Pomíjivost všeho nechť Tě narovná. Z úcty k sobě - vycentruj se!

28.11.2017

Poselství naslouchajícím Duším. Duše milá, ať už prožíváš v běžném životě cokoli, zkus se dívat na svou situaci z úhlu pohledu své osobní pomíjivosti a proměnlivosti všech skutečností. Jisté je, že vše se neustále proměňuje. Včetně našich tělesných schránek. Když se povzneseš nad úzkoprsé vidění reality, otevřou se nové obzory a odlehčí se zaujatost. 

Jedno je jisté sami sebe přežijeme jen jako Duše. 

S lehkostí postupovat životem z pohledu osobní smrtelnosti odlehčí všemu a všem. Pomáhá nám kultivovat lásku k sobě i druhým. Vytvářet akty dobrosrdečnosti a vážit si svého času na maximum. Cílit na užitečné a životaschopné.

Rakev nemá kapsy. Žitá zkušenost a prožitek s uvědoměním ti nikdo nevezme. Ty se integrují do tvé duše a povznese její vibraci. Žít s andělem smrti na rameni je mystický pocit každého okamžiku. Učí pokoře a vděčných díků v další nádech. Učí poděkovat za to co máš, nikoli stále myslet na to, co ještě nemáš a ,,nutně,, potřebuješ abys byla šťastná.

Vše je dobře jak je. Jsi kde máš být, neboť jinak to v daný moment nešlo. Teď je tu však moment další a s ním nová možnost, nová reakce, další vykročení či pokračování v trpělivém vyčkávání. Buď si vědoma své role a hraj svou roli co nejpokorněji a svědomitě, bud spravedlivá. Nenech se využívat otrokáři, ale ani silou nespoutané svobody. Vždy je tu přítomná nějaká forma závislosti. Jsme jako síť. Vše jde na úkor něčeho, nebo někoho. Nikdo není samostatná jednotka.

Vstupuj často do mezery před reakcí. V tom bodě zvol reakci vědomou. Prostě si vyber! Nebuď již otrokem naučených mechanismů a pocitů oběti. Dopřej si vyšší vibraci a starým automatismům zamávej. Jsou to vnitřní sabotéři, negace, paleta negativních emocí, smutků, lítostí a vzteků, které tě potřebují, dáváš jim nonstop najíst skrze svou energii ,odporu, a oni tě zpětně ubezpečují, že máš stále cenu vysokou a jsi váženou osobností. Ve skutečnosti jsi vážená a uznávaná iluzorní hříčkou temných eminencí. Což asi není ani tvá cílová skupina obdivovatelů, že? Zvaž tedy, zda tvá ,,plná penze,, energetické výživy, živý ten správný okruh strávníků. Zkus je nechat trošku vyhladovět, uleví se ti. A vymění se kolem tebe i lidé.

Co nechceš nekomentuj a rovnou tvoř opak. A když se projevíš nebuď smutná a stydlivá za svůj projev, nikdy se nesnaž zalíbit všem. Ochraňuj planetu a zvířata. Nepromarni vyměřený čas zde, prací prázdnou, prací mdlou, prací která devastuje, alkoholem, drogami a lidmi kteří tě stahují do pohodlnosti, konzumu a negací. Zároveň zkus všem odpustit jejich slabost jakožto chybujícímu lidskému faktoru s příměsí ,,genomu opice,,. Lidskou jinakost zkus přijmout jako duhu.

Kde je Tvůj střed? Kde je Tvá radost?

Zeptej se sama sebe Duše milá. Čím se brzdím? Kde se vymlouvám? Čeho se bojím? Co miluji a je silnější než tato obava?

Žij tak, abys nelitovala, co jsi ze strachu a pohodlnosti nezkusila svou odvahou a vášní proměnit či prolomit. Pracuj na sobě, avšak s láskou, nenech se využít radami o nekonečném odblokovávání a čištění osobní poskvrněnosti. Pozor na populární bezduché plnění snů. Pokud stále toužíš, vžij ten pocit už teď a jdi do akce, neodděluj se od budoucnosti. Už to frčí rovnou teď.

Vyjdi s pravdou ven, prozraď, co skrýváš, uleví se ti. Buď pokorná k životním zkouškám a ranám, někdy je potřeba pochopit učební látku jen skrze bolest a objevit vnitřní dary vžitou zkušeností. Nikdy nedovol, aby tě ovládal cizí strach a manipulující strach z trestu. Odpusť sama sobě! Všechno. Teď. Miluj své tělo a nezraď ho povrchním posuzováním. A teď jdi a miluj jakoby láska nebolela! 

Život je hra, hraj ji tak, aby až přijde ,,game over,, jsi o sobě nezjistila, že jsi byla dobrovolně kopií zastaralé demoverze!                                            

                                                                                                                                             Lycana*

  www.lycana.com