Čas rozpomínání a naděje - čas obrody bdělého ducha

24.04.2020
ANI OTROK - ANI OBĚŤ. Bytosti se probouzí po celém světě. Procitli, sundali závoje z očí a pocítili bolest. Přijali, že se jim lhalo a stále ještě lže. Síla se rodí a povstává. Sjednocuje a zesiluje se v odmítnutí cítit se malý a vystrašený, protože ,,sám chudinka jeden nic nezmůžu.'' Každý jeden JSME SILNÝ a dohromady jsme SILNÍ. Ta změna je v ochotě nemít strach a umět říct NE! Ta změna je v ochotě aktivně TVOŘIT. Nepodléhejte prosím klamu, že transformace přišla díky pozitivnímu myšlení! Naopak díky pohledu na vychýlení a prožitou bolest se rovnáme a automaticky transformujeme. Čím větší ignorace, tím větší ,,průšvih'' přichází. Pojďme se teď spolu zamyslet nad současnými tématy, jako je například současný stav přírody a obraz vývoje lidstva a co mohu jako jednotlivec dělat. Jeden z mnoha možných pohledů je zde..

NEGATIVNÍ ZPRÁVY O STAVU SVĚTA A PLANETY - JAKO HLAVNÍ HYBATEL PRO NASTOLOVÁNÍ ROVNOVÁHY

Z pohledu celistvosti, jsou to právě nepříjemnosti, které nás nutí obnovit rovnovážný stav, aby došlo k regeneraci. Nejhorší v rámci poznání sebe sama, by byla nemožnost onemocnět. Podle Hermetického zákona jak nahoře tak dole - jak uvnitř tak vně - můžeme tuto moudrost z člověka přenést na planetu Zemi a současný stav dění. To, že jsme se citelně vychýlili, nese naději lidského procitnutí a probuzení. Jako když léčíme nemoc, dokud se nepodíváme na naše stíny a nepřijmeme odpory, budeme stále nuceni čelit ,,bolesti''. K tomu je potřeba jedna věc - OCHOTA SE PODÍVAT! Ochota vidět! A proto stále apeluji dívejte se kolem sebe, co se děje a zjišťujte si informace.

Neboť pouze přijmutí ,,reality'' a změnou postoji k ní, dokážeme společně uzdravit vychýlení, kterým procházíme. Vše je odraz vnitřního vývoje. Nemá cenu se někam přesouvat do jiných multidimenzionalit, potlačovat tak svého bdělého ducha a lidství tady na Zemi. Proč dál úporně trvat na tom, že se nic neděje, že se to samo spraví? Nepopírejme důležitost vlastní existence tady a teď. Všichni jsme důležití a neseme možnost přirozené proměny. Stačí se dívat a jednat.

Dám vám malý příklad. Když mám příznaky nemoci vyhledám pomoc a snažím se najít ztracenou rovnováhu, aktivně přijmu informaci (signál na palubní desce) a vytvářím nápravu, symbolicky řečeno PŘIJMU VÝZVU a udělám krok k nápravě - neboť to mě učí a posouvá, dělá lepším člověkem, zbavuje mě to přirozeně ega. Když onemocní moje druhé tělo - planeta Země, postupuji stejně! Tedy přijměme výzvu vychýlení a konejme kroky pro nápravu. A hlavně dívejme se na ty signálky a ,,palubní desky.¨

Nyní se toho děje mnoho, ale i malé krůčky mohou hodně pomoci, jsou to možnosti šetrnosti a laskavého uskromnění. Vše co podporuje soběstačné řešení, obnovitelné principy, podpora drobných živnostníků ,,řemesla'' tak aby systém nebyl náš hlavní pán. Získávat ,,alternativní'' informace o možnosti zdravého fungování. Fyzické zdraví, stavitelství a tak dále. Možná zjistíte, že alternativní jsou jenom proto, že jsou samo-udržitelné a nepotřebují žádného lídra který by je financoval, tudíž jsou automaticky na druhé koleji. Paradox světa. Povrchní a snadno zničitelné je preferováno nad osvědčenými tradicemi a kvalitami. Základ je teď uvolňovat STRACH A NENECHAT SI VZÍT SVOBODU. Je to o uzdravení hranic, umět říct ne! Pokud si hranice neobhájím uzavře mi je jakýsi systém kontroly ,,zvenčí''. Ten stejný systém, ta stejná nákaza, která vede onu výhybku mimo rovnováhu. A čím větší strach tím větší vychýlení.

VŠE SE SOMATIZUJE - KAŽDÉ VYCHÝLENÍ NAJDE SVÉHO VYKONAVATELE

A tak současné vnitřní ignorace nám somatizují viry a nesvobodná řešení - pro přebírání kontroly nad naší svobodou. Vše pod rouškou strachu a manipulace. Tak jak to umí Ego - Systém moci (jak v těle - tak ve světě). Pokud dáme svou sílu do systému pseudo moci - jsme dokonale kontrolování a naše vychýlení se prohlubuje! Čas přebírání své síly - je zde! Prozřeme strategie, abychom se jich nemuseli účastnit. Rozhodnout se vložit sílu jinam. Nejefektivnější strategie Ego moci jsou: Vytvoř paniku - podej řešení (připravené). Rozděl a panuj. Vytvoř strach a vládni. Lži lži lži a podávej zkreslené informace. Zesměšňuj. Ignoruj. 

JEDEN Z NEJSTARŠÍCH INSTINKTŮ JE STRACH BÝT VYHNÁN ZE SMEČKY 

Být outsider, vyděděnec, psanec, vyvrhel, odpadlík, vysmívaný blázen. Každý chce být v bezpečí a cítit se přijímaný a tak se snaží, hraje aby nepřišel o svůj post a falešný pocit přijetí, povrchní hodnoty a materiální teplo. Jenže to vše jde do doby než zjistí, že je to umělé, povrchní a v rámci pomíjivosti všeho, také neudržitelné. Kdo jsou ti, kterým se snažíte zavděčit? Kdo jsou ti, kterým se potřebujete zalíbit? Co pro vás představují za hodnoty? Co od nich dostáváte výměnou za přizpůsobivost? Nejsou to jen vaše osobní představy a přání? Nejsou to jen další nereálné masky prázdna, které vás stejně nespasí? Z tohoto zamyšlení se může zrodit uvědomění zažehující jiskru síly.  Neboť poznávám, že ve skutečnosti nemám co ztratit, kromě lži, iluzí a pokřivenosti. 

A tak i za cenu vyhnání, člověk začne vzpřímeně kráčet cestou opravdové vnitřní pravdy bez nalhávání sobě i druhým o sobě sama. Bez příkras a efektů. Pokud stále lpíme a nejsme ochotni cokoli ztratit ze strachu, nejsme dostatečně připraveni pocítit odmítnutí. Paradoxně však nejsme ani připraveni přijmout a procítit obrovskou sílu. Sílu NEPODMÍNĚNOU - RYZÍ - ZDRAVOU - PLOU RADOSTI. A tak se rodí z otroka tvůrce. Naše rozhodování má velkou moc a zodpovědnost, jak se budou cítit naše fyzické buňky, ale i buňky jiného těla. Všichni jsme jednotky lidské, neboli buňky planety Země!

UMĚNÍ JE BDĚLOST! BÝT SI PLNĚ VĚDOM JE KLÍČOVÉ

Rozpoznávat vlastní rozptýlenost nebo ignoraci. Obě však spojuje touha utéci, potlačit, nechtít vidět. Což  je právě ta ,,nemoc''. Jsou to paradoxy světa. Stáváme se dospělými, tím, že přebíráme zodpovědnost. Dosycujeme si vlastní potřeby, nezávisle na podmínkách ,,venku'', to nás pak činní celistvými konat, vyzařovat harmonii a esenci vlastního bytí zde. S potřebami ulítávat do jiných dimenzí je to asi jako když si rozdáme bábovičky na písečku a z beztvarého písku tvoříme stále nějaké formy a archetypy, ke kterým se pak uchylujeme a vytváříme humbuk z ničeho. Do doby než nás velká ,,vlna'' nevědomosti spláchne i s bábovkami. Pohroma, přírodní katastrofa či jiná záležitost, neboť naše upřená pozornost je stále na ty bábovčičky a předstírání, kdo má jakou krásnější, vyšší a zářivější. Do doby než nás vyruší studený vítr, který se přemění na hurikán rozmetající všechnu povrchnost a klamy. Zcela snadno! Bez mrknutí oka se vše může změnit. Proto, přestaňme si lhát a neztrácejme energii. Vědomě si uvědomujme myšlenky, pocity. Vnitřní stav i vnější stav. Uvědomujme si kdo uvnitř je ten, který je si vědom. Trénujme se v bdělosti.

VYCHÝLENÍ JMÉNEM POKROK

V dnešní přetechnizované době, kdy je na nás nepřirozeně působeno ze všech stran, globální farmaceutická mafie, očkování, chemické léky, rezistence na antibiotika, postřiky, otrávená půda i voda, (toxiny se usazují v těle a brání životní energii zásobovat orgány), mizení rozmanitých druhů živočichů, plošné kácení stromů, čím dál hustější elektromagnetické záření, zvyšující se radiace nových internetových generací 5G, záření před kterým, jíž prakticky není kam uniknout, neboť vlny prochází úplně vším, dochází k zahřívání mozku, ruší se vzruchy, nepřenášejí se snadno a dostatečně signály, mozek spaluje veškerou energii na nápravu, není prostor pro imunitu), čipování, člověk jako bio-počítač totálně totalitně kontrolován. Jsme kyselí a náchylní ke všem druhým nemocí. To je hrubý výčet viditelné vrstvy, která je citelná všude kolem nás, a stále existují tací, kteří to zlehčují a drze označují přes svou aroganci, nás poukazující na toxicitu doby a morálního poklesku, za pošetilce roznášející bludy a konspirační teorie. Jsou to ti samí lidé, kteří jsou již teď nuceni čelit tzv. konspiračním teoriím, které byly hlásány před deseti lety. Pravda se vyjevuje pomalu a ne každý je dostatečně silný unést, že je objektem snahy o globální totalitní zřízení, neboli Nový světový řád. Hádám, že kompenzovat si negativní pocity ze světa, vlády a politiky u bezduchého tlachání v hospodě u piva asi nebude tím nejpraktičtějším řešením.

JAK DLOUHO BUDEME STÁLE OCHOTNI VĚŘIT, ŽE JE TO VŠECHNO PRO NAŠE DOBRO?Jak moc to ještě necháme dojít daleko. Jak dlouho budeme ochotni věřit, že to potřebujeme? Jak dlouho si necháme namlouvat, že tohle všechno nás chrání! Před čím? Před nemocí? Před krachem? Před uměle vytvořenou pandemií (vytvoř paniku, podej řešení, zbohatni a ovládej). Před migranty (rozděl a panuj). Žijeme uprostřed obrovského paradoxu, kdy živíme zhoubu ve jménu lepšího života a pokroku! Přitom v přírodě máme úplně všechno už dávno a zadarmo! V přírodě neexistuje bankrot, není potřeba farma byznys, není ani nedostatek. Všude rostou léky na stromech i v zemi. Vše se SAMO obnovuje, regeneruje, podléhá dokonalým cyklům.

 A i přesto my stále věříme, že jsme závislý na tom, co nám kážou nějaké vlády, mainstreamy, jsme k smrti vyděšení, že když neuposlechneme rozkazu, zle se nám povede. Nenechali jsme si vzít jen zdraví, životní hodnoty, lidskou důstojnost, ale i SVOBODU. Přesně to co je odebráno každému otrokovi. Dokonalý dogmatický materialismus náležící knížeti hmoty a moci. Tomu, se produchovnělá lidská bytost klaní, všemožnými prostředky se mu neustále podbízí a zároveň nechtěně umírá na otravu a chudobu. Chudobu tu ze všech nejhorší, chudobu vlastní duše.

NEOPOMEŇME SYMBOLIKU - SYMBOLIKU ĎÁBLA A APOKLAYPTICKÝCH ZJEVENÍ

Většina mých článků vede k poukazování a odhalování. K přímé konfrontaci. Ochota přiznat si, je jedna z nejléčivějších věcí na cestě ke zdraví. A proto pojďme teď přímo poukázat na bezprostřednost ,,zla'' se kterým se denně konfrontujeme. Krásně se to ukazuje například na tarotové kartě ,,Ďábel''. Kdy je symbolicky zakreslena pozornost hrotu k zemi, ke krychli, je symbolicky upřena na materialismus a strach s ním spojený. Krychle jež je žalářem duší jež podlehnou svůdnému našeptávání plného nesplnitelných slibů, tužeb a přání. Povšimněme si i symboliky netopýřích křídel jakožto krásného doplnění takzvaného ,,původce'' Covidu 19, to je skoro jako odhalení se beze studu.

Zamyšlení ke Zjevení svatého Jana/Apokalypsa. Je více než zajímavé, že se popisuje mnohé současné dění. Popisuje, jak se lidé klaní šelmě, přijímají její znamení. Mluví také o zjevení těch kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou a nepřijaly její znamení na čelo ani na ruku. Což je korespondováno se začínajícím čipováním mezi ukazováček a palec dlaně, které hojně probíhá již ve Švédsku, a zatím i ojediněle v Čechách, který slouží nejen k usnadnění placení v obchodech. Dále koresponduje i s plánovanou globální vakcinací, obsahující i nanočástice pro snadnější kontrolu a ovládání lidského genomu. Popisuje tam, jak celá Země šla v obdivu za tou šelmou, jak klekali před drakem, protože dali té šelmě svou moc, velký drak ten dávný had, jež byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Zde uvádím čistý úryvek:

Zjevení 13,16-18:,,A nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.'' (Ďábel je tedy Janem chápán tak, že nemá schopnost stvořit - zcela logicky, poněvadž z hlediska Genesis je součástí stvořeného, může jen napodobovat, křivit, mást a převracet Boží dílo).

Zůstaňme bdělí, není potřeba mít strach. Tyto řádky předesílám jako poukázání na možné souvislosti. Měly by nutit každého ať hledá zdroje a přemýšlí. Nejde o to komukoliv věřit. Stačí nezůstat spící.

NEJSME OBĚTI - NEMUSÍME JEN BĚDOVAT- NÝBRŽ PŘIZNAT SI CO SE DĚJE

Vědomě si zachovávat bdělou mysl a tvořit co každý můžeme. Nepřipustit umělou inteligenci jako vlastního lídra, čipování, očkování, totální kontrola to vše odvádí od přirozenosti. Zvážit potřebu všech těch vymožeností na úkor oduševnělé přírody a přirozenosti, obyčejných radostí života. Dusíme se teď nikoli z respiračních potíží pandemie, ale z nedostatku svobodné volby! Jsme přidušeni klamavou propagandou. Je jedno od koho, důležité je, že jsme to my, kdo to dovolil!! 


Důležité teď je umět se totálně ovládnout a kontrolovat svůj strach! Stvořil nás Bůh, nikoli Satan, který nám všechnu tuhle pseudo záchranu ve formě výhodných řešení nabízí jako skvělou pomoc a pokrok. Satan není ošklivá postavička z hororů nebo čistě církevní obraz nahánění strachu, když nejsme dostatečně morální, je to mnohem nebezpečnější. Je to právě ona VÝHODNÁ NABÍDKA, která je na každém kroku. Svod pozitiv. Zlovolnost klamu. 

Co bychom mohli pro zachování vnitřního klidu dělat?:

  • Každý můžeme říct NE, dokud je čas! Každý si ještě můžeme chránit čistotu duše bdělostí, chránit čistotu těla odmítáním chemie. Svoje zdraví si tvoříme sami.
  • Nepodat se strachu. Pouze vystrašeným se dobře vládne, diktuje, omezuje a ještě lépe se na nich uplatňuje jakýkoli cílený byznys produkt.
  • Žít v uvědomění, že nejsem přímo pánem situace, ale rozhodně jsem pánem vlastní mysli, jsem pánem svého vnitřního prostředí, jedovatosti osobních emo toxinů (strach, lítostivost, beznaděj, vztek). Nikdo nás nemůže donutit cítit se jakkoliv - pokud k tomu nejprve nedáme svolení - VĚDOMÉ SVOLENÍ. Nebo také ztotožnění se s tím, co nahání hrůzu.
  • Trénovat BDĚLOST. Všímavost vůči tělu i bdělost vůči mysli. Nenechat se vyvádět z míry - z centra. Z homeostázy. Cokoli co je nepříjemný pocit, už je signálka, že se začínám pohybovat mimo rovnováhu. Nepříjemný pocit zkusme brát jako silné zatroubení pro návrat k sobě - nikoli jako impulz pro následování negativního vzruchu, který nepříjemný pocit vyvolal.
  • Ve své bdělosti s chladnou hlavou kráčet a konat. Zde je jemný rozdíl, my nekonáme z rozvášněnosti, ale z klidu. Neulítávat, nezavírat oči, ani nezlehčovat. Přijmout informaci z venčí, zintegrovat, vystředit se v rovnováze - dovolit emoci, ale neulpět na ní a z ní nejednat.
  • Stále si opakovat, že osobní SÍLA není závislá na okolnostech venku!
  • Dělejme co milujeme, co nás sytí a naplňuje radostí, extatickou radostí! Nenechme si nikým a ničím vzít svůj tvořivý zdroj. Je dovoleno cítit se dobře bez viny. I přes to, že věci ještě nejsou dokonalé.
  • Neztratit víru a naději, i přes bolestivost a prožívané utrpení. Nenechat se převálcovat ,,světovou negací'' a nepřestávat si utvářet vnitřní homeostázu klidu, oázu vlastní opory a síly. Neztratit důvěru v člověka s velkým Č. 
  • BOLEST POUŽÍT JAKO HNOJIVO k obrodě vlastní duše! Stále vstupujeme do nových možností každý okamžik, vteřinu! Vždy je tu MOŽNOST. Jsme jako vesmírný torus.

ROZPOMÍNÁNÍ JE CESTA

Jak moc je důležité sestávat v módu rozpomínání. Rozpomínání na Sílu, která nás utvořila a neustále oživovat spojení. Vztahem neboli pozorností, vděčností. Nechť nás tato síla dosycuje klidem a rozhodností. Nechť prosvěcuje naše strachy a posvěcuje naše lidská srdce. Jak moc je důležité být si vědom, že je to snadné. Že není potřeba nikam chodit, něco neustále poslouchat od prostředníků vyšších energií. Jak moc důležité je být si vědom, že Bůh je jen jeden a cesta k němu přímá! Hned teď. Nezávisle na žádných lidech ani okolnostech. Někdy pouze míra utrpení odděluje klam od pravdy. Ten, komu pohár utrpení přetekl nad únosnosnost, odevzdal sebe i vše co má či nemá a poklonil se v pokoře nad Vyšší vůlí, může zavnímat mezi řádky o čem je zde psáno. 

Však i z čisté lásky ke všemu stvořenému lze se poklonit a posilovat onen vztah z fascinace nad dokonalostí.

Přeji všem co nejvíce praktických uvědoměních na bdělé cestě životem..

S láskou Lycana