Medicína vhledu

28.04.2018

Cesta medicíny - vezmi co je a použij co máš.                                                   Dojít si pro svou medicínu, aktivovat duševní síly a pomocí vnitřního vedení a volných asociací sjednotit rozdělené části sebe sama do souladu, do jednoho celku, do jednoho já pracující pro sebe sama i blaho společenství. Najít svůj střed, narovnat se, aplikovat vizi. To vše co nejsnadněji, nejradostněji a nejhravěji. Vážnost vážně zdržuje a odvádí pozornost.

Vhled jako protijed na otravu vlastní myslí.

Vhled jako inspirativní spojenec co nesní.

Vhled jak prolomit led.

Vhled jako prostředník k uvědomění, protože uvědomění vše mění.

Alchymie vhledu

Pohled proměňuje. Síla vidět a projít tím. Otevřít se upřímnosti k sobě, přiznat si a jít hlouběji, dovolit si uvědomit osobní odpory, dovolit si cítit. Je to ten moment, kdy dokážeme skrze naslouchání a svou ochotu po-odstoupit, zpříma pohledět do sebe a přeměnit svou pozorností kámen ve zlato, vyprahlou poušť v oázu plnou čisté duševní vody, léčivého nektaru.

Medicína už tu je - místo vstupu je TADY

Pouhým pohledem na stávající situaci už ovlivňujeme přítomnost, tedy jediný bod, kde je možnost věci ovlivňovat. Už zde vzniká prostor pro nové možnosti, které rozvíjíme. Jako bychom vstupovali do kvantového pole a znovu vyvářeli novou realitu. Naprasknout dogma, procítit a vstoupit. Proměňujeme situace pohledem. Silou neuhnout. Pouhým dovolením si uvidět, už se startují změny. Neboť vše, co kolem sebe prožíváme, je odrazem naší vnitřní reality. Pokud proměníme vnitřní obrazy, proměníme i pocity a situace kolem nás se automaticky proměňuje také. Naprasknout a vstoupit do nových možností.

Prvním krokem je přijetí

Co nepřijmeš, to nezměníš. S čím jsi v odporu to přetrvává. Ano všemu, kde teď jsi a co je.

Otisky mysli

To jak myslíme, tak se cítíme a tak nám je i po těle. Otisky mysli jsou naše symptomy po těle. Je to jako kreativní proces mysli. Takové otisky se dají ,,načíst,, například tarotovými kartami nebo ochotou být k sobě upřímný.

Načíst osobní kód a vstoupit

Spustit se dolů k vyčleněným stínům a pod-osobnostem, těm částem nás samotných toužících po propojení, součinnosti a hlavně spojenectví! 

Pozvednout ducha k výšinám, načíst odlesky duše, zaslechnout volání vize, cítit směry, misi a životní práci. Ukotvit vše ve svém středu. Narovnat se. Propojit dech s velkým Duchem. Konat. Být v kontaktu se svými přesahy. Vykrystalizovat se. Indikátor směru je radost, nadšení, zápal a vášeň. Ujasnit si to nejvyšší možné a žít to už teď. Naprosto se tomu oddat a věřit sobě sám a záměru, i přes překážky a zkoušky. Vedou k většímu ujasnění a hlubšímu pohnutí.

Kultivuj co Ti bylo dáno. Dary z odporů. Hnůj nad zlato!

Nechtít víc, nechtít třpyt, chtít pravdu a to co je doopravdy ,,moje,,. Lze skutečně ztratit, co není moje? Lze skutečně vlastnit, co není moje? Nelze. Avšak co skutečně lze, je se minout s vnitřními poklady, ale to je ztráta dobrovolná. Taková, která jediná by měla bolet. Neboť cesta k ní je svobodná vůle.

Skrze zrcadlení pod povrch

Porozumění sobě sám, jako základ své osobní žité zkušenosti. Prožití svého procesu a zvědomění témat a neuchopitelných sil, je cestou k osobní celistvosti. Individuaci. Jen takové poselství je prosto magie a nevyžádaných chytrých rad od okolí či odborníků postrádajících svůj osobní proces individuace. 

Obrazy karet a Tarot - klíče a informační kódy 

Tarot a karty jsou pouze pomůckou. Když se ,,rozhodí,, obrazy jsou specifickou konstelací jež odemyká individuální bránu. Zvědomují, co je pod povrchem. Co je to tušeno. Je to tak známé. Člověk se otevírá. Rezonuje s obrazy a slovy najednou ,,ví, a může to pozorovat. Je pozorovatelem a zároveň účastníkem. Vidí jiné úhly pohledů, vstupujeme hlouběji a jdeme dál. 

Obrazy odemkly to, co čeká na integraci.

Nejde o to, co je na obrazech, nejde absolutně o žádné věštění. Jde o to čeho se to dotýká a co se při tom cítí. Vede nás to samo. Je to velmi terapeutické a léčivé. Proces je léčivý sám. Nikdo tu neléčí. Pouze                        Mistr ,,Samoděj,,

Obraz je prostředník mezi vědomím, podvědomím a nevědomím

Řeč obrazů zasahuje hluboko do vrstev osobního a kolektivního nevědomí. Obrazy a tarotové karty jsou jako klíč k nevědomí, pomáhají navázat spojení s nitrem. Člověk si tak uvědomí nevědomé obsahy a tím se uvolní zablokovaná síla a integruje do každodenního života. Prostřednictvím Tarotových karet máme možnost se rozhodovat ve shodě s vnitřním hlasem a tak jít svou zcela osobní cestou.

Obrazy odemykají bránu

Ať už stojíme kdekoli, pomocí obrazů se můžeme zorientovat ve své situaci, postoupit hlouběji, pod povrch zdánlivě pevného a neměnného. Obrazy jsou měničem hry. Mají sílu komunikovat s podvědomím i nevědomím. Mohou nám interpretovat vnitřní svět, který pro nás vždy má nějaké poselství. Mohou nás spojit s vnitřními stíny, které se rozpouštějí naší pozorností a ochotou komunikovat s nimi.

Démoni a stíny podvědomí

neboli energie, které byly vytěsněné. Jsou to odpory, pod-osobnosti, které si žijí svým vlastním životem, my o nich nevíme, ale oni působí na náš život. Lidé se jich bojí, bojí se sami sebe, své vlastní vykonstruované energie. Avšak právě toto je perla perel. Jsou to spojenci. Jsou to průvodci k síle. Je to poklad se špatnou nálepkou. Sjednocením se s odmítnutými částmi sebe sama a odpory života se stáváme celistvými.

Integrace uvědomělých stínových energií či zanedbaného vnitřního dítěte je součástí procesu na cestě hledání své medicíny. Je krásným odleskem přirozených procesů v lidské psyché, které touží být dokončeny a sjednoceny. 


Vrozené dobro a vitální síla

Jsme obdařeni vrozeným automatismem a to je má fascinace, který je zde jako možnost, nikoliv jako cíl. Pokud máme dostatek kuráže jít do hloubek sebe sama objevujeme, že přeměny se dějí sami - automaticky. Nastavíme proto ,,pouze,, vhodné podmínky. Jako se z vody a ingrediencí na zahradě uvaří chutná polévka, sama za doprovodu ohně a naší pozornosti. Je to proces. Kreativní proces. Může se stát i hrou. Je to vlastně naše přirozenost, být naladěni tak, abychom se automaticky obnovovali a nelpěli na strádání.

Vše má tendenci se samo zahojit,

To je prostě automaticky dané. Máme svobodnou vůli si ránu vydezinfikovat a použít hojivou mast, nebo lpět na zranění, štěrku v ráně a viníkovi, jemuž do života vstřikujeme svůj osobní jed a tím především i do své vlastní rány, která se tak nedokáže zahojit svým vrozeným automatismem.


Při hledání své osobní medicíny si vše člověk sám zažívá bez rad a mouder, neboť moudrost je vrozený automatismus, čekající na aplikaci. Vše, co neprošlo osobní zkušeností a prožitkem je pouze falešná slupka, která bude v podvědomí tak dlouho bobtnat, až se jí konečně budeme ochotni zabývat. Neboť ona touží projít vědomím a být integrována jako zdroj Síly a poznání. 

Pod negací a odporem je mír 

Mír má zdroj automatický, synchronní. Bolest a utrpení má zdroj v odporu. Nevědomá bolest hodně bolí. Vědomá bolest je dočasná. Bolest je součástí vývoje nemá být zničena, ale nemá na ní být ani lpěno.

Zde je jediné místo k přeměně.

Zvol, zda vstoupíš... Zda vstoupíš do automatismu přeměny nebo budeš stále automaticky reagovat. Nechť je Ti Medicína vhledu společníkem na cestě do Nitra. Pro vlastní zkušenost procesu na sobě můžeš vstoupit ZDE.


Někde tam v prostoru mezi nádechem a výdechem, někde tam leží Perla uvědomění. Tam třpyt Duše vidět je čistě a dým iluzí mizí se závojem pradávných zapomnění. Na tom místě poleví i deště pochybností a ustane burácení hromů strachu. Tam lehce rozezní se tóny inspirace a trávy odhodlání rozvoní se sladce.¨                                                                                                                                  *** LYCANA