Putování s Vlčí medicínou v době virové pandemie

24.03.2020

Je čas začít si uvědomovat svou sílu a přebírat za ní odpovědnost. Okolnosti nás tlačí otevřít se změnám. Virová pandemie pod rouškou hrozby může paradoxně přinášet nové stavy a nastavení mysli lidí a celé společnosti. Může a nemusí, vše je stále otevřeno. Přistoupíme-li k problematice, tak jak přistupujeme k problému v léčení, nejdříve se potřebujeme zastavit a přijmout co se děje, poznat ,,nepřítele'' a jeho poselství. Co přináší co je potřeba transformovat, pustit a přeměnit. Vše co existuje má určitý vyšší smysl a odpor vždy přináší zhoršení a prohloubení nemoci. Zůstat otevřený naopak přináší možnost pozvednout dosavadní stav nebo komfortní zónu nad možné stagnaci či uvíznutí v nefunkčních stereotypech konání, smýšlení, cítění. A přiznejme si ,,pokrok,, zakročil příliš daleko od přirozenosti a lehkosti planety Země. Životní a morální hodnoty mohly být překryty pod shonem ,,nesmyslných,, úkolů a tužeb, které nevyživují naše vnitřní světlo - Duši. A proto zkusme poodstoupit a podívat se na virus jako na inspirátora, jak dělat věci více opravdově, čistě, láskyplně a pravdivě. Pokusme se udržet si světlo a naladění i přes nepříjemné životní momenty a věřme že vyjdeme posilněni novými impulzy, které budeme s radostí v srdci uplatňovat v ,,nové'' realitě.

Poselství vlčího archetypu je teď velmi aktivní a vždy nás varovalo neupadat v povrchnost a faleš.

PUTOVÁNÍ S VLČÍ MEDICÍNOU
Vše je vnitřní stav - nikoliv okolnosti! Zintegruj se. Co nezintegruješ svou plností - plnou pozorností - přijde Tě zintegrovat zvenčí. Zesílením odmítaného. Co nepřijmeš to nezměníš. Stůj a plně se dívej - neuhýbej pohledem. Nic v sobě neodděluj. Povol svoje odpory a důvěřuj. Dýchej. Svoboda není stav který chceš - svoboda je vnitřní stav v jakékoli i nehezké situaci. Tvé jádro je ta celistvost. Nedotknutelnost je v nerozlomitelnosti plného. Co dokáže rozhořet Tvé srdce neomezeně? Kde je Tvá stopa? Tep srdce nesmí být tlumen pro nevhodnost. Nechť oheň Tvojí esence spálí všechen balast a strach. Zůstaň kompletní a udržuj svou frekvenci. To je ta pochodeň. A Tvá velká zodpovědnost vůči cestě tady na zemi. Nenech se stáhnout pochybnostmi. Pohodlností. Leností. Strachem. Studem. Emocemi.

Tady a teď začíná vše nanovo. Vyhrň rukávy a konej čistě. Čas je drahý. Prchavý. Čas je dočasný! Čemu ho věnuješ? Nepromarni ani vteřinu na místech ve službě pánu temna. Mamonu. Konzumu. Pýše. Sobeckosti. Izolovaným zájmům osobních tužeb. Tyto nákazy ať jsou loveni jako kořist.
Zůstávej v čistotě pravdy svého srdce beze studu. Obnaž se ve své nedotknutelnosti. Ať jsi divný, ale pravdivý. Balast sám odpadne. Důvěřuj svým pocitům. Není co ztratit. Neboť kráčíme sami se svou vlastní zodpovědností. Zde není místo pro kňučení o nespravedlnosti.

Udržuj svou pochodeň ať může zažehnout pochodně dalších. Vyzařuj do prostoru. Propůjč svou záři věci užitečné. Vdechni svou jiskru do proměny životů druhých. Neboť příští nádech není samozřejmostí. S jiskrou v oku nechť je každý moment vyjádřením vděku Tomu, kdo vdechl život Tobě. 

A tak žij svůj jedinečný život. Plně. Totálně. Avšak s pokorou k řádu přírody jenž je součástí vesmírných zákonů, které lidská tužba neobelstí ani tou nejsvětelnější maskou. Proto projev svou svobodnou vůli moudře. Zákony pracují neomylně pro všechny spravedlivě.
Přeji Ti odvahu být opravdový a autentický, ne všichni s Tebou budou souhlasit. My ale nemáme naplnit očekávání druhých lidí. To není cíl cesty. Avšak umění přijmout odmítnutí součástí cesty je. A tak je to naprosto v pořádku.

V takových případech nezbude než sledovat otisky Tvých stop v písku svobody!

Lycana 🐺❤️

(Z připravované knihy - avšak prolínající se s současným děním trasnformace)..