Markantní bizarnost současnosti

09.11.2021

Markantní bizarnost, která nemá obdob dál utahuje smyčku. A to jste byli všichni VČAS varováni! Nelze už nevidět! Nelze už stát opodál ve své pasivitě a naivnosti si myslet, že vás tahle zkažená šlechta chce zachránit, aby jste byli zdraví a šťastní.

Extrémy se ještě více vyhrotily. Neboť každý chce směřovat jinam. Zatímco jedna polarita ve své logice věci a víře pouze ve vědu a hmotu nepřipustí hodnoty ducha jako prvopočátku, důvěřuje autoritě lidského omezeného vědce a politika jako vykonavatele moci. Podléhá tak úzkoprsé mysli, která bohužel dokáže do svého zorného pole vpustit pouze pár procent celého rozmanitého spektra stvoření, souvislostí a Zákonů Toho, jež stvořil svět. A polarita temna držena ve strachu ze smrti a ztráty peněz a krámů, akceptuje nástroje takzvané záchrany, tedy dodržuje opatření, nechá se intoxikovat vakcínou a s praporem moralisty dovoluje diktát proti svobodě komplexní lidské bytosti.

Druhá polarita ve své světelné, ezoterické záři zabředla ve své pasivitě a mlčení. Utonula v bahně pozitivního myšlení a naivity, že za týden dva to skončí. Celkem dlouhý týden. Od-osobněně se jí nic netýká a sobecky vidí jen své vlastní naladění, svojí vibraci a svůj kvantový svět a tak odpojená od lidských hodnot, pudu sebezáchovy, cti, nechává polaritu temné mysli rozprostírat se na své soukmenovce, bratry a sestry. Do obchodu chodí výhradně s respirátorem, na každou nesmyslnou aktivitu si nechají vytřít nos v hloubce vlastní omezenosti. Nechává s klidem své drahé rodinné příslušníky otrávit mnoha dávkami vakcíny, ale pořád se jich to netýká, pořád mají ten svůj svět a nesnášejí konspirátory stejně, tak jako polarita vědecká. Tomu říkám psychická nemoc a absolutní popření reality. Neboť tato skupina, už si JE alespoň vědoma celého toho podvodu. I přesto chce sobecky dobro jen pro sebe a nechce se nikomu znelíbit nebo nedej Bože podnítit konflikt. Vystrčit prdel na utlačovatele je mimo jejich zorné pole, neboť utlačovatele popřeli. Neexistuje. Je to jen klam. Sami konspirátoři si ho vytvořili. Ale na dovolenou si nechají vpálit vakcínu, aby zůstali svobodní. Ta vakcína je přepokládám také neexistující. Obě polarity, logicky i naivně založení lidé, jsou teď nuceni se skrze skutečnosti dostat do středu. Tahle čistka je důsledná a už nikoho neomlouvá.

,,A kde je STŘED? Co když je to STŘET? Co když pouhé ustání si vlastní pozice vědomého člověka, který neohýbá hřbet jak se píská, šíří onu vlnu PŘIROZENÉ SVOBODY JAKO VROZENÉHO PRÁVA NA ŽIVOT. Tím se AUTOMATICKY propojují lidé, kterým není lhostejné, kam se jako lidstvo ubíráme. Sám AKT NEUSTOUPIT je ten boj. Jenže to je ta zkouška, ten test hodnot. Neboť neustoupit znamená konfrontovat se! K tomu je potřeba sebe-vědomí, znalosti, odvaha, otevřené srdce a víra v dobro.'' 

Toto ještě stále není vše. Chystá se velké omezování lidských práv a svobod, další mutace, nové epidemie a vyhrocování ve všech směrech lidského bytí. Nejen v oblasti zdraví, ale i financí, energií a internetu. Bude to o dostupnosti a podmínkách. Je potřeba být připraven. Naštěstí se již přidávají i ti již podvedení - nově probuzení. Díky všem, kteří sdílejí informace a nejsou lhostejní, se posouváme k nové ,,epoše lidstva''. Tam již vydírání a manipulace nekoexistují s vědomím probuzeného člověka. Stejně tak jako se temno drze rozlézá, se vše ušlechtilé enormně rychle manifestuje! Určitá spravedlnost je citelná. A proto teď když je vše už takto vyhrocené, NEPOVOLME! VYDRŽME! 

Začal se lámat chleba - nikoli MY! Kdo nepatří pánu hmoty a nebude se podrobovat jeho manipulacím, bude pronásledován. Tak jako to bylo ve svatých písmech dávno psáno a v historii mnohokrát potvrzeno. Je to i stvrzením osobitosti jedinečné bytosti jež chápe že není jen tělo, ale především je duší putující pomíjivým světem dočasným. A neboť všichni v sobě máme jiskru Boží - neseme i naději. Nepropadejme skepsi, nenechme se otrávit fyzicky ani psychicky. Před úsvitem je vždycky největší tma! Je potřeba vydržet, než se to přehoupne a dozní všechny nepovedené pokusy o ochočení a podrobení si lidské rasy a jejího duchovního světla, které nese. Kdo se postaví za sebe, za svou rodinu a bližní má ochranu. Postavit se znamená nepochybovat v dobro. Nepochybovat znamená absence strachu a rozhodnost srdce. I 1% pochybností je vstupní brána pro parazita a našeptávače. A proto být bdělý o vůli vlastní pozornosti je dnes cenným, ale dostupným pokladem.

KDO SE NECHCE KONFRONTOVAT ADAPTUJE SE DO OTROCTVÍ! A je jedno do jaké skupiny patří. Existuje jen skupina ČLOVĚK a svou svobodnou volbou, činem a úrovní poznání se sám vyselektuje podle zákona podobnosti, tam kam patří. Proto se dnes vše osvětluje a je evidentní. Tlak je již neúnosný a proto je potřeba nepolevit. Neboť nepolevit je tou Láskou. která vyvádí z omylů a iluzí mistra lži. A světe div se, i s tímto se počítalo a jede se přesně podle plánů. Vše toto současné bylo jest psáno v knize Knih. Chytrému napověz.

Nenechme se zlomit! I přes to co chystají. Komfortní zóny praskají a budou praskat. Je potřeba být si toho vědom a neztrácet Lásku a vnitřní klid. Odvahu nepolevit. Nezaprodat Duši svou pro dočasné pozemské. I přes marast a jed - sloužit bližnímu svému a pomáhat si navzájem. Mimo polarity a odsudky. 

*Lycana