Kup si odpustek - kup si odblok

10.02.2019
Kostel v Jižních Čechách r. 2016
Kostel v Jižních Čechách r. 2016

Novodobé kšefty s mocí. Aneb stále je snažší odevzdat svou moc do ruky druhým. Od nepaměti všech věků. Náboženská old age či novodobá ,,ezo new age¨ Vždycky se najde někdo kdo má ,,napojení,, a dealuje mezi nebesy a člověkem. Vždycky je to snažší mít all inclusive, než se poctivě narovnat, uspořádat si hodnoty jako obyčejný člověk. Nechat se zušlechtit vlastní nemocí, pojmout jí jako skutečného parťáka, který nelže a na nic si nehraje, jako spravedlnost za své osobní vychýlení se z přirozeného řádu. 

Nový věk - nová klec
Nový věk - nová klec

Oproti tomu ve stejné linii jen opačné polaritě vznikl fenomén kultu získávání nadpřirozených schopností, komunikací s universem pomocí channelingu, věštění kyvadlem a tarotem, brouzdání se po astrálních pláních s baťohem plným tužeb, snů a potřeby získávat schopnosti jež mě přiblíží kamsi.. Člověk doslova plýtvá životní energií a nechá se vodit nejrůznějšími entitami v domění že stoupají k Bohu. Čekají na rady a pokyny a nehodlají snést své utrpení, potřebují ze své situace co nejrychleji zmizet ,,změnit jí,, protože pak už to bude přeci jinak, získají návod jak být šťastnější. Ještě tenhle seminář a pak tenhle, no a pak už konečně... A taky hlavně už jsou přeci ,,dál¨, a vědí že tam nahoře čeká vedení. Ano ono skutečně čeká. Nemůže se dočkat až dostane energii od svého človíčka a společně se navzájem budou oživovat, neboť jeden bez druhého nejsou tolik, nebo spíš vůbec nic. Astrál plný archetypálních entit, přísavek a stačí jen oživit a spolupracovat, a nechat se ,,posvátně vodit za nos,, hlavně když se generuje energie. Ve jménu pokroku světelných energií zejména ženy navštěvují různá sekupení od ,,jak si správně přát¨ po zasvětcovací kurzy do energií, kde vás za desetitisíce zbaví přirozené spirituální ochrany a zkontaktují se silnou entitou. 

Píši tyto řádky zejména proto, že mám velmi bohaté zkušenosti s touto oblastí a proto, že vidím co se děje s mými přáteli, kteří propadli tomuto nekončnému bláhovství. Omezeni nejen nekonečnou touhou umět něco, co ti druzí ne a vyniknout tak nad druhými, jim svázalo oči a zde v té tvrdé realitě se odmítá žít a být obyčejným člověkem ochotným snášet své přirozené očišťování se, uvolňování se od sobectví, učení se milovat i přes bolest a nepohodlí kterou to přináší. Je nepohodlné nechat si obrušovat hrany svým osudem-potažmo osobním charakterem. Ego zase vítězí za pomocí odsuzování a nepřijetí ostatních a všech situací, které hodlám kvantovým dotykem změnit, zničit a posunout se do jiného paradigmatu, kde to tolik nebolí. Ze všch těchto ezo slátanin už se stal dobrý obchod a prostředníci, kteří zprostředkovávají tento kontakt to moc dobře vědí, možná si to nechtějí jen přiznat. Vše je to prostý únik pro touhu. Manipulace a nepřiznaný strach. Velké Já, možná skoro Božské já. Stávání se Bohem, vládcem. Bohu-žel tím druhým ze světa klamu. 

Pravda je zdarma a nedostaví se po žádném koupeném spirituálním semináři nebo terapii. Moje apelace může vycházet pouze z mé zkušenosti, která může být pro někoho pouze subjektivní, ale mnoho peněz již odplulo do stoky hledání poznání pravdy a pomoci v léčení.

Tisíce lidí se uzdravují bez spirituálních schopností, učitelů nebo guruů. Prostě se jen ztiší a naslouchají sami sobě, přírodě, učí se znovu a znovu přijímat a milovat to, co tak nesnáší a nejvíc je dráždí, bolí. To je TA MYSTICKÁ TRANSFORMACE, ten vrozený automatismus přeměny bez úsilí a touhy změnit to, co mě pálí, svědí, tlačí, krvácí, tepe, vystřeluje, brní. Prostě to nudné a fádní přijetí. To laciné a nuzné Ano. Ten tréning odevzdávání se něčemu většímu než je jen lidská mysl plná tužeb a odmítání.

Takoví lidé přestanou věřit, že nemoc je chyba, kterou je potřeba vyzmizíkovat, odblokovat. Přestanou myslet v lini problémů, PŘESTANOU SE HRABAT NA SMETIŠTI VČEREJŠKŮ,  v popelnicích rodičovských zranění, na hnoji minulých životů. Ano, když něco smrdí a nastříkám na to parfém z pravidla to nefunguje a je to cítít dál, když to začnu pitvat zpravidla to smrdí ještě víc a je to horší. Když si však věci přiznám, uvědomím si, že je to můj odpor, který mě teď bolí a narovnám k tomu svůj postoj, pohled, získám svou novou kvalitu, hodnotu, přiblížím se přirozeně a zdarma k ušlechtilejším energiím bez zasvědcení či spásy skrze jiného člověka, mohu si v tom možná najít cestu.. A taky nemusím.

Trénovat se v přijímání svých situací a propadů, trénovat se ve zkrocení své touhy své propady ovládat a nenechat se zkrze své utrpení manipulovat ,,těmi nažranými,, co vědí, znají a mají schopnosti a certifikáty z jakýcholi pečujících oblastí. Být svým vlastním rebelem v boji s osobními démony a slabostmi, které žijí pouze tady a teď nikdy jindy a nikde jinde! A které nikdo jiný za vás nemůže pobít ani za tisíce zlatých!

Vím, že někdy je těžké načapat sám sebe ve svých automatismech a zkresleném vnímání své osobní reality. Proto jsme zkujňováni skrze lidi, se kterými se setkáváme, skrze život sám. K uzdravování je dobré pochopit jak funguje mysl, zejména ta osobní a začít ,,tu hru,, hrát jinak. Učíme se zároveň rozpomínat na stav, kdy s myslí ještě nejsme/či už nejsme ztotožnění. Umění pomocníka pak spočívá v tom, umět nachytat či načapat daného člověka v jeho způsobu vnímání a zeptat se ho, komu tím vlastně slouží a proč? Pomáhat, aby uviděl v jakým automatismu funguje a na konci se mu dostane volby, zda to bude dál živit svou osobní vůlí nebo ne. V tom spočívá naše svoboda a rozhodnutí a proto se neuzdravíme jinak než každý sám za sebe s pomocí již dávno stvořených Zákonitostí a určité Vyšší vůle. Vše ostatní je blalast, nadutost, pýcha, páchání dobra, pokrytectví a hlavně touha po moci a velikášství.

Touha měnit to, co je přirozeným důsledkem potažmo spravedlností je nepochopením zúčastněných. Láska je lék na všechno zejména to nejhnusnější. Paradox života. To neznamená s tím souhlasit, nebo se tvářit že to neexistuje!! Avšak vnitřně si to zkompostovat, JÍT A KONAT, učit se to prozářit a nezvětšovat to svým vztekem. Neustále vnímat svou vnitřní válku odporů a tužeb být obětí, ukázat prstem a ulevit si.

 Chtít tyto zákonitosti ,,přečůrat,, se opravdu nevyplácí. Ať už použijeme sebelepší magickou pomůcku z meníčka zaručených rad nejpopulárnějších a nejdražších švindlířů, které beztak fungují velmi povrchně a krátkodobě, to před čím utíkáme přijde stejně jinudy..       

                                                                                                                                             ***Lycana

Modlitba ze srdce ke každé prožívané situaci TADY A TEĎ. Očišťuj svůj osobní svět a pozoruj co se bude dít..
Modlitba ze srdce ke každé prožívané situaci TADY A TEĎ. Očišťuj svůj osobní svět a pozoruj co se bude dít..