani sami bez své magie strachu, svých poskoků, svých zbraní s náboji ocelovými či injekčními, postavit tváří v tvář tomu, jehož utlačují.

A jak to máš Ty?
Už sis ujasnil své hodnoty?
Nebo snad necháš onoho hada se plíživě připlazit pode dveřmi?

Jak projevíš svůj odvážný přístup Ty? Pokud ještě nejsi lapen letargii ignorance. Jak projevíš své hodnoty, morálku vůči bratrům a sestrám z jednoho domova planety Země? Jak se postavíš za člověka a lidství? Za svého Stvořitele? 
Apeluji i na Tebe ujasni své počínání a postoje než  zaklepou na Tvé dveře!
Dřív než bude pozdě.

Svobodu a respekt všem živým bytostem. Hought. 

LYCANA
6 min varovná zpráva Německé televize před RNA očkováním
,,Tak Bill už měl mít ve jméně tvrdé Y 
a ze scény se vyBílit"